ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [444]  Tena  kho pana samayena ācariyā antevāsikesu na
sammā  vattanti . ye te bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  ācariyā  antevāsikesu
na  sammā  vattissantīti  .  athakho  te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne etasmiṃ pakaraṇe
bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ  kira  bhikkhave
ācariyā  antevāsikesu  na  sammā  vattantīti  . saccaṃ bhagavāti
.pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  tenahi
bhikkhave  ācariyānaṃ  antevāsikesu  vattaṃ  paññāpessāmi  yathā
ācariyehi antevāsikesu sammā vattitabbaṃ.
   [445] Ācariyena bhikkhave antevāsikamhi sammā vattitabbaṃ .
Tatrāyaṃ  sammāvattanā ācariyena bhikkhave antevāsiko saṅgahetabbo
anuggahetabbo  uddesena  paripucchāya  ovādena  anusāsaniyā
sace  ācariyassa  patto  hoti  antevāsikassa  patto  na hoti
ācariyena  antevāsikassa  patto  dātabbo  ussukkaṃ vā kātabbaṃ
kinti  nu kho antevāsikassa patto uppajjiyethāti sace ācariyassa
cīvaraṃ  hoti antevāsikassa cīvaraṃ na hoti ācariyena antevāsikassa
cīvaraṃ  dātabbaṃ  ussukkaṃ  vā kātabbaṃ kinti nu kho antevāsikassa
cīvaraṃ   uppajjiyethāti   sace  ācariyassa  parikkhāro  hoti
Antevāsikassa  parikkhāro  na  hoti  ācariyena  antevāsikassa
parikkhāro  dātabbo  ussukkaṃ  vā  kātabbaṃ  kinti  nu  kho
antevāsikassa parikkhāro uppajjiyethāti
   {445.1} sace antevāsiko gilāno hoti kālasseva uṭṭhāya
dantakaṭṭhaṃ  dātabbaṃ  mukhodakaṃ  dātabbaṃ  āsanaṃ  paññāpetabbaṃ  sace
yāgu hoti bhājanaṃ dhovitvā yāgu upanāmetabbā yāguṃ pītassa udakaṃ
datvā  bhājanaṃ  paṭiggahetvā  nīcaṃ  katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena
dhovitvā  paṭisāmetabbaṃ  antevāsikamhi  vuṭṭhite  āsanaṃ uddharitabbaṃ
sace so deso uklāpo hoti so deso sammajjitabbo
   {445.2} sace antevāsiko gāmaṃ pavisitukāmo hoti nivāsanaṃ
dātabbaṃ  paṭinivāsanaṃ  paṭiggahetabbaṃ  kāyabandhanaṃ  dātabbaṃ  saguṇaṃ
katvā  saṅghāṭiyo  dātabbā  dhovitvā  patto  saudako dātabbo
ettāvatā   nivattissatīti   āsanaṃ   paññāpetabbaṃ   pādodakaṃ
pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ   upanikkhipitabbaṃ   paccuggantvā  pattacīvaraṃ
paṭiggahetabbaṃ  paṭinivāsanaṃ  dātabbaṃ  nivāsanaṃ  paṭiggahetabbaṃ  sace
cīvaraṃ  sinnaṃ  hoti  muhuttaṃ  uṇhe  otāpetabbaṃ  na  ca uṇhe
cīvaraṃ  nidahitabbaṃ  cīvaraṃ  saṃharitabbaṃ  cīvaraṃ  saṃharantena  caturaṅgulaṃ
kaṇṇaṃ  ussādetvā  cīvaraṃ  saṃharitabbaṃ  mā  majjhe bhaṅgo ahosīti
obhoge kāyabandhanaṃ kātabbaṃ
   {445.3} sace piṇḍapāto hoti antevāsiko ca bhuñjitukāmo
hoti    udakaṃ    datvā    piṇḍapāto    upanāmetabbo
Antevāsiko  pānīyena  pucchitabbo  bhuttāvissa  udakaṃ  datvā
pattaṃ  paṭiggahetvā  nīcaṃ  katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  dhovitvā
vodakaṃ  katvā  muhuttaṃ  uṇhe  otāpetabbo  na  ca  uṇhe
patto  nidahitabbo  pattacīvaraṃ  nikkhipitabbaṃ  pattaṃ  nikkhipantena
.pe.  cīvaraṃ  nikkhipantena  .pe.  pārato  antaṃ  orato bhogaṃ
katvā   cīvaraṃ   nikkhipitabbaṃ  antevāsikamhi  vuṭṭhite  āsanaṃ
uddharitabbaṃ   pādodakaṃ   pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ   paṭisāmetabbaṃ
sace so deso uklāpo hoti so deso sammajjitabbo
   {445.4}  sace  antevāsiko  nahāyitukāmo  hoti  nahānaṃ
paṭiyādetabbaṃ  sace  sītena  attho  hoti sītaṃ paṭiyādetabbaṃ sace
uṇhena  attho  hoti  uṇhaṃ  paṭiyādetabbaṃ  sace  antevāsiko
jantāgharaṃ  pavisitukāmo  hoti  cuṇṇaṃ sannetabbaṃ mattikā temetabbā
jantāgharapīṭhaṃ  ādāya gantvā jantāgharapīṭhaṃ datvā cīvaraṃ paṭiggahetvā
ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ  cuṇṇaṃ  dātabbaṃ  mattikā  dātabbā  sace
ussahati  jantāgharaṃ  pavisitabbaṃ  jantāgharaṃ  pavisantena  mattikāya
mukhaṃ  makkhetvā  purato  ca  pacchato  ca paṭicchādetvā jantāgharaṃ
pavisitabbaṃ  na  there  bhikkhū  anupakhajja  nisīditabbaṃ  na navā bhikkhū
āsanena paṭibāhitabbā
   {445.5}  jantāghare  antevāsikassa  parikammaṃ  kātabbaṃ
jantāgharā   nikkhamantena   jantāgharapīṭhaṃ  ādāya  purato  ca
pacchato  ca  paṭicchādetvā  jantāgharā  nikkhamitabbaṃ  udakepi
Antevāsikassa  parikammaṃ  kātabbaṃ  nahātena  paṭhamataraṃ  uttaritvā
attano  gattaṃ  vodakaṃ  katvā  nivāsetvā antevāsikassa gattato
udakaṃ  pamajjitabbaṃ  nivāsanaṃ  dātabbaṃ  saṅghāṭi dātabbā jantāgharapīṭhaṃ
ādāya  paṭhamataraṃ  āgantvā  āsanaṃ  paññāpetabbaṃ  pādodakaṃ
pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ   upanikkhipitabbaṃ   antevāsiko  pānīyena
pucchitabbo
   {445.6} yasmiṃ vihāre antevāsiko viharati sace so vihāro
uklāpo  hoti sace ussahati sodhetabbo vihāraṃ sodhentena paṭhamaṃ
pattacīvaraṃ  nīharitvā ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ .pe. sace ācamanakumbhiyā
udakaṃ na hoti ācamanakumbhiyā udakaṃ āsiñcitabbaṃ
   {445.7}  sace  antevāsikassa  anabhirati  uppannā  hoti
ācariyena  vūpakāsetabbo  vūpakāsāpetabbo  dhammakathā  vāssa
kātabbā  sace  antevāsikassa  kukkuccaṃ  uppannaṃ hoti ācariyena
vinodetabbaṃ  vinodāpetabbaṃ  dhammakathā  vāssa  kātabbā  sace
antevāsikassa  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  hoti  ācariyena  vivecetabbaṃ
vivecāpetabbaṃ dhammakathā vāssa kātabbā
   {445.8}  sace  antevāsiko  garudhammaṃ  ajjhāpanno  hoti
parivāsāraho  ācariyena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu kho saṅgho
antevāsikassa  parivāsaṃ  dadeyyāti  sace  antevāsiko  mūlāya
paṭikassanāraho   hoti   ācariyena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti
nu  kho  saṅgho  antevāsikaṃ  mūlāya  paṭikasseyyāti  sace
antevāsiko   mānattāraho   hoti   ācariyena   ussukkaṃ
Kātabbaṃ  kinti  nu  kho  saṅgho antevāsikassa mānattaṃ dadeyyāti
sace  antevāsiko  abbhānāraho  hoti  ācariyena  ussukkaṃ
kātabbaṃ  kinti  nu  kho  saṅgho  antevāsikaṃ  abbheyyāti  sace
saṅgho  antevāsikassa  kammaṃ  kattukāmo  hoti  tajjanīyaṃ  vā
niyassaṃ  vā  pabbājanīyaṃ  vā  paṭisāraṇīyaṃ  vā  ukkhepanīyaṃ  vā
ācariyena  ussukkaṃ  kātabbaṃ  kinti  nu kho saṅgho antevāsikassa
kammaṃ  na  kareyya  lahukāya  vā  pariṇāmeyyāti kataṃ vā panassa
hoti  saṅghena  kammaṃ  tajjanīyaṃ  vā  niyassaṃ  vā pabbājanīyaṃ vā
paṭisāraṇīyaṃ  vā  ukkhepanīyaṃ  vā  ācariyena  ussukkaṃ  kātabbaṃ
kinti  nu  kho  antevāsiko  sammā  vatteyya  lomaṃ  pāteyya
netthāraṃ vatteyya saṅgho taṃ kammaṃ paṭippassambheyyāti
   {445.9} sace antevāsikassa cīvaraṃ dhovitabbaṃ hoti ācariyena
ācikkhitabbaṃ  evaṃ dhoveyyāsīti ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho
antevāsikassa  cīvaraṃ dhoviyethāti sace antevāsikassa cīvaraṃ kātabbaṃ
hoti  ācariyena  ācikkhitabbaṃ  evaṃ  kareyyāsīti  ussukkaṃ  vā
kātabbaṃ  kinti  nu  kho  antevāsikassa  cīvaraṃ  kariyethāti  sace
antevāsikassa  rajanaṃ  pacitabbaṃ  hoti  ācariyena  ācikkhitabbaṃ
evaṃ paceyyāsīti ussukkaṃ vā kātabbaṃ kinti nu kho antevāsikassa
rajanaṃ  paciyethāti  sace  antevāsikassa  cīvaraṃ  rajetabbaṃ  hoti
ācariyena   ācikkhitabbaṃ   evaṃ  rajeyyāsīti  ussukkaṃ  vā
Kātabbaṃ  kinti  nu  kho  antevāsikassa  cīvaraṃ  rajiyethāti  cīvaraṃ
rajentena  sādhukaṃ  samparivattakaṃ  samparivattakaṃ  rajetabbaṃ  na  ca
acchinne  theve  pakkamitabbaṃ  sace  antevāsiko  gilāno  hoti
yāvajīvaṃ upaṭṭhātabbo vuṭṭhānassa āgametabbaṃ
   {445.10}  idaṃ  kho  bhikkhave  ācariyānaṃ  antevāsikesu
vattaṃ yathā ācariyehi antevāsikesu sammā vattitabbanti.
         Vattakkhandhakaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
    Imamhi khandhake vatthū ekūnavīsati 1- vattā catuddasa 2-.
                   -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 267-272. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=5368              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=5368              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=444&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=71              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=444              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com