ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [377] Tena kho pana samayena rājagahe nāḷāgiri nāma hatthī
caṇḍo  hoti  manussaghātako  .  athakho  devadatto  rājagahaṃ
pavisitvā  hatthisālaṃ  gantvā  hatthibhaṇḍe  etadavoca  mayaṃ  kho
bhaṇe  rājañātakā  nāma  paṭibalā  nīcaṭṭhāniyaṃ  uccaṭṭhāne ṭhapetuṃ
bhattaṃpi  vetanaṃpi  vaḍḍhāpetuṃ  tenahi  bhaṇe  yadā  samaṇo gotamo
imaṃ  racchaṃ  paṭipanno  hoti  tadā  imaṃ nāḷāgiriṃ hatthiṃ muñcitvā
imaṃ  racchaṃ  paṭipādethāti  .  evaṃ  bhanteti kho te hatthibhaṇḍā
devadattassa paccassosuṃ.
   {377.1}   Athakho   bhagavā   pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sambahulehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  rājagahaṃ 1- pāvisi .
Athakho  bhagavā  taṃ  racchaṃ paṭipajji . addasaṃsu kho te hatthibhaṇḍā
bhagavantaṃ  taṃ  racchaṃ  paṭipannaṃ disvāna nāḷāgiriṃ hatthiṃ 2- muñcitvā
taṃ  racchaṃ  paṭipādesuṃ  .  addasā  kho  nāḷāgiri hatthī bhagavantaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. piṇḍāya. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Dūrato  va  āgacchantaṃ disvāna soṇḍaṃ ussāpetvā pahaṭṭhakaṇṇavālo
yena bhagavā tena abhidhāvi.
   {377.2}  Addasaṃsu kho te bhikkhū nāḷāgiriṃ hatthiṃ dūrato va
āgacchantaṃ  disvāna  bhagavantaṃ  etadavocuṃ  ayaṃ  bhante  nāḷāgiri
hatthī  caṇḍo  pharuso  1-  manussaghātako  imaṃ  racchaṃ  paṭipanno
paṭikkamatu  bhante  bhagavā  paṭikkamatu  sugatoti . āgacchatha bhikkhave
mā  bhāyittha  aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yo  parupakkamena
tathāgataṃ  jīvitā  voropeyya  na  parupakkamena  bhikkhave  tathāgatā
parinibbāyantīti.
   {377.3} Dutiyampi kho te bhikkhū .pe. tatiyampi kho te bhikkhū
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  ayaṃ  bhante  nāḷāgiri  hatthī  caṇḍo pharuso
manussaghātako  imaṃ  racchaṃ  paṭipanno  paṭikkamatu  bhante  bhagavā
paṭikkamatu  sugatoti  .  āgacchatha bhikkhave mā bhāyittha aṭṭhānametaṃ
bhikkhave  anavakāso  yo  parupakkamena  tathāgataṃ jīvitā voropeyya
na parupakkamena bhikkhave tathāgatā parinibbāyantīti.
   [378] Tena kho pana samayena manussā pāsādesupi hammiyesupi
chadanesupi  ārūḷhā  acchanti  . tattha ye te manussā assaddhā
appasannā  dubbuddhino  te  evamāhaṃsu  abhirūpo  vata  bho
gotamo  2-  mahāsamaṇo  nāgena  viheṭhiyissatīti . ye pana te
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na paññāyati. 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Manussā  saddhā  pasannā  paṇḍitā  buddhimanto  te  evamāhaṃsu
nacirassaṃ 1- vata bho nāgo nāgena saṅgāmessatīti . Athakho bhagavā
nāḷāgiriṃ  hatthiṃ  mettena  cittena phari . athakho nāḷāgiri hatthī
bhagavato  mettena  cittena  phuṭṭho  soṇḍaṃ  oropetvā  yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavato  purato  aṭṭhāsi .
Athakho  bhagavā  dakkhiṇena  hatthena  nāḷāgirissa  hatthissa  kumbhaṃ
parāmasanto nāḷāgiriṃ hatthiṃ gāthāhi ajjhabhāsi
   [379] Mā kuñjara nāgamāsado 2-
      dukkhaṃ hi kuñjara nāgamāsado.
      Na hi nāgahatassa kuñjara
      sugati hoti ito paraṃ yato.
      Mā ca mado mā ca pamādo
      na hi pamattā sugatiṃ vajanti te.
      Tvaññeva tathā karissasi
      yena tvaṃ sugatiṃ gamissasīti.
   [380]  Athakho  nāḷāgiri  hatthī soṇḍāya bhagavato pādapaṃsūni
gahetvā  uparimuddhani  ākiritvā  paṭikuṭito  paṭisakki yāva bhagavantaṃ
adakkhi  .  athakho  nāḷāgiri  hatthī  hatthisālaṃ gantvā sakaṭṭhāne
aṭṭhāsi. Tathādanto ca pana nāḷāgiri hatthiṃ ahosi.
@Footnote: 1 Yu. nasaddo natthi. 2 Yu. nāgama āsado.
   [381] Tena kho pana samayena     manussā imaṃ gāthaṃ gāyanti
        daṇḍeneke damayanti    aṅkusehi kasāhi ca.
        Adaṇḍena asatthena     nāgo danto mahesināti.
Manussā  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti yāva pāpo ayaṃ devadatto
alakkhiko  yatra  hi  nāma  samaṇassa  gotamassa  evaṃmahiddhikassa
evaṃmahānubhāvassa   vadhāya   parakkamissatīti   .   devadattassa
lābhasakkāro parihāyi. Bhagavato ca lābhasakkāro abhivaḍḍhi.
   [382]  Tena kho pana samayena devadatto parihīnalābhasakkāro
sapariso  kulesu  viññāpetvā  viññāpetvā  bhuñjati  .  manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma samaṇā sakyaputtiyā
kulesu  viññāpetvā  viññāpetvā  bhuñjissanti  kassa  sampannaṃ
na manāpaṃ kassa sāduṃ na ruccatīti . assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ
ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  ye  te  bhikkhū
appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi
nāma  devadatto  sapariso  kulesu  viññāpetvā  viññāpetvā
bhuñjissatīti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  saccaṃ kira
tvaṃ  devadatta  sapariso  kulesu  viññāpetvā  viññāpetvā
bhuñjasīti  .  saccaṃ  bhagavāti  .pe.  vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā
bhikkhū  āmantesi  tenahi  bhikkhave  bhikkhūnaṃ  kulesu  tikabhojanaṃ
paññāpessāmi  tayo  atthavase  paṭicca  dummaṅkūnaṃ  puggalānaṃ
Niggahāya  pesalānaṃ  bhikkhūnaṃ  phāsuvihārāya  mā  bhikkhū  1-
pāpicchā  pakkhaṃ  nissāya  saṅghaṃ  bhindeyyunti  kulānudayatāya  2-
ca gaṇabhojane yathādhammo kāretabboti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 187-191. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=3758              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=3758              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=377&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=51              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=377              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com