ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

            Pancasatikakkhandhakam
   [614] Athakho ayasma mahakassapo bhikkhu amantesi ekamidaham
avuso  samayam  pavaya  kusinaram  addhanamaggapatipanno  mahata
bhikkhusanghena  saddhim  pancamattehi  bhikkhusatehi  athakhvaham  avuso
magga  okkamma  annatarasmim  rukkhamule  nisidim  tena  kho  pana
samayena  annataro  ajivako  kusinarayam  mandaravapuppham  gahetva
pavam  addhanamaggapatipanno  hoti  addasam  kho  aham  avuso  tam
ajivakam  durato  va  agacchantam  disvana  tam  ajivakam etadavocam
apavuso   amhakam  sattharam  janasiti  amavuso  janami
ajja  sattahaparinibbuto  samano  gotamo  tato  me  idam
mandaravapuppham  gahitanti  tatravuso  ye  te  bhikkhu  avitaraga
appekacce  baha  paggayha  kandanti  chinnapadava  patanti  1-
avattanti   vivattanti  atikhippam  bhagava  parinibbuto  atikhippam
sugato  parinibbuto  atikhippam  cakkhum  loke  antarahitanti  ye
pana  te  bhikkhu  vitaraga  te  sata  sampajana  adhivasenti
anicca  sankhara  tam  kutettha  labbhati  athakhvaham  avuso
te  bhikkhu  etadavocam  alam  avuso ma socittha ma paridevittha
nanvetam  avuso  bhagavata  patikacceva  akkhatam  sabbeheva piyehi
@Footnote: 1 Ma. chinnapatam papatanti. Yu. chinnapapatam papatanti.
Manapehi  nanabhavo  vinabhavo  annathabhavo  tam  kutettha
avuso  1-  labbha  yantam  jatam bhutam sankhatam palokadhammam tam vata
ma  palujjiti  netam  thanam  vijjatiti  tena kho panavuso samayena
subhaddo  nama  vuddhapabbajito  tassam  parisayam  nisinno  hoti
athakho  avuso  subhaddo  vuddhapabbajito  te  bhikkhu  etadavoca
alam  avuso  ma  socittha  ma  paridevittha  sumutta mayam tena
mahasamanena  upadduta  ca  mayam  homa  idam  vo  kappati  idam
vo  na  kappatiti  idani  pana  mayam  yam icchissama tam karissama
yam  na  icchissama  na  tam  karissamati  handa  mayam  avuso
dhammanca  vinayanca  sangayama  pure  adhammo  dippati  dhammo
patibahiyati   avinayo   dippati   vinayo   patibahiyati   pure
adhammavadino  balavanto  honti  dhammavadino  dubbala  honti
avinayavadino balavanto honti vinayavadino dubbala hontiti.
   [615]  Tenahi  bhante  thero  bhikkhu uccinatuti . athakho
ayasma  mahakassapo  ekenunapancaarahantasatani  uccini  .  bhikkhu
ayasmantam  mahakassapam  etadavocum  ayam  bhante ayasma anando
kincapi  sekkho  samano  abhabbo  chanda  dosa  moha bhaya
agatim  gantum  bahu  canena  bhagavato  santike  dhammo  ca  vinayo
ca  pariyatto  tenahi  bhante  thero  ayasmantampi  anandam
@Footnote: 1 idam alapanam atirekam manne.
Uccinatuti  .  athakho  ayasma  mahakassapo ayasmantampi anandam
uccini  .  athakho  theranam  bhikkhunam etadahosi kattha nu kho mayam
dhammanca  vinayanca  sangayeyyamati  .  athakho  theranam  bhikkhunam
etadahosi   rajagaham  kho  mahagocaram  pahutasenasanam  yannuna
mayam  rajagahe  vassam  vasanta  dhammanca  vinayanca  sangayeyyama
na  anne  bhikkhu  rajagahe  vassam  upagaccheyyunti  .  athakho
ayasma mahakassapo sangham napesi
   {615.1}  sunatu me avuso sangho yadi sanghassa pattakallam
sangho  imani  panca  bhikkhusatani  sammanneyya  rajagahe  vassam
vasantani  1-  dhammanca  vinayanca  sangayitum  na  annehi  bhikkhuhi
rajagahe vassam vasitabbanti. Esa natti.
   {615.2}  Sunatu  me  avuso sangho sangho imani panca
bhikkhusatani   sammannati   rajagahe  vassam  vasantani  dhammanca
vinayanca  sangayitum na annehi bhikkhuhi rajagahe vassam vasitabbanti .
Yassayasmato  khamati  imesam  pancannam  bhikkhusatanam  sammati rajagahe
vassam  vasantanam  2- dhammanca vinayanca sangayitum na annehi bhikkhuhi
rajagahe vassam vasitabbanti so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {615.3} Sammatani 3- sanghena imani panca bhikkhusatani rajagahe
vassam  vasantani  dhammanca  vinayanca  sangayitum  na  annehi bhikkhuhi
rajagahe  vassam  vasitabbanti  .  khamati  sanghassa  tasma tunhi .
@Footnote: 1 Yu. vasanta. 2 Yu. vasanta. 3 Yu. sammata.
Evametam dharayamiti.
   [616]  Athakho thera bhikkhu rajagaham agamamsu dhammanca vinayanca
sangayitum  .  athakho  theranam  bhikkhunam  etadahosi  bhagavata  kho
avuso   khandaphullapatisankharanam   vannitam   handa  mayam  avuso
pathamam  masam  khandaphullam  patisankharoma  majjhimam  masam  sannipatitva
dhammanca  vinayanca  sangayissamati  .  athakho  thera bhikkhu pathamam
masam khandaphullam patisankharimsu.
   [617]  Athakho  ayasma  anando  sve  sannipato  na
kho  me  tam  patirupam yoham sekkho samano sannipatam gaccheyyanti
bahudeva  rattim  kayagataya  satiya vitinametva rattiya paccusasamayam
nipajjissamiti  kayam avattesi 1- . appattanca sisam bimbohanam .
Bhumito  ca  pada mutta . etasmim antare anupadaya asavehi
cittam  vimucci  .  athakho  ayasma  anando  araha  samano
sannipatam agamasi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 379-382. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=7622&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=7622&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=614&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=100              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=614              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=9323              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=9323              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com