ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [553] Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dighani kayabandhanani
dharenti  teheva phasuke 1- namenti 2- . manussa ujjhayanti
khiyanti vipacenti .pe. seyyathapi gihikamabhoginiyoti 3- . Bhagavato
@Footnote: 1 Yu. paske. 2 Ma. phasuka namenti. 3 Ma. gihini kamabhoginiyoti.
Etamattham  arocesum  .  na  bhikkhave  bhikkhuniya  digham kayabandhanam
dharetabbam  ya  dhareyya  apatti  dukkatassa  anujanami bhikkhave
bhikkhuniya  ekapariyayakatam  1-  kayabandhanam  na  ca  tena phasuka
nametabba 2- ya nameyya apatti dukkatassati.
   [554] Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vilivena pattena phasuke 3-
namenti  4-  cammapattena  phasuke  namenti  dussapattena phasuke
namenti  dussaveniya  phasuke namenti dussavattiya phasuke namenti
colapattena phasuke namenti colaveniya phasuke namenti colavattiya
phasuke  namenti  suttaveniya phasuke namenti suttavattiya phasuke
namenti  . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe. seyyathapi
gihikamabhoginiyoti  .  bhagavato  etamattham arocesum . na bhikkhave
bhikkhuniya  vilivena  pattena  phasuka  nametabba  na  cammapattena
phasuka  nametabba  na  dussapattena  phasuka  nametabba  na
dussaveniya   phasuka  nametabba  na  dussavattiya  phasuka
nametabba  na  colapattena  phasuka  nametabba  na  colaveniya
phasuka nametabba na colavattiya phasuka nametabba na suttaveniya
phasuka  nametabba na suttavattiya phasuka nametabba ya nameyya
apatti dukkatassati.
   [555]  Tena  kho  pana samayena bhikkhuniyo atthillena jaghanam
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekapariyakatam. 2 Ma. nametabba. 3 Ma. phasuka. 4 Ma. namenti.
Ghamsapenti  gohanukena  jaghanam  kottapenti  hattham  kottapenti
hatthakoccham   kottapenti   padam   kottapenti   padakoccham
kottapenti  urum  kottapenti  mukham  kottapenti  dantamamsam
kottapenti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
Seyyathapi  gihikamabhoginiyoti . bhagavato etamattham arocesum . na
bhikkhave  bhikkhuniya atthillena jaghanam ghamsapetabbam na gohanukena jaghanam
kottapetabbam  na  hattho  kottapetabbo  na  hatthakoccho
kottapetabbo  na  pado  kottapetabbo  na  padakoccho
kottapetabbo  na  uru  kottapetabbo  na  mukham kottapetabbam
na dantamamsam kottapetabbam ya kottapeyya apatti dukkatassati.
   [556]  Tena  kho  pana  samayena chabbaggiya bhikkhuniyo mukham
alimpanti  mukham  ummaddenti  mukham  cunnenti  manosilikaya  mukham
lancenti  angaragam  karonti  mukharagam  karonti  angaragamukharagam
karonti  . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe. seyyathapi
gihikamabhoginiyoti  .  bhagavato  etamattham arocesum . na bhikkhave
bhikkhuniya  mukham  alimpitabbam  na  mukham  ummaddetabbam  na  mukham
cunnetabbam  na  manosilikaya  mukham  lancetabbam  na  angarago
katabbo  na  mukharago  katabbo  na  angaragamukharago katabbo
ya kareyya apatti dukkatassati.
   [557]  Tena  kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuniyo avangam
karonti visesakam karonti olokanakena olokenti saloke titthanti
sanaccam  1-  karapenti vesim vutthapenti panagaram thapenti sunam
thapenti  apanam  pasarenti  vaddhim  payojenti  vanijjam  payojenti
dasam  upatthapenti  dasim  upatthapenti  kammakaram  upatthapenti
kammakarim  upatthapenti  tiracchanagatam  upatthapenti  haritakapattikam 2-
pakinanti  namatakam  dharenti . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti
.pe. seyyathapi gihikamabhoginiyoti . bhagavato etamattham arocesum.
Na bhikkhave bhikkhuniya avangam katabbam na visesakam katabbam na olokanakena
oloketabbam na saloke thatabbam 3- na sanaccam 1- karapetabbam na
vesi vutthapetabba na panagaram thapetabbam na sunam thapetabbam 4- na
apano pasaretabbo na vaddhi payojetabba na vanijja payojetabba
na  daso  upatthapetabbo  na dasi upatthapetabba na kammakaro
upatthapetabbo  na  kammakari  upatthapetabba  na  tiracchanagato
upatthapetabbo  na  haritakapattikam  2-  pakinitabbam  na  namatakam
dharetabbam ya dhareyya apatti dukkatassati.
   [558] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhuniyo sabbanilakani
@Footnote: 1 Ma. naccam. 2 Ma. haritakapattikam. Yu. haritakapannikam. 3 Ma. Yu. titthatabbam.
@4 Ma. Yu. suna thapetabba.
Civarani  dharenti  sabbapitakani  civarani  dharenti  sabbalohitakani
civarani  dharenti  sabbamanjetthakani  1-  civarani  dharenti
sabbakanhani   civarani  dharenti  sabbamaharangarattani  civarani
dharenti  sabbamahanamarattani  civarani  dharenti  acchinnadasani
civarani  dharenti  dighadasani  civarani dharenti pupphadasani civarani
dharenti phaladasani 2- civarani dharenti kancukam dharenti tiritam 3-
dharenti.
   {558.1} Manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti .pe. Seyyathapi
gihikamabhoginiyoti . bhagavato etamattham arocesum. Na bhikkhave bhikkhuniya
sabbanilakani civarani dharetabbani na sabbapitakani civarani dharetabbani
na  sabbalohitakani  civarani  dharetabbani  na  sabbamanjetthakani
civarani  dharetabbani  na  sabbakanhani  civarani  dharetabbani na
sabbamaharangarattani  civarani  dharetabbani  na  sabbamahanamarattani
civarani  dharetabbani  na  acchinnadasani  civarani  dharetabbani
na  dighadasani  civarani  dharetabbani  na  pupphadasani  civarani
dharetabbani na phaladasani civarani dharetabbani na kancukam dharetabbam
na tiritam dharetabbam ya dhareyya apatti dukkatassati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 343-347. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=6906&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=6906&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=553&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=87              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=553              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com