ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [430]  Tena  kho pana samayena sambahulā bhikkhū ajjhokāse
cīvarakammaṃ  karonti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  paṭivāte  paṅgaṇe 2-
senāsanaṃ pappoṭesuṃ . bhikkhū rajena okiriyiṃsu 6- . ye te bhikkhū
@Footnote: 1 Ma. vāsaddo natthi. 2 Ma. aṅgaṇe. 3 Ma. Yu. okiriṃsu.
Appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi
nāma  chabbaggiyā  bhikkhū  paṭivāte paṅgaṇe senāsanaṃ pappoṭessanti
bhikkhū  rajena okiriyissantīti . athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  saccaṃ  kira  bhikkhave chabbaggiyā bhikkhū paṭivāte
paṅgaṇe  senāsanaṃ  pappoṭenti  bhikkhū  rajena  okiriyiṃsūti 3- .
Saccaṃ  bhagavāti .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi
tenahi  bhikkhave  bhikkhūnaṃ  senāsanavattaṃ  paññāpessāmi  yathā
bhikkhūhi senāsane sammā vattitabbaṃ.
   [431] Yasmiṃ vihāre viharati sace so vihāro uklāpo hoti sace
ussahati  sodhetabbo  vihāraṃ  sodhentena paṭhamaṃ pattacīvaraṃ nīharitvā
ekamantaṃ   nikkhipitabbaṃ   nisīdanapaccattharaṇaṃ   nīharitvā  ekamantaṃ
nikkhipitabbaṃ   bhisibimbohanaṃ   nīharitvā   ekamantaṃ   nikkhipitabbaṃ
mañco   nīcaṃ   katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  asaṅghaṭṭantena
kavāṭapiṭṭhaṃ   nīharitvā   ekamantaṃ   nikkhipitabbo   pīṭhaṃ  nīcaṃ
katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  asaṅghaṭṭantena  kavāṭapiṭṭhaṃ  nīharitvā
ekamantaṃ   nikkhipitabbaṃ   mañcapaṭipādakā   nīharitvā   ekamantaṃ
nikkhipitabbā   kheḷamallako   nīharitvā   ekamantaṃ  nikkhipitabbo
apassenaphalakaṃ   nīharitvā   ekamantaṃ   nikkhipitabbaṃ   bhummattharaṇaṃ
yathāpaññattaṃ   sallakkhetvā   nīharitvā   ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. okiriṃsūti.
Sace  vihāre  santānakaṃ  hoti  ullokā  paṭhamaṃ  ohāretabbaṃ
ālokasandhikaṇṇabhāgā   pamajjitabbā   sace   gerukaparikammakatā
bhitti  kaṇṇakitā  hoti  coḷakaṃ  temetvā  piḷetvā  pamajjitabbā
sace  kāḷavaṇṇakatā  bhūmi  kaṇṇakitā  hoti  coḷakaṃ  temetvā
pīḷetvā  pamajjitabbā  sace  akatā  hoti  bhūmi  udakena
paripphositvā   sammajjitabbā  mā  vihāro  rajena  ūhaññīti
saṅkāraṃ vicinitvā ekamantaṃ chaḍḍetabbaṃ
   {431.1}  na  bhikkhusāmantā  senāsanaṃ  pappoṭetabbaṃ  na
vihārasāmantā   senāsanaṃ   pappoṭetabbaṃ   na  pānīyasāmantā
senāsanaṃ   pappoṭetabbaṃ   na   paribhojanīyasāmantā   senāsanaṃ
pappoṭetabbaṃ  na  paṭivāte  paṅgaṇe  senāsanaṃ  pappoṭetabbaṃ
adhovāte senāsanaṃ pappoṭetabbaṃ
   {431.2}  bhummattharaṇaṃ  ekamantaṃ  otāpetvā  sodhetvā
pappoṭetvā    atiharitvā    yathāpaññattaṃ    paññāpetabbaṃ
mañcapaṭipādakā  ekamantaṃ  otāpetvā  pamajjitvā  atiharitvā
yathāṭhāne  ṭhapetabbā  mañco  ekamantaṃ  otāpetvā  sodhetvā
pappoṭetvā  nīcaṃ  katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  asaṅghaṭṭantena
kavāṭapiṭṭhaṃ  atiharitvā  yathāpaññattaṃ  paññāpetabbo  pīṭhaṃ  ekamantaṃ
otāpetvā sodhetvā pappoṭetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena
asaṅghaṭṭantena    kavāṭapiṭṭhaṃ    atiharitvā    yathāpaññattaṃ
paññāpetabbaṃ  bhisibimbohanaṃ  ekamantaṃ  otāpetvā  sodhetvā
Pappoṭetvā    atiharitvā    yathāpaññattaṃ    paññāpetabbaṃ
nisīdanapaccattharaṇaṃ  ekamantaṃ  otāpetvā  sodhetvā  pappoṭetvā
atiharitvā   yathāpaññattaṃ  paññāpetabbaṃ  kheḷamallako  ekamantaṃ
otāpetvā   pamajjitvā   atiharitvā  yathāṭhāne  ṭhapetabbo
apassenaphalakaṃ   ekamantaṃ  otāpetvā  pamajjitvā  atiharitvā
yathāṭhāne  ṭhapetabbaṃ  pattacīvaraṃ  nikkhipitabbaṃ  pattaṃ  nikkhipantena
ekena  hatthena  pattaṃ  gahetvā  ekena  hatthena  heṭṭhāmañcaṃ
vā  heṭṭhāpīṭhaṃ  vā  parāmasitvā  patto  nikkhipitabbo  na  ca
anantarahitāya  bhūmiyā  patto  nikkhipitabbo  cīvaraṃ  nikkhipantena
ekena hatthena cīvaraṃ gahetvā ekena hatthena cīvaravaṃsaṃ vā cīvararajjuṃ
vā pamajjitvā pārato antaṃ orato bhogaṃ katvā cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ
   {431.3}  sace  puratthimā  sarakhā vātā vāyanti puratthimā
vātapānā  thaketabbā  sace  pacchimā  sarajā  vātā  vāyanti
pacchimā  vātapānā  thaketabbā  sace  uttarā  sarajā  vātā
vāyanti  uttarā  vātapānā  thaketabbā  sace  dakkhiṇā  sarajā
vātā  vāyanti  dakkhiṇā  vātapānā  thaketabbā  sace  sītakālo
hoti  divā  vātapānā  vivaritabbā  rattiṃ  thaketabbā  sace
uṇhakālo hoti divā vātapānā thaketabbā rattiṃ vivaritabbā
   {431.4}  sace  pariveṇaṃ uklāpaṃ hoti pariveṇaṃ sammajjitabbaṃ
sace  koṭṭhako  uklāpo  hoti  koṭṭhako  sammajjitabbo  sace
Upaṭṭhānasālā   uklāpā  hoti  upaṭṭhānasālā  sammajjitabbā
sace  aggisālā  uklāpā  hoti  aggisālā  sammajjitabbā sace
vaccakuṭī  1-  uklāpā  hoti  vaccakuṭī sammajjitabbā sace pānīyaṃ
na  hoti  pānīyaṃ  upaṭṭhāpetabbaṃ  sace  paribhojanīyaṃ  na  hoti
paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpetabbaṃ  sace  ācamanakumbhiyā  udakaṃ  na  hoti
ācamanakumbhiyā udakaṃ āsiñcitabbaṃ
   {431.5}  sace  vuḍḍhena saddhiṃ ekavihāre viharati na vuḍḍhaṃ
anāpucchā  uddeso  dātabbo na paripucchā dātabbā na sajjhāyo
kātabbo  na  dhammo  bhāsitabbo  na  padīpo kātabbo na padīpo
vijjhāpetabbo  na  vātapānā  vivaritabbā na vātapānā thaketabbā
sace  vuḍḍhena  saddhiṃ  ekacaṅkame  caṅkamati  yena  vuḍḍho  tena
parivattitabbaṃ na ca vuḍḍho saṅghāṭikaṇṇena ghaṭṭetabbo
   {431.6} idaṃ kho bhikkhave bhikkhūnaṃ senāsanavattaṃ yathā bhikkhūhi
senāsane sammā vattitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 235-239. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=4727              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=4727              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=430&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=65              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=430              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com