ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [602]  Gabbhinim  vutthapentiya pacittiyam kattha pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  sambahula  bhikkhuniyo
arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula  bhikkhuniyo  gabbhinim
vutthapesum  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
   [603]  Payantim vutthapentiya pacittiyam kattha pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  sambahula  bhikkhuniyo
arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula  bhikkhuniyo  payantim
vutthapesum  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
   [604]  Dve  vassani  chasu  dhammesu asikkhitasikkham sikkhamanam
vutthapentiya  pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam .
Kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti.
Sambahula bhikkhuniyo dve vassani chasu  dhammesu asikkhitasikkham sikkhamanam
vutthapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti. Channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati.
   [605]  Dve  vassani  chasu  dhammesu  sikkhitasikkham sikkhamanam
sanghena  asammatam  vutthapentiya  pacittiyam  kattha  pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  sambahula  bhikkhuniyo
arabbha  .  kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo dve vassani
chasu  dhammesu  sikkhitasikkham  sikkhamanam  sanghena  asammatam  vutthapesum
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati.
   [606]  Unadvadasavassam  gihigatam vutthapentiya pacittiyam kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati .
Sambahula  bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  . sambahula
bhikkhuniyo  unadvadasavassam  gihigatam  vutthapesum  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi  samutthanehi
samutthati.
   [607]  Paripunnadvadasavassam gihigatam dve vassani chasu dhammesu
Asikkhitasikkham  vutthapentiya  pacittiyam  kattha  pannattanti  .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  sambahula  bhikkhuniyo
arabbha   .   kismim  vatthusminti  .  sambahula  bhikkhuniyo
paripunnadvadasavassam   gihigatam   dve   vassani  chasu  dhammesu
asikkhitasikkham  vutthapesum  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti .
Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
   [608]  Paripunnadvadasavassam gihigatam dve vassani chasu dhammesu
sikkhitasikkham  sanghena  asammatam  vutthapentiya  pacittiyam  kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . sambahula
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula bhikkhuniyo
paripunnadvadasavassam  gihigatam  dve  vassani  chasu dhammesu sikkhitasikkham
sanghena  asammatam  vutthapesum  tasmim vatthusmim . eka pannatti .
Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
   [609] Sahavijinim vutthapetva dve vassani neva anugganhantiya
na  anuggahapentiya  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim
vatthusminti  .  thullananda  bhikkhuni  sahajivinim  vutthapetva  dve
vassani  neva  anuggahesi  na  anuggahapesi  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam ekena samutthanena
samutthati (dhuranikkhepe).
   [610]  Vutthapitam  pavattinim  dve  vassani  nanubandhantiya
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti .
Sambahula  bhikkhuniyo  vutthapitam  pavattinim  dve  vassani nanubandhimsu
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
ekena samutthanena samutthati (pathamaparajike).
   [611]  Sahajivinim  vutthapetva  neva  vupakasentiya  na
vupakasapentiya  pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim
vatthusminti  .  thullananda  bhikkhuni  sahajivinim  vutthapetva  neva
vupakasesi na vupakasapesi tasmim vatthusmim . eka pannatti. Channam
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe).
          Gabbhinivaggo sattamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 167-170. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3409&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3409&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=602&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=45              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=602              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]