ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [878]  Vivadadhikaranapaccaya  kati  apattiyo  apajjati .
Vivadadhikaranapaccaya   dve   apattiyo  apajjati  upasampannam
omasati  apatti  pacittiyassa  .  anupasampannam  omasati  apatti
dukkatassa . vivadadhikaranapaccaya ima dve apattiyo apajjati .
Ta  apattiyo  catunnam  vipattinam  kati  vipattiyo  bhajanti  .pe.
Sattannam  samathanam  katihi  samathehi  sammanti  .  ta  apattiyo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page256.

Catunnam vipattinam ekam vipattim bhajanti acaravipattim . sattannam apattikkhandhanam dvihi apattikkhandhehi sangahita siya pacittiyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthahanti siya kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato siya vacato ca cittato ca samutthahanti na kayato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti . catunnam adhikarananam apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. [879] Anuvadadhikaranapaccaya kati apattiyo apajjati . Anuvadadhikaranapaccaya tisso apattiyo apajjati bhikkhum amulakena parajikena dhammena anuddhamseti apatti sanghadisesassa . amulakena sanghadisesena anuddhamseti apatti pacittiyassa . amulikaya acaravipattiya anuddhamseti apatti dukkatassa . anuvadadhikaranapaccaya ima tisso apattiyo apajjati . ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti .pe. sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim . Sattannam apattikkhandhanam tihi apattikkhandhehi sangahita siya sanghadisesapattikkhandhena siya pacittiyapattikkhandhena siya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page257.

Dukkatapattikkhandhena . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthahanti siya kayato ca cittato ca samutthahanti na vacato siya vacato ca cittato ca samutthahanti na kayato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti . catunnam adhikarananam apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. [880] Apattadhikaranapaccaya kati apattiyo apajjati . Apattadhikaranapaccaya catasso apattiyo apajjati bhikkhuni janam parajikam dhammam paticchadeti apatti parajikassa . vematika paticchadeti apatti thullaccayassa . bhikkhu sanghadisesam paticchadeti apatti pacittiyassa . acaravipattim paticchadeti apatti dukkatassa . apattadhikaranapaccaya ima catasso apattiyo apajjati. {880.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti .pe. sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim . sattannam apattikkhandhanam catuhi apattikkhandhehi sangahita siya parajikapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena siya pacittiyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena . Channam apattisamutthananam ekena samutthanena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page258.

Samutthahanti kayato ca vacato ca cittato ca samutthahanti . Catunnam adhikarananam apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. [881] Kiccadhikaranapaccaya kati apattiyo apajjati . Kiccadhikaranapaccaya panca apattiyo apajjati ukkhittanuvattika bhikkhuni yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjati nattiya dukkatam dvihi kammavacahi thullaccaya kammavacapariyosane apatti parajikassa . bhedakanuvattaka bhikkhu yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjanti apatti sanghadisesassa . papikaya ditthiya yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjati apatti pacittiyassa . Kiccadhikaranapaccaya ima panca apattiyo apajjati. {881.1} Ta apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti .pe. sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . ta apattiyo catunnam vipattinam dve vipattiyo bhajanti siya silavipattim siya acaravipattim . sattannam apattikkhandhanam pancahi apattikkhandhehi sangahita siya parajikapattikkhandhena siya sanghadisesapattikkhandhena siya thullaccayapattikkhandhena siya pacittiyapattikkhandhena siya dukkatapattikkhandhena . channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthahanti kayato ca vacato ca cittato ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page259.

Samutthahanti . catunnam adhikarananam apattadhikaranam . sattannam samathanam tihi samathehi sammanti siya sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca siya sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. [882] Thapetva satta apattiyo satta apattikkhandhe avasesa apattiyo catunnam vipattinam kati vipattiyo bhajanti . sattannam apattikkhandhanam katihi apattikkhandhehi sangahita . channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthahanti . catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam katihi samathehi sammanti . thapetva satta apattiyo satta apattikkhandhe avasesa apattiyo catunnam vipattinam na katamam vipattim bhajanti . Sattannam apattikkhandhanam na 1- katamena apattikkhandhena sangahita. Channam apattisamutthananam na 1- katamena samutthanena samutthahanti . Catunnam adhikarananam na 1- katamam adhikaranam . sattannam samathanam na katamena samathena sammanti . tam kissa hetu . thapetva satta apattiyo satta apattikkhandhe natthanna apattiyoti. Adhikaranapaccayavaram nitthitam pancamam. Anantarapeyyalam 2- nitthitam. Tassuddanam [883] Katipuccha samutthana katapatti tatheva ca samutthana vipatti ca tathadhikaranena cati. @Footnote: 1 Yu. tayo nasadda natthi . 2 Yu. antarapeyyalam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 255-259. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5188&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5188&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=878&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=67              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=878              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]