ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [612]  Unavisativassam  kumaribhutam vutthapentiya pacittiyam kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . sambahula
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula bhikkhuniyo
unavisativassam  kumaribhutam  vutthapesum  tasmim  vatthusmim  .  eka
pannatti. Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati.
   [613]  Paripunnavisativassam kumaribhutam dve vassani chasu dhammesu
asikkhitalikkham  vutthapentiya  pacittiyam  kattha  pannattanti  .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page171.

Savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo paripunnavisativassam kumaribhutam dve vassani chasu dhammesu asikkhitasikkham vutthapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [614] Paripunnavisativassam kumaribhutam dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthapentiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo paripunnavisativassam kumaribhutam dve vassani chasu dhammesu sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [615] Unadvadasavassaya vutthapentiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo unadvadasavassa vutthapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [616] Paripunnadvadasavassaya sanghena asammataya vutthapentiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . Kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page172.

Sambahula bhikkhuniyo paripunnadvadasavassa sanghena asammata vutthapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [1]- [617] Alantava te ayye vutthapitenati vuccamanaya sadhuti patissunitva paccha khiyanadhammam apajjantiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . candakalim bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . candakali bhikkhuni alantava te ayye vutthapitenati vuccamana sadhuti patissunitva paccha khiyanadhammam apajji tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [618] Sikkhamanam sace me tvam ayye civaram dassasi evahantam vutthapessamiti vatva neva vutthapentiya na vutthapanaya ussukkam karontiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . Kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . Thullananda bhikkhuni sikkhamanam sace me tvam ayye civaram dassasi evahantam vutthapessamiti vatva neva vutthapesi na vutthapanaya ussukkam akasi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe). [619] Sikkhamanam sace mam tvam ayye dve vassani anubandhissasi evahantam vutthapessamiti vatva neva vutthapentiya na vutthapanaya @Footnote: 1 Ma. (dutiyaparajike).

--------------------------------------------------------------------------------------------- page173.

Ussukkam karontiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . Kismim vatthusminti . thullananda bhikkhuni sikkhamanam sace mam tvam ayye dve vassani anubandhissasi evahantam vutthapessamiti vatva neva vutthapesi na vutthapanaya ussukkam akasi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe). [620] Purisasamsattham kumarakasamsattham candim sokavassam sikkhamanam vutthapentiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . Kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . Thullananda bhikkhuni purisasamsattham kumarakasamsattham candim sokavassam sikkhamanam vutthapesi tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [621] Matapituhi va samikena va ananunnatam sikkhamanam vutthapentiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . Kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . Thullananda bhikkhuni matapituhipi samikenapi ananunnatam sikkhamanam vutthapesi tasmim vatthusmim . eka pannatti. Channam apattisamutthananam catuhi samutthanehi samutthati siya vacato samutthati na kayato na cittato siya kayato ca vacato ca samutthati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page174.

Na cittato siya vacato ca cittato ca samutthati na kayato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati. [622] Parivasikacchandadanena sikkhamanam vutthapentiya pacittiyam kattha pannattanti . rajagahe pannattam . kam arabbhati . Thullanandam bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti . thullananda bhikkhuni parivasikacchandadanena sikkhamanam vutthapesi tasmim vatthusmim . Eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [623] Anuvassam vutthapentiya pacittiyam kattha pannattanti . Savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo anuvassam vutthapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. [624] Ekam vassam dve vutthapentiya pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahula bhikkhuniyo arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhuniyo ekam vassam dve vutthapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati. Kumaribhutavaggo atthamo.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 170-174. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3472&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3472&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=612&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=46              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=612              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]