ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [292] Tena kho pana samayena sāvatthiyā avidūre aññatarasmiṃ
gāmakāvāse  āvāsikā  bhikkhū  upaddutā  honti  āgantukagamikānaṃ
bhikkhūnaṃ  senāsanaṃ  paññāpentā  . athakho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi
etarahi  kho  mayaṃ  āvuso  upaddutā  āgantukagamikānaṃ  bhikkhūnaṃ
senāsanaṃ  paññāpentā  handa  mayaṃ āvuso sabbaṃ saṅghikaṃ senāsanaṃ
ekassa  dema  tassa  santakaṃ  paribhuñjissāmāti  . te sabbaṃ 1-
saṅghikaṃ senāsanaṃ ekassa adaṃsu . āgantukā 2- te āvāsike 3-
bhikkhū  etadavocuṃ  amhākaṃ  āvuso  senāsanaṃ  paññāpethāti .
Natthāvuso  saṅghikaṃ  senāsanaṃ sabbaṃ amhehi ekassa dinnanti . kiṃ
pana tumhe āvuso saṅghikaṃ senāsanaṃ vissajjethāti . Evamāvusoti.
Ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  bhikkhū saṅghikaṃ senāsanaṃ vissajjessantīti . bhagavato
@Footnote: 1 Yu. sabbaṃpi. 2 Ma. Yu. āgantukā bhikkhū. 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Etamatthaṃ  ārocesuṃ  . saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū saṅghikaṃ senāsanaṃ
vissajjentīti . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma
te  bhikkhave  moghapurisā  saṅghikaṃ  senāsanaṃ  vissajjessanti  netaṃ
bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ
katvā  bhikkhū  āmantesi  pañcimāni  bhikkhave  avissajjiyāni  na
vissajjetabbāni saṅghena vā gaṇena vā puggalena vā vissajjitānipi
avissajjitāni honti yo vissajjeyya āpatti thullaccayassa.
   {292.1}  Katamāni pañca . ārāmo ārāmavatthu idaṃ paṭhamaṃ
avissajjiyaṃ  na  vissajjetabbaṃ  saṅghena  vā  gaṇena vā puggalena
vā  vissajjitampi  avissajjitaṃ  hoti  yo  vissajjeyya  āpatti
thullaccayassa  vihāro  vihāravatthu  idaṃ  dutiyaṃ  avissajjiyaṃ  na
vissajjetabbaṃ  saṅghena  vā  gaṇena vā puggalena vā vissajjitampi
avissajjitaṃ  hoti  yo  vissajjeyya  āpatti  thullaccayassa  mañco
pīṭhaṃ  bhisī  1-  bimbohanaṃ  idaṃ  tatiyaṃ avissajjiyaṃ na vissajjetabbaṃ
saṅghena  vā  gaṇena  vā  puggalena  vā vissajjitampi avissajjitaṃ
hoti   yo   vissajjeyya   āpatti  thullaccayassa  lohakumbhī
lohabhāṇakaṃ  lohavārako  lohakaṭāhaṃ  vāsī  pharasu  kuṭhārī kuddālo
nikhādanaṃ  idaṃ  catutthaṃ  avissajjiyaṃ  na  vissajjetabbaṃ  saṅghena vā
gaṇena  vā  puggalena  vā  vissajjitampi  avissajjitaṃ  hoti
yo  vissajjeyya  āpatti  thullaccayassa  vallī  veḷu  muñjaṃ
@Footnote: 1 Ma. bhisi.
Pabbajaṃ  1-  tiṇaṃ  mattikā  dārubhaṇḍaṃ  mattikābhaṇḍaṃ  idaṃ  pañcamaṃ
avissajjiyaṃ  na vissajjetabbaṃ saṅghena vā gaṇena vā puggalena vā
vissajjitampi  avissajjitaṃ  hoti yo vissajjeyya āpatti thullaccayassa
imāni  kho  bhikkhave  pañca  avissajjiyāni  na  vissajjetabbāni
saṅghena   vā  gaṇena  vā  puggalena  vā  vissajjitānipi
avissajjitāni honti yo vissajjeyya āpatti thullaccayassāti.
   [293]  Athakho  bhagavā  sāvatthiyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena
kiṭāgiri  tena cārikaṃ pakkāmi mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi
bhikkhusatehi  sārīputtamoggallānehi  ca  .  assosuṃ  kho assaji-
punabbasukā  bhikkhū bhagavā kira kiṭāgiriṃ āgacchati mahatā bhikkhusaṅghena
saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  sārīputtamoggallānehi  ca  handa
mayaṃ  āvuso  sabbaṃ  saṅghikaṃ senāsanaṃ bhājema pāpicchā sārīputta-
moggallānā  pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṃ gatā na mayaṃ tesaṃ senāsanaṃ
paññāpessāmāti. Te sabbaṃ saṅghikaṃ senāsanaṃ bhājesuṃ.
   {293.1}  Athakho  bhagavā  anupubbena  cārikañcaramāno yena
kiṭāgiri  tadavasari  .  athakho  bhagavā  sambahule  bhikkhū āmantesi
gacchatha  tumhe  bhikkhave  assajipunabbasuke  bhikkhū  upasaṅkamitvā
evaṃ  vadetha  bhagavā  āvuso  āgacchati  mahatā  bhikkhusaṅghena
saddhiṃ    pañcamattehi    bhikkhusatehi    sārīputtamoggallānehi
@Footnote: 1 Yu. muñjapabbajaṃ.
Ca  bhagavato  ca  āvuso  senāsanaṃ  paññāpetha  bhikkhusaṅghassa  ca
sārīputtamoggallānānañcāti  .  evambhanteti  kho  te  bhikkhū
bhagavato  paṭissutvā  yena  assajipunabbasukā  bhikkhū  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  assajipunabbasuke  bhikkhū  etadavocuṃ  bhagavā  āvuso
āgacchati  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi
sārīputtamoggallānehi  ca  bhagavato ca āvuso senāsanaṃ paññāpetha
bhikkhusaṅghassa   ca   sārīputtamoggallānānañcāti  .  natthāvuso
saṅghikaṃ  senāsanaṃ  sabbaṃ  amhehi  bhājitaṃ svāgataṃ āvuso bhagavato
yasmiṃ  vihāre  bhagavā  icchissati  tasmiṃ vihāre vasissati pāpicchā
sārīputtamoggallānā  pāpikānaṃ  icchānaṃ  vasaṃ  gatā na mayaṃ tesaṃ
senāsanaṃ  paññāpessāmāti  .  kimpana  tumhe  āvuso  saṅghikaṃ
senāsanaṃ bhājitthāti . evamāvusoti . ye te bhikkhū appicchā .pe.
Te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ hi nāma assajipunabbasukā
bhikkhū saṅghikaṃ senāsanaṃ bhājessantīti.
   {293.2} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Saccaṃ kira bhikkhave assajipunabbasukā bhikkhū saṅghikaṃ senāsanaṃ bhājentīti.
Saccaṃ  bhagavāti  .  kathaṃ  hi nāma te bhikkhave moghapurisā saṅghikaṃ
senāsanaṃ  bhājessanti  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā pasādāya
.pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū āmantesi pañcimāni
bhikkhave  avebhaṅgiyāni  na  vibhajitabbāni  saṅghena  vā gaṇena vā
Puggalena  vā  vibhattānipi  avibhattāni  honti  yo  vibhajeyya
āpatti  thullaccayassa  .  katamāni  pañca . ārāmo ārāmavatthu
idaṃ  paṭhamaṃ  avebhaṅgiyaṃ  na  vibhajitabbaṃ  saṅghena  vā  gaṇena vā
puggalena  vā  vibhattampi  avibhattaṃ  hoti  yo  vibhajeyya āpatti
thullaccayassa  vihāro  vihāravatthu  idaṃ  dutiyaṃ  avebhaṅgiyaṃ  na
vibhajitabbaṃ  saṅghena  vā  gaṇena  vā  puggalena  vā  vibhattampi
avibhattaṃ  hoti  yo  vibhajeyya  āpatti  thullaccayassa  mañco
pīṭhaṃ  bhisī  bimbohanaṃ  idaṃ  tatiyaṃ  avebhaṅgiyaṃ na vibhajitabbaṃ saṅghena
vā  gaṇena  vā  puggalena  vā  vibhattampi  avibhattaṃ  hoti yo
vibhajeyya  āpatti  thullaccayassa  lohakumbhī  lohabhāṇakaṃ  lohavārako
lohakaṭāhaṃ  vāsī  pharasu  kuṭhārī  kuddālo  nikhādanaṃ  idaṃ  catutthaṃ
avebhaṅgiyaṃ  na  vibhajitabbaṃ  saṅghena  vā  gaṇena  vā  puggalena
vā  vibhattampi  avibhattaṃ  hoti  yo vibhajeyya āpatti thullaccayassa
vallī  veḷu  muñjaṃ  pabbajaṃ  tiṇaṃ  mattikā  dārubhaṇḍaṃ  mattikābhaṇḍaṃ
idaṃ  pañcamaṃ  avebhaṅgiyaṃ  na  vibhajitabbaṃ  saṅghena  vā gaṇena vā
puggalena  vā  vibhattampi  avibhattaṃ  hoti  yo  vibhajeyya āpatti
thullaccayassa  imāni kho bhikkhave pañca avebhaṅgiyāni na vibhajitabbāni
saṅghena  vā  gaṇena  vā  puggalena  vā  vibhattānipi avibhattāni
honti yo vibhajeyya āpatti thullaccayassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 132-136. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=2641              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=2641              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=292&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=40              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=292              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=7797              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=7797              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com