ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [204] Assosum kho manussa bhagavata kira vihara anunnatati.
Te  2-  sakkaccam vihare karapenti . te vihara akavataka
honti  .  ahivicchikapi  satapadiyopi  pavisanti . bhagavato etamattham
arocesum  .  anujanami bhikkhave kavatanti . bhitticchiddam karitva
valliyapi  rajjuyapi  kavatam  bandhanti  .  undurehipi  upacikahipi
khajjanti . khayitabandhanani 3- kavatani patanti . bhagavato etamattham
arocesum   .  anujanami  bhikkhave  pitthasanghatam  udukkhalikam
@Footnote: 1 Ma. Yu. buddhena. 2 Ma. Yu. tesaddo na dissati. 3 Ma. khayitabandhanani.
Uttarapasakanti . kavata na phusiyanti 1- .pe. anujanami bhikkhave
avinchanacchiddam  avinchanarajjunti  .  kavata  na  thakiyanti  .pe.
Anujanami bhikkhave aggalavattim kapisisakam sucikam ghatikanti.
   [205]  Tena  kho  pana samayena bhikkhu na sakkonti kavatam
apapuritum  .  bhagavato  etamattham arocesum . anujanami bhikkhave
talacchiddam  tini  talani  lohatalam  katthatalam  visanatalanti .
Yepi 2- te ugghatetva pavisanti . vihara agutta honti .
Bhagavato etamattham arocesum. Anujanami bhikkhave yantakam sucikanti.
   [206]  Tena  kho  pana samayena vihara tinacchadana honti
sitakale sita unhakale unha . bhagavato etamattham arocesum.
Anujanami bhikkhave ogumbetva ullittavalittam katunti.
   [207]  Tena kho pana samayena vihara avatapanaka honti
acakkhussa  duggandha . bhagavato etamattham arocesum . anujanami
bhikkhave   tini   vatapanani   vedikavatapanam   jalavatapanam
salakavatapananti  .  vatapanantarikaya  kalakapi  3-  vagguliyopi
pavisanti  .  bhagavato  etamattham  arocesum . anujanami bhikkhave
vatapanacakkalikanti  . cakkalikantarikaya 4- kalakapi 3- vagguliyopi
pavisanti .pe. Anujanami bhikkhave vatapanakavatam vatapanabhisikanti.
   [208]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhu chamayam sayanti .
@Footnote: 1 Yu. phassiyanti. 2 Ma. yehi. 3 Ma. kalakapi. 4 Ma. Yu. cakkalikantarikayapi.
Gattanipi  civaranipi  pamsukitani  honti  .  bhagavato  etamattham
arocesum  . anujanami bhikkhave tinasantharikanti . tinasantharika 1-
undurehipi  upacikahipi  khajjati .pe. anujanami bhikkhave midhinti .
Midhiya  gattani  dukkhani  2-  honti  .pe. anujanami bhikkhave
vidalamancakanti 3-.
   [209]  Tena kho pana samayena sanghassa sosaniko masarako
manco  uppanno  hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum .
Anujanami  bhikkhave  masarakam  mancanti  .  masarakam  pitham uppannam
hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave
masarakam pithanti.
   [210] Tena kho pana samayena sanghassa sosaniko bundikabaddho
manco uppanno hoti . bhagavato etamattham arocesum . Anujanami
bhikkhave  bundikabaddham mancanti . bundikabaddham pitham uppannam hoti .
Bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave bundikabaddham
pithanti.
   [211] Tena kho pana samayena sanghassa sosaniko kulirapadako 4-
manco  uppanno  hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum .
Anujanami  bhikkhave  kulirapadakam  4-  mancanti  . kulirapadakam 4-
pitham  uppannam  hoti . bhagavato etamattham arocesum . anujanami
@Footnote: 1 Ma. Yu. tinasantharako. 2 Ma. Yu. dukkha. 3 Ma. Yu. bidalamancakanti.
@4 Ma. kulira .... Yu. kulira ...
Bhikkhave kulirapadakam pithanti.
   [212] Tena kho pana samayena sanghassa sosaniko ahaccapadako
manco uppanno hoti . bhagavato etamattham arocesum . Anujanami
bhikkhave ahaccapadakam mancanti . ahaccapadakam pitham uppannam hoti.
Bhagavato  etamattham  arocesum  . anujanami bhikkhave ahaccapadakam
pithanti.
   [213]  Tena kho pana samayena sanghassa asandiko uppanno
hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave
asandikanti  .  uccako  asandiko  uppanno  hoti . bhagavato
etamattham arocesum . anujanami bhikkhave uccakampi asandikanti .
Sattango  uppanno  hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum .
Anujanami  bhikkhave  sattanganti  .  uccako  sattango  uppanno
hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave
uccakampi  sattanganti  .  bhaddapitham uppannam hoti .pe. anujanami
bhikkhave  bhaddapithanti . pithika uppanna hoti . bhagavato etamattham
arocesum  .  anujanami  bhikkhave  pithikanti  . elakapadakam pitham
uppannam hoti . bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave
elakapadakam pithanti . amalakavantikam pitham uppannam  hoti . bhagavato
etamattham  arocesum  .  anujanami  bhikkhave  amalakavantikam
pithanti  .  phalakam  uppannam  hoti  .  bhagavato  etamattham
Arocesum  .  anujanami  bhikkhave  phalakanti  .  koccham uppannam
hoti  .  bhagavato  etamattham  arocesum  .  anujanami bhikkhave
kocchanti  .  palalapitham  uppannam  hoti  .  bhagavato  etamattham
arocesum. Anujanami bhikkhave palalapithanti.
   [214] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu ucce mance
sayanti  .  manussa  viharacarikam  ahindanta passitva ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  .pe.  seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe.
Bhagavato  etamattham arocesum . na bhikkhave ucce mance sayitabbam
yo sayeyya apatti dukkatassati.
   [215]  Tena kho pana samayena annataro bhikkhu nice mance
sayanto  ahina  dattho  hoti . bhagavato etamattham arocesum .
Anujanami bhikkhave mancapatipadakanti.
   [216]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiya bhikkhu ucce
mancapatipadake  dharenti  .  saha  mancapatipadakehi  pavedhenti .
Manussa  viharacarikam  ahindanta  passitva  ujjhayanti  khiyanti
vipacenati  .pe.  seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe. bhagavato
etamattham  arocesum  .pe.  na  bhikkhave  ucca  mancapatipadaka
dharetabba   yo  dhareyya  apatti  dukkatassa  anujanami
bhikkhave atthangulaparamam mancapatipadakanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 88-92. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=1755&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=1755&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=204&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=29              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com