ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [637] Ekamidaṃ āvuso samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe . tena kho pana 5- samayena rājantepure rājaparisāyaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo natthi. 2 Yu. rāgadosaparikkiliṭṭhā. 3 ito paraṃ na
@virocanti te sadātipi pāṭho vijjati. 4 Ma. Yu. magā. 5 Yu. panāvuso.
Sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  ayamantarā  kathā  udapādi  kappati
samaṇānaṃ   sakyaputtiyānaṃ   jātarūparajataṃ   sādiyanti   samaṇā
sakyaputtiyā   jātarūparajataṃ   paṭiggaṇhanti   samaṇā  sakyaputtiyā
jātarūparajatanti  .  tena  kho  panāvuso samayena maṇicūḷako gāmaṇī
tassaṃ  parisāyaṃ  nisinnako  1-  hoti . athakho āvuso maṇicūḷako
gāmaṇī  taṃ  parisaṃ  etadavoca  mā  ayyā 2- evaṃ avacuttha na
kappati  samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ  jātarūparajataṃ  na  sādiyanti  samaṇā
sakyaputtiyā   jātarūparajataṃ  nappaṭiggaṇhanti  samaṇā  sakyaputtiyā
jātarūparajataṃ    nikkhittamaṇisuvaṇṇā    samaṇā    sakyaputtiyā
apetajātarūparajatāti  .  asakkhi  kho  āvuso maṇicūḷako gāmaṇī taṃ
parisaṃ saññāpetuṃ.
   {637.1}  Athakho  āvuso  maṇicūḷako  gāmaṇī  taṃ  parisaṃ
saññāpetvā   yena   bhagavā   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
āvuso  maṇicūḷako  gāmaṇī  bhagavantaṃ  etadavoca  idha  bhante
rājantepure  rājaparisāyaṃ  sannisinnānaṃ sannipatitānaṃ ayamantarā kathā
udapādi  kappati  samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ  jātarūparajataṃ  sādiyanti
samaṇā   sakyaputtiyā   jātarūparajataṃ   paṭiggaṇhanti   samaṇā
sakyaputtiyā  jātarūparajatanti  evaṃ  vutte  ahaṃ  bhante  taṃ parisaṃ
etadavocaṃ  mā  ayyā  2-  evaṃ  avacuttha  na kappati samaṇānaṃ
sakyaputtiyānaṃ  jātarūparajataṃ  na  sādiyanti  samaṇā  sakyaputtiyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. nisinno. 2 Yu. ayyo.
Jātarūparajataṃ   nappaṭiggaṇhanti  samaṇā  sakyaputtiyā  jātarūparajataṃ
nikkhittamaṇisuvaṇṇā   samaṇā   sakyaputtiyā   apetajātarūparajatāti
asakkhiṃ  kho  ahaṃ bhante taṃ parisaṃ saññāpetuṃ kaccāhaṃ bhante evaṃ
byākaramāno  vuttavādī ceva bhagavato homi na ca bhagavantaṃ abhūtena
abbhācikkhāmi  dhammassa  cānudhammaṃ  1-  byākaromi  na  ca  koci
sahadhammiko vādānuvādo gārayhaṃ ṭhānaṃ āgacchatīti.
   {637.2} Taggha tvaṃ gāmaṇi evaṃ byākaramāno vuttavādī ceva
me hosi 2- na ca maṃ abhūtena abbhācikkhasi dhammassa cānudhammaṃ byākarosi
na ca koci sahadhammiko vādānuvādo gārayhaṃ ṭhānaṃ āgacchati na hi
gāmaṇi   kappati   samaṇānaṃ   sakyaputtiyānaṃ   jātarūparajataṃ  na
sādiyanti   samaṇā   sakyaputtiyā   jātarūparajataṃ  nappaṭiggaṇhanti
samaṇā   sakyaputtiyā   jātarūparajataṃ   nikkhittamaṇisuvaṇṇā  samaṇā
sakyaputtiyā   apetajātarūparajatā  yassa  kho  gāmaṇi  jātarūparajataṃ
kappati  pañcapi  kāmaguṇā  tassa kappanti 3- yassa pañca kāmaguṇā
kappanti  ekaṃsenetaṃ  4-  gāmaṇi  dhāreyyāsi  assamaṇadhammo
asakyaputtiyadhammoti  apicāhaṃ  gāmaṇi  evaṃ  vadāmi  tiṇaṃ tiṇatthikena
pariyesitabbaṃ   dāruṃ   5-   dārutthikena  pariyesitabbaṃ  sakaṭaṃ
sakaṭatthikena  pariyesitabbaṃ  puriso  purisatthikena  pariyesitabbo  na
tvevāhaṃ  gāmaṇi  kenaci  pariyāyena  jātarūparajataṃ  sāditabbaṃ
@Footnote: 1 Yu. vā anudhammaṃ. 2 Ma. me ahosi. Yu. meti natthi. 3 Ma. Yu. pañcapi
@tassa kāmaguṇā kappanti. 4 Yu. ekaṃsena. 5 Ma. dārū.
Pariyesitabbanti  vadāmīti  evaṃvādī  kirāhaṃ  āyasmante  upāsake
saddhe  pasanne  akkosāmi  paribhāsāmi  appasādaṃ  karomi  yohaṃ
adhammaṃ  adhammoti  vadāmi  dhammaṃ  dhammoti  vadāmi avinayaṃ avinayoti
vadāmi vinayaṃ vinayoti vadāmi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 400-403. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=8060              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=8060              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=637&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=111              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=637              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com