ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [294]  Athakho  bhagava kitagirismim yathabhirantam viharitva yena
alavi  tena  carikam  pakkami  anupubbena  carikancaramano  yena
alavi tadavasari. Tatra sudam bhagava alaviyam viharati aggalave cetiye.
   [295] Tena kho pana samayena alavika 1- bhikkhu evarupani
navakammani   denti   pindanikkhepanamattenapi   navakammam   denti
kuddalepanamattenapi    navakammam   denti   dvaratthapanamattenapi
navakammam   denti   aggalavattikaranamattenapi   navakammam   denti
alokasandhikaranamattenapi   navakammam   denti  setavannakaranamattenapi
navakammam   denti   kalavannakaranamattenapi   navakammam   denti
gerukaparikammakaranamattenapi  navakammam  denti  chadanamattenapi  navakammam
denti  bandhanamattenapi  navakammam  denti  bhandikadhanamattenapi  2-
navakammam   denti   khandaphullapatisankharanamattenapi  navakammam  denti
paribhandakaranamattenapi   navakammam   denti  visativassikampi  navakammam
denti  timsavassikampi  navakammam  denti  yavajivikampi  navakammam denti
dhumakalikampi pariyositam viharam navakammam denti.
   {295.1} Ye te bhikkhu appiccha .pe. Te ujjhayanti khiyanti
vipacenti  katham  hi  nama  alavika  bhikkhu  evarupani  navakammam
dassanti   pindanikkhepanamattenapi  navakammam  dassanti  kuddalepana-
mattenapi   navakammam   dassanti   dvaratthapanamattenapi  navakammam
@Footnote: 1 Ma. Yu. alavaka. 2 Yu. gandikadhanamattenapi. Ma. bhandikathapanamattenapi.
Dassanti   aggalavattikaranamattenapi   navakammam  dassanti  aloka-
sandhikaranamattenapi   navakammam   dassanti   setavannakaranamattenapi
navakammam   dassanti   kalavannakaranamattenapi   navakammam   dassanti
gerukaparikammakaranamattenapi   navakammam   dassanti   chadanamattenapi
navakammam  dassanti  bandhanamattenapi  navakammam  dassanti  bhandikadhana-
mattenapi    navakammam   dassanti   khandaphullapatisankharanamattenapi
navakammam   dassanti   paribhandakaranamattenapi   navakammam   dassanti
visativassikampi  navakammam  dassanti  timsavassikampi  navakammam  dassanti
yavajivikampi  navakammam  dassanti  dhumakalikampi  pariyositam  viharam
navakammam dassantiti.
   {295.2} Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe.
Saccam kira bhikkhave .pe. saccam bhagavati .pe. vigarahitva dhammim katham
katva   bhikkhu  amantesi  na  bhikkhave  pindanikkhepanamattena
navakammam  databbam  na  kuddalepanamattena  navakammam  databbam  na
dvaratthapanamattena  navakammam  databbam  na  aggalavattikaranamattena
navakammam  databbam  na  alokasandhikaranamattena  navakammam  databbam
na  setavannakaranamattena  navakammam  databbam  na  kalavannakaranamattena
navakammam  databbam  na  gerukaparikammakaranamattena  navakammam  databbam
na  chadanamattena  navakammam  databbam  na  bandhanamattena  navakammam
databbam  na  bhandikadhanamattena  navakammam  databbam  na  khandaphulla-
patisankharanamattena   navakammam   databbam  na  paribhandakaranamattena
Navakammam   databbam   na  visativassikam  navakammam  databbam  na
timsavassikam  navakammam  databbam  na  yavajivikam  navakammam  databbam
na  dhumakalikam  pariyositam  viharam  navakammam  databbam  yo  dadeyya
apatti  dukkatassa  anujanami  bhikkhave  akatam  va  viharam
vippakatam  va  navakammam  datum  khuddake vihare kammam oloketva
chappancavassikam  navakammam  datum  addhayoge  kammam  oloketva
sattatthavassikam  navakammam  datum  mahallake  vihare  pasade  va
kammam oloketva dasadvadasavassikam navakammam datunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 137-139. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=2734&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=2734&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=294&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=41              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=294              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=8019              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=8019              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com