ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 33 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 25 : Sutta. Khu. Apa(2) Buddhavaṃso Cariyāpiṭakaṃ

             Pañcamaṃ kumārakassapattherāpadānaṃ (535)
   [125] |125.150| Ito satasahassamhi   kappe uppajji nāyako
               sabbalokahito dhīro     padumuttaranāmako.
      |125.151| Tadāhaṃ brāhmaṇo hutvā vissuto vedapāragū
               divāvihāraṃ vicaraṃ       addasaṃ lokanāyakaṃ.
      |125.152| Catusaccaṃ pakāsentaṃ    bodhayantaṃ sadevakaṃ
               sasāvakaṃ 1- cittakathikaṃ   vaṇṇayantaṃ mahājane.
      |125.153| Tadā muditacittohaṃ     nimantetvā tathāgataṃ
               nānārattehi vatthehi   alaṅkaritvāna maṇḍapaṃ.
      |125.154| Nānāratanapajjotaṃ     sasaṅghaṃ bhojayiṃ tahiṃ
               bhojayitvāna sattāhaṃ   nānaggarasabhojanaṃ.
      |125.155| Nānācittehi pupphehi  pūjayitvā sasāvakaṃ
               nipacca pādamūlamhi    taṃ ṭhānaṃ patthayiṃ ahaṃ.
      |125.156| Tadā munivaro āha     karuṇo 2- karuṇālayo
               passathetaṃ dijavaraṃ       padumānanalocanaṃ.
      |125.157| Pītipāmujjabahulaṃ      samuddhaggatanuruhaṃ 3-
               hāsāvahaṃ 4- visālakkhaṃ  mama 5- sāsanasālayaṃ.
      |125.158| Mama pādamūle patitaṃ    ekavattaṃ sumānasaṃ
                esa pattheti taṃ ṭhānaṃ   vicittakathikattanaṃ 6-.
      |125.159| Satasahasse ito kappe  okkākakulasambhavo
                gotamo nāma nāmena   satthā loke bhavissati.
      |125.160| Tassa dhammesu dāyādo  oraso dhammanimmito
               kumārakassapo nāma    hessati satthusāvako.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vicittakathikānaggaṃ. 2 Ma. Yu. karuṇekarasāsayo. 3 Ma. Yu.
@samuggatatanūruhaṃ. ito paraṃ īdisameva. 4 Ma. hāsamhitavisālakkhaṃ. 5 Ma. Yu.
@6 Yu. vicittakathikatthadaṃ.
      |125.161| Vicittapupphadussānaṃ    ratanānañca vāhasā
               vicittakathikānaṃ so     aggattaṃ pāpuṇissati.
      |125.162| Tena kammena sukatena   cetanāpaṇidhīhi ca
               jahitvā mānusaṃ dehaṃ    tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
      |125.163| Paribbhamiṃ bhavābhave     raṅgamajjhe yathā naṭo
               sākhāmigatrajo hutvā   migiyā kucchimokkamiṃ.
      |125.164| Tadā mayi kucchigate     vajjhavāro 1- upaṭṭhito
               sākhena cattā me mātā nigrodhaṃ saraṇaṃ gatā.
      |125.165| Tena sā migarājena     maraṇā parimocitā
               pariccajitvāna sappāṇaṃ 2- mamevaṃ ovadī tadā.
      |125.166| Nigrodhameva seveyya    na sākhamūpasaṃvase
               nigrodhasmiṃ mataṃ seyyo  yañce sākhasmi jīvitaṃ.
            |125.167| Tenānusiṭṭhā migayūthapena 3-
                     ahañca mātā catare 4- ca tassovādaṃ 5-
                     āgamma rammaṃ tusitādhivāsaṃ
                     gatā 6- pavāsaṃ sagharaṃ yatheva.
      |125.168| Puno kassapadhīrassa     atthamentamhi sāsane
               āruyha selasikharaṃ      yuñjitvā jinasāsanaṃ.
      |125.169| Idāni 7- hi rājagahe  jāto seṭṭhikule ahaṃ 8-
             āpannagabbhā 9- me mātā  pabbaji anagāriyaṃ.
@Footnote: 1 Yu. vajjhavāraṃ upaṭṭhitā. 2 Yu. saṃpāṇaṃ. 3 Yu. migayovādena. 4 Ma. ca
@tathetare ca. 5 Yu. tassovādena. 6 Yu. gato. 7 Ma. Yu. idānāhaṃ.
@8 Ma. Yu. ahuṃ. 9 Ma. āpannasattā.
      |125.170| Sagabbhantaṃ viditvāna   devadattamupānayuṃ
                so avoca vināsetha    pāpikaṃ bhikkhuniṃ imaṃ.
      |125.171| Idānipi munindena    jinena anukampitā
                sukhinī jananī 1- mayhaṃ   mātā bhikkhunūpassaye.
      |125.172| Taṃ viditvā mahipālo   kosalo maṃ aposayi
                kumāraparihārena      nāmenāhañca kassapo.
      |125.173| Mahākassapamāgamma   ahaṃ komārakassapo
                vammikassadisaṃ 2- kāyaṃ  sutvā buddhena desitaṃ.
      |125.174| Tato cittaṃ vimucci me   anupādāya sabbaso
                pāyāsiṃ damayitvāhaṃ   etadaggaṃ apāpuṇiṃ.
      |125.175| Kilesā jhāpitā mayhaṃ  bhavā sabbe samūhatā
                nāgova bandhanaṃ chetvā  viharāmi anāsavo.
      |125.176| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
                tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      |125.177| Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpica aṭṭhime
                chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
 Itthaṃ sudaṃ āyasmā kumārakassapo thero imā gāthāyo abhāsitthāti.
               Kumārakassapattherassa apadānaṃ samattaṃ.
                    Catuvīsatimaṃ bhāṇavāraṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ajanī. 2 Ma. Yu. vammikasādisaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 33 page 194-197. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=3862              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=3862              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=33.1&item=125&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=125              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=125              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=6077              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=6077              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com