ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 34 : PALI ROMAN Theri.A. (paramatthadi.)

          469. 3. Capatherigathavannana
   latthihattho pure asitiadika capaya theriya gatha.
   Ayampi purimabuddhesu katadhikara tattha tattha bhave vivattupanissayam kusalam
upacinanti anukkamena upacitakusalamula sambhatavimokkhasambhara hutva imasmim
buddhuppade vankaharajanapade 1- annatarasmim migaluddakagame jetthakamigaluddakassa dhita
hutva nibbatti, capatissa namam ahosi. Tena ca samayena upako ajivako
bodhimandato dhammacakkam pavattetum baranasim uddissa gacchantena satthara samagato
"vippasannani kho te avuso indriyani, parisuddho chavivanno pariyodato,
kamsi tvam avuso uddissa pabbajito, ko va te sattha, kassa va tvam
dhammam rocesi"ti 2- pucchitva:-
@Footnote: 1 cha.Ma. vangaharajanapade. evamuparipi 2 vi.maha. 4/11/11, Ma.mu. 12/285/246
         "sabbabhibhu sabbaviduhamasmi
          sabbesu dhammesu anupalitto
          sabbanjaho tanhakkhaye vimutto
          sayam abhinnaya kamuddiseyyam. 1-
       Na me acariyo atthi    sadiso me na vijjati
       sadevakasmim lokasmim     natthi me patipuggalo.
       Aham hi araha loke     aham sattha anuttaro
       ekomhi sammasambuddho   sitibhutomhi nibbuto.
       Dhammacakkam pavattetum     gacchami kasinam puram
       andhibhutasmim lokasmim     ahancham amatadundubhin"ti 2-
satthara attano sabbannubuddhabhave dhammacakkappavattane ca pavedite pasannacitto
so "hupeyyapavuso arahasi anantajino"ti 3- vatva ummaggam gahetva pakkanto
vankaharajanapadam agamasi. So tattha ekam migaluddakagamakam upanissaya vasam kappesi,
tam tattha jetthakamigaluddako upatthasi. So ekadivasam duram migavam gacchanto "mayham
arahante ma pamajji"ti attano dhitaram capam anapetva agamasi saddhim putta-
bhatukehi. Sa tassa 4- dhita abhirupa ahosi 5- dassaniya.
   Athakho upako ajivako bhikkhacaravelayam migaluddakassa gharam gato parivisitum
upagatam capam disva ragena abhibhuto bhunjitumpi asakkonto bhajanena bhattam
adaya vasanatthanam gantva bhattam ekamante nikkhipitva "sace capam labhissami,
jivami, no ce, marissami"ti niraharo nipajji. Sattame divase migaluddako
agantva dhitaram pucchi "kim mayham arahante na pamajji"ti. Sa "ekadivasameva agantva
@Footnote: 1 khu.dha. 25/353/78, vi.maha. 4/11/11, Ma.mu. 12/285/246 2 vi.maha. 4/11/11,
@Ma.mu. 12/285/246 3 vi.maha. 4/11/11, Ma.mu. 12/285/246 thokam visadisam
@4 cha.Ma. cassa 5 cha.Ma. hoti
Puna nagatapubbo"ti aha. Migaluddako ca tavadevassa vasanatthanam gantva "kim
bhante aphasukan"ti pade parimajjanto pucchi. Upako nitthunanto parivattatiyeva.
So "vadatha bhante yam maya sakka katum, sabbam tam karissami"ti aha. Upako
ekena pariyayena attano ajjhasayam arocesi. Itaro janasi pana bhante
kinci sippanti. Na janamiti. Na bhante kinci sippam ajanantena sakka gharam
avasitunti. So aha "naham kinci sippam janami, apica tumhakam mamsaharako
bhavissami, mamsanca vikkinissami"ti. Magaviko "amhakampi etadeva ruccati"ti
uttarasatakam datva attano sahayakassa gehe katipaham vasapetva tadise divase
gharam anetva dhitaram adasi.
   Atha kale gacchante tesam samvasamanvaya putto nibbatti, subhaddotissa
namam akamsu. Capa tassa rodanakale "upakassa putta, ajivakassa putta, mamsaharakassa
putta, ma rodi ma rodi"tiadina puttatosanagitena upakam uppandesi. So
"ma tvam cape mam `anatho'ti manni, atthi me sahayo anantajino nama
tassaham santikam gamissami"ti aha. Capa "evamayam attiyati"ti natva punappunam
tatha kathesiyeva. So ekadivasam taya tatha vutto kujjhitva gantumaraddho. Taya
tam tam vatva anuniyamanopi sannattim anagacchanto pacchimadisabhimukho pakkami.
   Bhagava ca tena samayena savatthiyam jetavane viharanto bhikkhunam acikkhi
"yo bhikkhave ajja `kuhim anantajino'ti idhagantva pucchati, tam mama santikam
pesetha"ti. Upakopi "kuhim anantajino vasati"ti tattha tattha pucchanto anupubbena
savatthim gantva viharam pavisitva viharamajjhe thatva "kuhim anantajino"ti pucchi.
Tam bhikkhu bhagavato santikam nayimsu. So bhagavantam disva "janatha mam bhagava"ti
aha. Ama janami, kuhim pana tvam ettakam kalam vasiti. Vankaharajanapade bhanteti.
Upaka idani mahallako jato pabbajitum sakkhissasiti. Pabbajissami bhanteti. Sattha
Annataram bhikkhum anapesi "ehi tvam bhikkhu imam pabbajehi"ti. So tam pabbajesi.
So pabbajito satthu santike kammatthanam gahetva bhavanam anuyunjanto nacirasseva
anagamiphale patitthaya kalam katva avihesu nibbatto, nibbattakkhaneyeva arahattam
papuni. Avihesu nibbattamatta satta jana arahattam patta, tesam ayam annataro.
Vuttam hetam:-
      "aviham upapannase     vimutta satta bhikkhavo
       ragadosaparikkhina     tinna loke visattikam.
       Upakopalagando ca     pukkusati 1- ca te tayo
       bhaddiyo khandadevo ca   bahuraggi ca pingiyo 2-
       te hitva manusam deham   dibbayogam upaccagun"ti. 3-
   Upake pana pakkante nibbinnamanasa capa darakam ayyakassa niyyadetva
pubbe upakena gatamaggam gacchanti savatthim gantva bhikkhuninam santike pabbajitva
vipassanaya kammam karonti maggapatipatiya arahatte patitthita attano patipattim
paccavekkhitva pubbe upakena attana ca kathitagathayo udanavasena ekajjham
katva:-
   [292] "latthihattho pure asi   so dani migaluddako
       asaya palipa ghora   nasakkhi parametave.
   [293] Sumattam mam mannamana    capa puttamatosayi
       capaya bandhanam chetva   pabbajissam punopaham.
@Footnote: 1 cha.Ma. pakkusati 2 cha.Ma. singiyo 3 sam.sa. 15/105/71
   [294] Ma me kujjhi mahavira   ma me kujjhi mahamuni
       na hi kodhaparetassa    suddhi atthi kuto taPo.
   [295] Pakkamissanca nalato   kodha nalaya vacchati
       bandhanti itthirupena    samane dhammajivino.
   [296] Ehi kala nivattassu    bhunja kame yatha pure
       ahanca te vasikata    ye ca me santi nataka.
   [297] Etto cape catubbhagam  yatha bhasasi tvanca me
       tayi rattassa posassa    ularam vata tam siya.
   [298] Kalanginimva takkarim    pupphitam girimuddhani
       phullam dalimalatthimva     antodipeva patalim.
   [299] Haricandanalittangim     kasikuttamadharinim
       tam mam rupavatim santim     kassa ohaya gacchasi.
   [300] Sakunikova sakunam 1-    yatha bandhitumicchati
       aharimena rupena     na mam tvam badhayissasi.
   [301] Imanca me puttaphalam    kala uppaditam taya
       tam mam puttavatim santim    kassa ohaya gacchasi.
   [302] Jahanti putte sappanna   tato nati tato dhanam
       pabbajanti mahavira    nago chetvava bandhanam.
   [303] Idani te imam puttam    dandena churikaya va
       bhumiyamva nisumbheyyam 2-   puttasoka na gacchasi.
@Footnote: 1 cha.Ma. sakuntikova sakunim 2 cha.Ma. bhumiyam va nisumbhissam
   [304] Sace puttam sigalanam 1-  kukkuranam padahisi
       na mam puttakatte jammi   punaravattayissasi.
   [305] Handa kho dani bhadante   kuhim kala gamissasi
       katamam gamanigamam      nagaram rajadhaniyo.
   [306] Ahumha pubbe ganino    assamana samanamanino
       gamena gamam vicarimha   nagare rajadhaniyo.
   [307] Eso hi bhagava buddho   nadim neranjaram pati
       sabbadukkhappahanaya    dhammam desesi paninam
       tassaham santike gaccham   so me sattha bhavissati.
   [308] Vandanam dani me vajjasi  lokanatham anuttaram
       padakkhinanca katvana    adiseyyasi dakkhinam.
   [309] Etam kho labbham amhehi   yatha bhasasi tvanca me
       vandanam dani te vajjam   lokanatham anuttaram
       padakkhinanca katvana    adisissami dakkhinam.
   [310] Tato ca kalo pakkami   nadim neranjaram pati
       so addasasi sambuddham   desentam amatam padam.
   [311] Dukkham dukkhasamuppadam    dukkhassa ca atikkamam
       ariyatthangikam maggam     dukkhupasamagaminam.
@Footnote: 1 cha.Ma. singalanam
   [312] Tassa padani vanditva   katvana nam padakkhinam
       capaya adisitvana    pabbaji 1- anagariyam
       tisso vijja anuppatta  katam buddhassa sasanan"ti
ima gatha abhasi.
   Tattha latthihatthoti dandahattho. Pureti pubbe paribbajakakale candagona-
kukkuradinam pariharanattham dandam hatthena gahetva vicaranako ahosi. So dani
migaluddakoti so 2- idani migaluddakehi saddhim sambhogasamvasehi migaluddo magaviko
jato. Asayati tanhaya. "asaya"tipi patho, ajjhasayahetuti attho. Palipati
kamapankato ditthipankato ca. Ghorati aviditavipulanatthavahatta darunato ghoRa.
Nasakkhi parametaveti tasseva palipassa parabhutam nibbanam etum gantum nasakkhi
na abhisambhuniti attanameva sandhaya upako evam vadati.
   Sumattam mam mannamanati attani sutthu mattam madappattam kamagedhavasena laggam
va 3- pamattam va katva mam sallakkhanti. Capa puttamatosayiti migaluddassa dhita
capa "upakajivakassa 4- putta"tiadina mam ghattenti puttam tosesi kelayasi. 5-
"supati mam mannamana"ti ca pathanti, supatiti mam mannamanati attho. Capaya
bandhanam chetvati capaya tayi uppannam kilesabandhanam chinditva. Pabbajissam
punopahanti puna dutiyavarampi aham pabbajissami.
   Idani tassa "mayham attho natthi"ti vadati, tam sutva capa khamapenti
"ma me kujjhi"ti gathamaha. Tattha ma me kujjhiti kelikaranamattena ma mayham
kujjhi. Mahavira mahamuniti upakam alapati. Tam hi sa "pubbepi pabbajito, idanipi
pabbajitukamo"ti katva khantinca paccasimsanti "mahamuni"ti aha. Tenevaha "na
hi kodhaparetassa, suddhi atthi kuto tapo"ti, tvam ettakampi asahanto katham
cittam damessasi, katham va tapam carissasiti adhippayo.
@Footnote: 1 cha.Ma. pabbajim 2 Si. so eso 3 cha.Ma. va-saddo na dissati 4 cha.Ma. ajivakassa
@5 Si. kelapayi
   Atha nalam gantva jivitukamositi capaya vutto aha "pakkamissanca
nalato, kodha nalaya vacchati"ti ko idha nalaya vasissati, nalatova aham
pakkamissameva. So hi tassa jatagamo, tato nikkhamitva pabbaji, so ca
magadharatthe bodhimandassa asannapadese, tam sandhaya vuttam. Bandhanti itthirupena,
samane dhammajivinoti cape tvam dhammena jivante dhammike pabbajite attano itthi-
rupena itthikuttakappehi bandhanti titthasi. Yenaham idani idiso jato, tasma
tam pariccajamiti adhippayo.
   Evam vutte capa tam nivattetukama "ehi kala"ti gathamaha. Tassattho:-
kalavannataya kala upaka ehi nivattassu ma pakkami, pubbe viya kame
paribhunja, aham ca ye ca me santi nataka, te sabbeva tuyham ma 1- pakkamitukamataya
vasikata vasavattino katati.
   Tam sutva upako "etto cape"ti gathamaha. Tattha capeti alapanam. 2-
Capasadisaangalatthitaya 3- hi sa capati namam labhi, tasma capati vuccati. Tvam
cape yatha bhasasi, idani yadisam kathesi, ito catubbhagameva piyasamudacaram
kareyyasi. Tayi rattassa ragabhibhutassa purisassa olaram vata tam siya, aham
panetarahi tayi kamesu ca viratto, tasma capaya vacane na titthamiti adhippayo.
   Puna capa attani tassa asattim uppadetukama "kalanginin"tiadimaha.
Tattha kalati tassalapanam. Angininti angalatthisampannam. Ivati upamaya nipato.
Takkarim pupphitam girimuddhaniti pabbatamuddhani thitam supupphitadalimalatthim 4- viya.
"ukkagarin"ti 5- ca keci pathanti, angatthilatthim 6- viyati attho.
Girimuddhaniti ca idam kenaci anupahatasobhatadassanattham vuttam. Keci "kalinginin"ti
patham 7- vatva tassa kumbhandalatasadisanti attham vadanti. Phullam dalimalatthimvati
pupphitam bijapuralatam viya.
@Footnote: 1 Si. imaya 2 cha.Ma. cape 3 Si. ankalatthitaya, Ma. angasanditaya
@4 Si. supupphitaganikalikalatthim 5 Si. ukkaharinti 6 Si. aggilatthim
@7 Si. kakkarinti
Antodipeva patalinti dipakabbhantare 1- pupphitapatalirukkham viya, dipaggahanancettha
sobhapatihariyadassanatthameva.
   Haricandanalittanginti lohitacandanena anulittasabbangim. Kasikuttamadharininti
uttamakasikavatthadharam. Tam manti tadisam mam. Rupavatim santinti rupasampannam samanam.
Kassa ohaya gacchasiti kassa nama sattassa, kassa va hetuno kena karanena
ohaya pahaya pariccajitva gacchasi.
   Ito parampi tesam vacanapativacanagathava thapetva pariyosane tisso gatha.
Tattha sakunikovati sakunaluddo viya. Aharimena rupenati kesamandanadina
sarirajagganena ceva vatthabharanadina ca abhisankharikena rupena vannena kittimena
caturiyenati attho. Na mam tvam badhayissasiti pubbe viya idani mam tvam badhitum
na sakkhissasi.
   Puttaphalanti puttasankhatam phalam puttapasavo. Sappannati pannavanto, samsare
adinavavibhaviniya pannaya samannagatati adhippayo. Te hi appam va mahantam
va natiparivattam bhogakkhandham va pahaya pabbajanti. Tenaha "pabbajanti mahavira,
nago chetvava bandhanan"ti, ayabandhanam viya hatthinago gihibandhanam chinditva
mahaviriyava pabbajanti, na nihinaviriyati attho.
   Dandenati yena kenaci dandena. Churikayati khurena. 2- Bhumiyamva nisumbheyyanti
pathaviyam patetva pothanavijjanadina vibadhissami. Puttasoka na gacchasiti
puttasokanimittam na gacchissasi.
   Padahisiti dassasi. Puttakatteti puttakarana. Jammiti tassa alapanam, lamaketi
attho.
@Footnote: 1 Si. dipakassantare 2 Si. khuriya
   Idani tassa gamanam anujanitva gamanatthanam janitum "handa kho"ti gathamaha.
   Itaro pubbe aham aniyyanikam sasanam paggayha atthasim, idani pana niyyanike
anantajinassa sasane thatukamo, tasma tassa santikam gamissamiti dassento
"ahumha"tiadimaha. Tattha ganinoti ganadhaRa. Assamanati na samitapapa. Samana-
maninoti samitapapati evam sannino. Vicarimhati puranadisu attanam pakkhipitva
vadati.
   Neranjaram patiti neranjaraya nadiya samipe tassa tire. Buddhoti abhisambodhim
patto, abhisambodhim patva dhammam desento sabbakalam bhagava tattheva vasiti
adhippayena vadati.
   Vandanam dani me vajjasiti mama vandanam vadeyyasi, mama vacanena lokanatham
anuttaram vadeyyasiti attho. Padakkhinanca katvana, adiseyyasi dakkhinanti buddham
bhagavantam tikkhattum padakkhinam katvapi catusu disasu 1- vanditva tato punnato mayham
pattidanam dento padakkhinam adiseyyasi buddhagunanam sutapubbatta hetusampannataya
ca evam vadati. Etam kho labbham amhehiti etam padakkhinakaranam punnam amhehi
tava datum sakka, na nivattanam, pubbe viya kamupabhogo ca na sakkati adhippayo. 2-
Te vajjanti tava vandanam vajjam vakkhami.
   Soti kalo. Addasasiti adakkhi.
   Satthudesanayam saccakathaya padhanatta tabbinimuttaya abhavato "dukkhan"tiadi
vuttam. Sesam vuttanayameva.
           Capatherigathavannana nitthita.
@Footnote: 1 cha.Ma. thanesu 2 Ma. adhippayo. tvanca meti tvam cape             The Pali Atthakatha in Roman Book 34 page 279-288. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=34&A=5985&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=34&A=5985&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=469              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=9721              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9771              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=9771              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com