ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [631] Tena kho pana samayena ayasma yaso kakandakaputto
vajjisu  carikancaramano  yena  vesali  tadavasari  .  tatra  sudam
ayasma  yaso  kakandakaputto  vesaliyam  viharati  mahavane
kutagarasalayam.
   [632]  Tena kho pana samayena vesalika vajjiputtaka bhikkhu
tadahuposathe  kamsacatim  2-  udakena  puretva  majjhe bhikkhusanghassa
thapetva agatagate 3- vesalike upasake evam vadenti dethavuso
sanghassa  kahapanampi  addhampi  padampi  masakarupampi  bhavissati
sanghassa  parikkharena  karaniyanti  .  evam  vutte ayasma yaso
kakandakaputto  vesalike  upasake  etadavoca  ma  avuso
adattha   sanghassa  kahapanampi  addhampi  padampi  masakarupampi
@Footnote: 1 Yu. jalogi. 2 Ma. Yu. Ra. kamsapatim. 3 Yu. Ra. agate.
Na  kappati  samananam  sakyaputtiyanam  jataruparajatam  na  sadiyanti
samana   sakyaputtiya   jataruparajatam   nappatigganhanti   samana
sakyaputtiya    jataruparajatam    nikkhittamanisuvanna    samana
sakyaputtiya apetajataruparajatati . evampi kho vesalika upasaka
ayasmata  yasena  kakandakaputtena  vuccamana  adamsuyeva  sanghassa
kahapanampi  addhampi  padampi  masakarupampi  .  athakho  vesalika
vajjiputtaka bhikkhu tassa rattiya accayena tam hirannam bhikkhuggena 1-
pativisam  thapetva  bhajesum  . athakho vesalika vajjiputtaka bhikkhu
ayasmantam  yasam  kakandakaputtam  etadavocum  eso  te  avuso
yasa  hirannassa  pativisoti  .  natthi  me  avuso  hirannassa
pativiso naham hirannam sadiyamiti.
   [633]  Athakho  vesalika  vajjiputtaka  bhikkhu ayam avuso
yaso  kakandakaputto  upasake  saddhe pasanne akkosati paribhasati
appasadam  karoti  handassa  mayam  patisaraniyakammam  karomati .
Te  tassa  patisaraniyakammam  akamsu  .  athakho  ayasma  yaso
kakandakaputto  vesalike  vajjiputtake  bhikkhu  etadavoca  bhagavata
avuso   pannattam   patisaraniyakammakatassa   bhikkhuno   anuduto
databboti  detha me avuso anudutam bhikkhunti . athakho vesalika
vajjiputtaka  bhikkhu  ekam  bhikkhum  sammannitva  ayasmato  yasassa
kakandakaputtassa  anudutam  adamsu  .  athakho  ayasma  yaso
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhaggena.
Kakandakaputto  anudutena  bhikkhuna  saddhim  vesalim  pavisitva
vesalike  upasake  etadavoca aham kirayasmante upasake saddhe
pasanne  akkosami  paribhasami  appasadam  karomi  yoham  adhammam
adhammoti  vadami  dhammam  dhammoti  vadami  avinayam  avinayoti
vadami vinayam vinayoti vadami.
   [634] Ekamidam avuso samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  avuso  bhagava  bhikkhu
amantesi  cattarome  bhikkhave  candimasuriyanam  upakkilesa  yehi
upakkilesehi  upakkilittha  candimasuriya  na  tapanti  na  bhasanti
na  virocanti  .  katame cattaro . abbham bhikkhave candimasuriyanam
upakkileso  yena  upakkilesena upakkilittha candimasuriya na tapanti
na  bhasanti  na virocanti mahika bhikkhave candimasuriyanam upakkileso
yena  upakkilesena  upakkilittha  candimasuriya  na  tapanti  na
bhasanti  na  virocanti  dhumarajo  bhikkhave candimasuriyanam upakkileso
yena  upakkilesena  upakkilittha candimasuriya na tapanti na bhasanti
virocanti  rahu  bhikkhave  asurindo  candimasuriyanam  upakkileso
yena  upakkilesena  upakkilittha  candimasuriya  na  tapanti  na
bhasanti  na  virocanti  ime  kho bhikkhave cattaro candimasuriyanam
upakkilesa  yehi  upakkilesehi  upakkilittha  candimasuriya  na
tapanti  na bhasanti na virocanti evameva kho bhikkhave cattarome
Samanabrahmananam  upakkilesa  yehi  upakkilesehi  upakkilittha
eke  samanabrahmana  na  tapanti  na  bhasanti  na virocanti .
Katame  cattaro  .  santi  bhikkhave  eke  samanabrahmana suram
pivanti  merayam  pivanti  suramerayapana  appativirata  ayam bhikkhave
pathamo   samanabrahmananam   upakkileso   yena   upakkilesena
upakkilittha  eke  samanabrahmana  na  tapanti  na  bhasanti  na
virocanti  puna  caparam  bhikkhave  eke  samanabrahmana  methunam
dhammam  patisevanti  methunadhamma  appativirata  ayam  bhikkhave  dutiyo
samanabrahmananam  upakkileso  yena  upakkilesena  upakkilittha
eke  samanabrahmana  na  tapanti  na  bhasanti  na  virocanti
puna  caparam  bhikkhave  eke  samanabrahmana  jataruparajatam sadiyanti
jataruparajatappatiggahana   appativirata   ayam   bhikkhave   tatiyo
samanabrahmananam  upakkileso  yena  upakkilesena  upakkilittha
eke  samanabrahmana  na  tapanti  na  bhasanti  na  virocanti
puna  caparam  bhikkhave  eke  samanabrahmana  micchajivena  jivitam
kappenti   micchajiva   appativirata  ayam  bhikkhave  catuttho
samanabrahmananam  upakkileso  yena  upakkilesena  upakkilittha
eke  samanabrahmana  na  tapanti  na bhasanti na virocanti ime
kho  bhikkhave  cattaro  samanabrahmananam  upakkilesa  yehi
upakkilesehi  upakkilittha  eke  samanabrahmana  na  tapanti  na
Bhasanti  na  virocantiti 1- . idamavocavuso bhagava idam vatvana
sugato athaparam etadavoca sattha
   [635] Ragadosapariklittha 2-    eke samanabrahmana
      avijjanivuta posa        piyarupabhinandino
      suram pivanti merayam           patisevanti methunam
      rajatam jatarupanca           sadiyanti aviddasu
      micchajivena jivanti         eke samanabrahmana
      ete upakkilesa vutta     buddhenadiccabandhuna
      yehi upakkilesehi upakkilittha eke samanabrahmana
      na tapanti na bhasanti 3-     asuddha saraja miga 4-
      andhakarena onaddha       tanhadasa sanettika
      vaddhenti katasim ghoram        adiyanti punabbhavanti.
   [636] Evamvadi kiraham ayasmante upasake saddhe pasanne
akkosami   paribhasami   appasadam   karomi   yoham  adhammam
adhammoti  vadami  dhammam  dhammoti  vadami  avinayam  avinayoti
vadami vinayam vinayoti vadami.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 396-400. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=7971&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=7971&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=631&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=110              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=631              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com