ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [72]  Tena  kho  pana samayena antaramagge udakam akappiyam
hoti  .  parissavanam na hoti . bhagavato etamattham arocesum .
@Footnote: 1 Ma. amsabaddha .... 2 Yu. kayabandhane.
Anujanami  bhikkhave  parissavananti  .  colakam  nappahoti  .pe.
Anujanami  bhikkhave  katacchuparissavananti  .  colakam  nappahoti .
Bhagavato etamattham arocesum. Anujanami bhikkhave dhammakarakanti.
   [73] Tena kho pana samayena dve bhikkhu kosalesu janapadesu
addhanamaggapatipanna  honti  .  eko bhikkhu anacaram acarati .
Dutiyo  bhikkhu  tam  bhikkhum  etadavoca  ma  avuso  evarupamakasi
netam  kappatiti  .  so  tasmim upanaddhi 1- . athakho so bhikkhu
pipasaya  pilito  upanaddham 2- bhikkhum etadavoca dehi me avuso
parissavanam  paniyam pivissamiti . upanaddho 3- bhikkhu na adasi .
So  bhikkhu  pipasaya  pilito  kalamakasi  .  athakho  so bhikkhu
aramam  gantva  bhikkhunam  etamattham  arocesi  .  kim pana tvam
avuso  parissavanam  yaciyamano  na  adasiti . evamavusoti .
Ye  te  bhikkhu appiccha .pe. te ujjhayanti khiyanti vipacenti
katham  hi  nama bhikkhu parissavanam yaciyamano na dassatiti . athakho
te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum.
   [74] Athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham
sannipatapetva  tam bhikkhum patipucchi saccam kira tvam bhikkhu parissavanam
yaciyamano  na  adasiti  .  saccam  bhagavati  .  vigarahi buddho
bhagava  ananucchavikam  4-  te  moghapurisa  ananulomikam  appatirupam
@Footnote: 1 Ma. Yu. Ra. upanandhi. 2 Ma. Yu. Ra. upanandham. 3 Ma. Yu. Ra. upanandhi.
@4 Yu. ananucchariyam.
Assamanakam  akappiyam akaraniyam katham hi nama tvam moghapurisa parissavanam
yaciyamano  na  dassasi  netam moghapurisa appasannanam va pasadaya
.pe. vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi na bhikkhave addhana-
maggapatipannena  bhikkhuna  parissavanam  yaciyamanena na databbam yo
na dadeyya apatti dukkatassa na ca bhikkhave aparissavanakena addhanamaggo 1-
patipajjitabbo yo patipajjeyya apatti dukkatassa sace na hoti parissavanam
va dhammakarako va sanghatikannopi adhitthatabbo imina parissavetva
pivissamiti.
   [75] Athakho bhagava anupubbena carikancaramano yena vesali
tadavasari. Tatra sudam bhagava vesaliyam viharati mahavane kutagarasalayam.
   [76] Tena kho pana samayena bhikkhu navakammam karonti. Parissavanam
na  sammati  . bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave
dandaparissavananti  . dandaparissavanam na sammati . bhagavato etamattham
arocesum. Anujanami bhikkhave ottharikanti 2-
   [77] Tena kho pana samayena bhikkhu makasehi ubbalha honti.
Bhagavato etamattham arocesum. Anujanami bhikkhave makasakutikanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 27-29. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=529&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=529&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=72&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=8              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com