ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [227]  Anādariyaṃ  paṭicca  pādukārūḷhassa  dhammaṃ desentassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato  ca
cittato ca samuṭṭhāti na kāyato.
   [228]  Anādariyaṃ  paṭicca  upāhanārūḷhassa dhammaṃ desentassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato  ca
cittato ca samuṭṭhāti na kāyato.
   [229]  Anādariyaṃ paṭicca yānagatassa dhammaṃ desentassa dukkaṭaṃ
.pe. ekā paññatti ekā anuppaññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato  ca  cittato  ca
Samuṭṭhāti na kāyato.
   [230]  Anādariyaṃ  paṭicca  sayanagatassa  dhammaṃ  desentassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ   ekena   samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato
ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato.
   [231]  Anādariyaṃ  paṭicca  pallatthikāya  nisinnassa  dhammaṃ
desentassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā paññatti ekā anuppaññatti .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato
ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato.
   [232]  Anādariyaṃ  paṭicca  veṭhitasīsassa  dhammaṃ  desentassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato  ca
cittato ca samuṭṭhāti na kāyato.
   [233]  Anādariyaṃ  paṭicca  oguṇṭhitasīsassa  dhammaṃ desentassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato  ca
cittato ca samuṭṭhāti na kāyato.
   [234]  Anādariyaṃ  paṭicca chamāyaṃ nisīditvā āsane nisinnassa
dhammaṃ desentassa dukkaṭaṃ .pe. ekā paññatti ekā anuppaññatti.
Channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   ekena   samuṭṭhānena   samuṭṭhāti
Vācato ca cittato ca samuṭṭhāti 1- na kāyato.
   [235] Anādariyaṃ paṭicca nīce āsane nisīditvā ucce āsane
nisīnnassa  dhammaṃ  desentassa  dukkaṭaṃ .pe. ekā paññatti ekā
anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti vācato ca cittato ca samuṭṭhāti 1- na kāyato.
   [236]  Anādariyaṃ  paṭicca ṭhitena nisinnassa dhammaṃ desentassa
dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  vācato  ca
cittato ca samuṭṭhāti 1- na kāyato.
   [237] Anādariyaṃ paṭicca pacchato gacchantena purato gacchantassa
dhammaṃ  desentassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā
anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [238] Anādariyaṃ paṭicca uppathena gacchantena pathena gacchantassa
dhammaṃ  desentassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā
anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [239]  Anādariyaṃ  paṭicca  ṭhitena uccāraṃ vā passāvaṃ vā
karontassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti ekā anuppaññatti .
Channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   ekena   samuṭṭhānena   samuṭṭhāti
@Footnote: 1 Ma. kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
Kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato.
   [240]  Anādariyaṃ  paṭicca harite uccāraṃ vā passāvaṃ vā
kheḷaṃ  vā  karontassa  dukkaṭaṃ  .pe.  ekā  paññatti  ekā
anuppaññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato.
   [241] Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ
vā  karontassa  dukkaṭaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ
vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū udake uccārampi passāvampi kheḷampi
akaṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti ekā anuppaññatti .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato
ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato.
          Pādukavaggo sattamo.
         Pañcasattati sekhiyā niṭṭhitā.
       Mahāvibhaṅge katthapaññattivāraṃ niṭṭhitaṃ.
             -----------
            Tassuddānaṃ
   [242] Parimaṇḍalaṃ paṭicchannaṃ     susaṃvutokkhittacakkhunā 1-
      ukkhittojjagghikā saddo     tayo ceva pacālanā
      khambhaṃ oguṇṭhito ceva 2-      kuṭi pallatthikāya ca
@Footnote: 1 Ma. susaṃvutokkhittacakkhu . 2 Ma. cevuk-.
      Sakkaccaṃ pattasaññī ca        samasūpaṃ samatittikaṃ
      sakkaccaṃ pattasaññī ca        sapadānaṃ samasūpakaṃ
      thūpato ca paṭicchannaṃ          viññattujjhānasaññinā
      na mahantaṃ maṇḍalaṃ dvāraṃ      sabbahatthaṃ na byāhare
      ukkhepo chedanā gaṇḍo      dhūnaṃ sitthāvakārakaṃ
      jivhānicchārakañceva        capucapu surusuru
      hattho patto ca oṭṭho ca      sāmisaṃ sitthakena ca
      chattapāṇissa saddhammaṃ       na desenti tathāgatā
      evameva daṇḍapāṇissa       satthaāvudhapāṇinaṃ
      pādukā upāhanā ceva       yānaseyyāgatassa ca
      pallatthikānisinnassa        veṭhitoguṇṭhitassa ca
      chamānīcāsane ṭhāne         pacchato uppathena ca
      ṭhitakena na kātabbaṃ         harite udakamhi cāti.
          Tesaṃ vaggānaṃ uddānaṃ
   [243] Parimaṇḍalaṃ ujjagghi      khambhaṃ piṇḍaṃ tatheva ca
      kabaḷā surusuru ca            pādukena ca sattamāti.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 76-80. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1557              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1557              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=227&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=227              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]