ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [641]  Athakho  therānaṃ bhikkhūnaṃ mantayamānānaṃ etadahosi idaṃ
kho  adhikaraṇaṃ  kakkhaḷañca  vāḷañca  kathaṃ  nu  kho  mayaṃ  pakkhaṃ
labheyyāma  yena  mayaṃ  imasmiṃ adhikaraṇe balavantatarā assāmāti .
Tena  kho  pana  samayena  āyasmā  revato  soreyye paṭivasati
bahussuto  āgatāgamo  dhammadharo  vinayadharo  mātikādharo  paṇḍito
viyatto  medhāvī  lajjī  kukkuccako sikkhākāmo . athakho therānaṃ
bhikkhūnaṃ  etadahosi  ayaṃ  kho āyasmā revato soreyye paṭivasati
bahussuto  āgatāgamo  dhammadharo  vinayadharo  mātikādharo  paṇḍito
viyatto  medhāvī  lajjī  kukkuccako  sikkhākāmo  sace  mayaṃ
āyasmantaṃ  revataṃ  pakkhaṃ labhissāma 1- evaṃ mayaṃ imasmiṃ adhikaraṇe
balavantatarā assāmāti.
   {641.1} Assosi kho āyasmā revato dibbāya sotadhātuyā
visuddhāya   atikkantamānusikāya   therānaṃ  bhikkhūnaṃ  mantayamānānaṃ
sutvānassa  etadahosi  idaṃ kho adhikaraṇaṃ kakkhaḷañca vāḷañca na kho
me taṃ paṭirūpaṃ yohaṃ evarūpe adhikaraṇe osakkeyyaṃ idāni ca pana te
bhikkhū  āgacchissanti  sohaṃ tehi ākiṇṇo na phāsuṃ viharissāmi 2-
yannūnāhaṃ paṭikacceva gaccheyyanti . athakho āyasmā revato soreyyā
saṅkassaṃ  agamāsi  . athakho therā bhikkhū soreyyaṃ gantvā pucchiṃsu
kahaṃ  āyasmā  revatoti  .  te evamāhaṃsu esāyasmā revato
@Footnote: 1 Yu. labheyyāma. 2 Ma. phāsu gamissāmi. Yu. gamissāmi.
Saṅkassaṃ  gatoti  .  athakho  āyasmā revato saṅkassā kaṇṇakujjaṃ
agamāsi  .  athakho  therā  bhikkhū  saṅkassaṃ  gantvā pucchiṃsu kahaṃ
āyasmā  revatoti  .  te  evamāhaṃsu  esāyasmā  revato
kaṇṇakujjaṃ  gatoti  .  athakho  āyasmā  revato  kaṇṇakujjā
udumbaraṃ  agamāsi  .  athakho  therā  bhikkhū  kaṇṇakujjaṃ  gantvā
pucchiṃsu  kahaṃ  āyasmā  revatoti  .  te evamāhaṃsu esāyasmā
revato  udumbaraṃ  gatoti  .  athakho  āyasmā revato udumbarā
aggaḷapuraṃ  agamāsi  .  athakho  therā  bhikkhū  udumbaraṃ  gantvā
pucchiṃsu  kahaṃ  āyasmā  revatoti  .  te evamāhaṃsu esāyasmā
revato  aggaḷapuraṃ  gatoti  . athakho āyasmā revato aggaḷapurā
sahajātiṃ  agamāsi  .  athakho  therā  bhikkhū  aggaḷapuraṃ  gantvā
pucchiṃsu  kahaṃ  āyasmā  revatoti  .  te evamāhaṃsu esāyasmā
revato  sahajātiṃ  gatoti  .  athakho  therā  bhikkhū  āyasmantaṃ
revataṃ sahajātiyā 1- sambhāvesuṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 406-407. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=8167              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=8167              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=641&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=115              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=641              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com