ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

page26.

[49] Atirekapattam dasaham atikkamentassa nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . Chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu atirekapattam dharesum tasmim vatthusmim . eka pannatti eka anuppannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati siya kayato ca vacato ca samutthati na cittato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe. [50] Unapancabandhanena pattena annam navam pattam cetapentassa nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . sakkesu pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu appamattakenapi bhinnena appamattakenapi khandena vilikhitamattenapi bahu patte vinnapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe. [51] Bhesajjani patiggahetva sattaham atikkamentassa nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . Kam arabbhati . sambahule bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Sambahula bhikkhu bhesajjani patiggahetva sattaham atikkamesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake) .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page27.

[52] Atirekamase sese gimhanam 1- vassikasatikacivaram pariyesantassa nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . chabbaggiya bhikkhu atirekamase sese gimhanam 1- vassikasatikacivaram pariyesimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe. [53] Bhikkhussa samam civaram datva kupitena anattamanena acchintantassa nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha . kismim vatthusminti . ayasma upanando sakyaputto bhikkhussa samam civaram datva kupito anattamano acchindi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe. [54] Samam suttam vinnapetva tantavayehi civaram vayapentassa nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . rajagahe pannattam . Kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Chabbaggiya bhikkhu samam suttam vinnapetva tantavayehi civaram vayapesum tasmim vatthusmim . eka pannatti. Channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe. [55] Pubbe appavaritena 2- annatakassa gahapatikassa tantavaye @Footnote: 1 Ma. Yu. gimhane . 2 Po. Ma. appavaritassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page28.

Upasankamitva civare vikappam apajjantassa nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . kam arabbhati . Ayasmantam upanandam sakyaputtam arabbha . kismim vatthusminti . Ayasma upanando sakyaputto pubbe appavarito annatakassa gahapatikassa tantavaye upasankamitva civare vikappam apajji tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe. [56] Accekacivaram patiggahetva civarakalasamayam atikkamentassa nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . Kam arabbhati . sambahule bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Sambahula bhikkhu accekacivaram patiggahetva civarakalasamayam atikkamesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake) .pe. [57] Tinnam civaranam annataram civaram antaraghare nikkhipitva atirekacharattam vippavasantassa nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . Savatthiya pannattam . kam arabbhati . sambahule bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . sambahula bhikkhu tinnam civaranam annataram civaram antaraghare nikkhipitva atirekacharattam vippavasimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti . Channam apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake) .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page29.

[58] Janam sanghikam labham parinatam attano parinamentassa nissaggiyam pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya pannattam . Kam arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Chabbaggiya bhikkhu janam sanghikam labham parinatam attano parinamesum tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe. Pattavaggo tatiyo. Tassuddanam [59] Atirekanca pattanca unena bandhanena ca bhesajjam satakanceva kupitena achindanam duve tantavaya ceva accekacivarena ca charattam vippavasena attano parinamanati 1-. Timsa nissaggiya pacittiya nitthita 2-. ---------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 26-29. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=536&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=536&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=49&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=49              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]