ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [505]  Methunam  dhammam  patisevanapaccaya  apattiyo  catunnam
vipattinam  kati  vipattiyo  bhajanti  .  methunam dhammam patisevanapaccaya
apattiyo  catunnam  vipattinam  dve  vipattiyo  bhajanti  siya
silavipattim  siya  acaravipattim  .pe.  anadariyam  paticca  udake
uccaram  va  passavam  va khelam va karanapaccaya apatti catunnam
vipattinam  kati  vipattiyo  bhajati . anadariyam paticca udake uccaram
va  passavam  va  khelam va karanapaccaya apatti catunnam vipattinam
ekam vipattim bhajati acaravipattim.
         Vipattivaram nitthitam tatiyam.
   [506]  Methunam  dhammam  patisevanapaccaya  apattiyo  sattannam
apattikkhandhanam  katihi  apattikkhandhehi  sangahita  . methunam dhammam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page132.

Patisevanapaccaya apattiyo sattannam apattikkhandhanam catuhi apattikkhandhehi sangahita siya parajikapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena siya pacittiyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena .pe. anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karanapaccaya apatti sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita . anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karanapaccaya apatti sattannam apattikkhandhanam ekena apattikkhandhena sangahita dukkatapattikkhandhena. Sangahitavaram nitthitam catuttham. [507] Methunam dhammam patisevanapaccaya apattiyo channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti . methunam dhammam patisevanapaccaya apattiyo channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato .pe. anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karanapaccaya apatti channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthati . anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karanapaccaya channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati kayato ca cittato ca samutthati na vacato.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page133.

Samutthanavaram nitthitam pancamam. [508] Methunam dhammam patisevanapaccaya apattiyo catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . methunam dhammam patisevanapaccaya apattiyo catunnam adhikarananam apattadhikaranam .pe. anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karanapaccaya apatti catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karanapaccaya apatti catunnam adhikarananam apattadhikaranam. Adhikaranavaram nitthitam chattham. [509] Methunam dhammam patisevanapaccaya apattiyo sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . methunam dhammam patisevanapaccaya apattiyo sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca .pe. anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karanapaccaya apatti sattannam samathanam katihi samathehi sammati . anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karanapaccaya apatti sattannam samathanam tihi samathehi sammati siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. Samathavaram nitthitam sattamam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page134.

[510] Methunam dhammam patisevanapaccaya kati apattiyo apajjati. Methunam dhammam patisevanapaccaya catasso apattiyo apajjati akkhayite sarire methunam dhammam patisevati apatti parajikassa yebhuyyena khayite sarire methunam dhammam patisevati apatti thullaccayassa vivatakate mukhe acchupantam angajatam paveseti apatti dukkatassa jatumatthake pacittiyam methunam dhammam patisevanapaccaya ima catasso apattiyo apajjati . Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti . sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita . channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti. {510.1} Catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim . sattannam apattikkhandhanam catuhi apattikkhandhehi sangahita siya parajikapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena siya pacittiyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato . catunnam adhikarananam apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca .pe. anadariyam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page135.

Paticca udake uccaram va passavam va khelam va karanapaccaya kati apattiyo apajjati . anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karanapaccaya ekam apattim apajjati dukkatam anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karanapaccaya imam ekam apattim apajjati . sa apatti catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajati . sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita . channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthati. {510.2} Catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam katihi samathehi sammati . sa apatti catunnam vipattinam ekam vipattim bhajati acaravipattim . sattannam apattikkhandhanam ekena apattikkhandhena sangahita dukkatapattikkhandhena . Channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati kayato ca cittato ca samutthati na vacato . catunnam adhikarananam apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammati siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena cati. Samuccayavaram nitthitam atthamam. Attha paccayavara nitthita. Mahavibhange solasa mahavara nitthita. --------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 131-135. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=2672&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=2672&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=505&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=505              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]