ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [529] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
pattasannicayam  karontiya  nissaggiyam  pacittiyam  kattha  pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  chabbaggiya bhikkhuniyo
arabbha  .  kismim  vatthusminti . chabbaggiya bhikkhuniyo pattasannicayam
akamsu  tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (kathinake).
   [530]  Akalacivaram  kalacivaranti  adhitthahitva  bhajapentiya
nissaggiyam  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti .
Thullananda  bhikkhuni  akalacivaram  kalacivaranti  adhitthahitva bhajapesi
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati.
   [531]  Bhikkhuniya  saddhim  civaram  parivattetva  acchindantiya
nissaggiyam  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti .
Thullananda  bhikkhuni  bhikkhuniya  saddhim  civaram  parivattetva  acchindi
@Footnote: 1 Ma. nayate.
Tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati.
   [532]   Annam  vinnapetva  vinnapentiya  nissaggiyam
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  thullanandam  bhikkhunim  arabbha . kismim vatthusminti .
Thullananda  bhikkhuni  annam  vinnapetva  annam  vinnapesi  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  chahi
samutthanehi samutthati.
   [533]  Annam  cetapetva  annam  cetapentiya nissaggiyam
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  thullanandam  bhikkhunim  arabbha . kismim vatthusminti .
Thullananda  bhikkhuni  annam  cetapetva  annam  cetapesi  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  chahi
samutthanehi samutthati.
   [534]  Annadatthikena  parikkharena  annuddisikena  sanghikena
annam  cetapentiya  nissaggiyam  pacittiyam  kattha  pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  sambahula  bhikkhuniyo
arabbha  .  kismim  vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo annadatthikena
parikkharena  annuddisikena  sanghikena  annam  cetapesum  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  chahi
Samutthanehi samutthati.
   [535]  Annadatthikena  parikkharena  annuddisikena  sanghikena
sannacikena  annam  cetapantiya  nissaggiyam  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . sambahula
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula bhikkhuniyo
annadatthikena  parikkharena  annuddisikena  sanghikena  sannacikena
annam  cetapesum  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  . channam
apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati.
   [536]  Annadatthikena  parikkharena  annuddisikena mahajanikena
annam  cetapentiya  nissaggiyam  pacittiyam  kattha  pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  sambahula  bhikkhuniyo
arabbha  .  kismim  vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo annadatthikena
parikkharena  annuddisikena  mahajanikena  annam  cetapesum  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  chahi
samutthanehi samutthati.
   [537]  Annadatthikena  parikkharena  annuddisikena mahajanikena
sannacikena  annam  cetapentiya  nissaggiyam  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . sambahula
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula bhikkhuniyo
annadatthikena  parikkharena  annuddisikena  mahajanikena  sannacikena
Annam  cetapesum  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  . channam
apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati.
   [538]  Annadatthikena  parikkharena  annuddisikena  puggalikena
sannacikena  annam  cetapentiya  nissaggiyam  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . thullanandam
bhikkhunim  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  thullananda  bhikkhuni
annadatthikena  parikkharena  annuddisikena  puggalikena  sannacikena
annam  cetapesi  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  . channam
apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati.
   [539]  Atirekacatukkamsaparamam garupapuranam cetapentiya nissaggiyam
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  thullanandam  bhikkhunim  arabbha . kismim vatthusminti .
Thullananda  bhikkhuni  rajanam  kambalam  vinnapesi  tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  chahi  samutthanehi
samutthati.
   [540]  Atirekaaddhateyyakamsaparamam  lahupapuranam  cetapentiya
nissaggiyam  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti .
Thullananda  bhikkhuni  rajanam  khomam  vinnapesi  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  chahi  samutthanehi
@Footnote: 1 Ma. garupavuranam.
Samutthati.
       Dvadasa nissaggiya pacittiya nitthita.
            Tassuddanam
   [541] Pattam akalakalanca   parivatte ca vinnape 1-
      cetapetva annadatthi   sanghikanca mahajani 2-
      sannacika puggalika    catukkamsaddhateyyakati.
             ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 145-149. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=2948&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=2948&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=529&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=38              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=529              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]