ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 4 : PALI ROMAN Di.A. (sumangala.1)

             12. Lohiccasutta
            lohiccabrahmanavatthuvannana
   [501] Evamme sutam .pe. Kosalesuti lohiccasuttam. Tatrayam
anuttanapadavannana:- salavatikati tassa gamassa namam, so kira vatiya viya
samantato salapantiya parikkhitto. Tasma salavatikati vuccati. Lohiccoti tassa
brahmanassa namam.
   [502] Papakanti paranukampa virahitatta lamakam, na pana
ucchedasassatanam annataram. Uppannam hotiti jatam hoti, na kevalanca citte
jatamattameva. So kira tassa 1- vasena 1- parisamajjhepi evam bhasatiyeva. Kim hi paro
parassati paro yo anusasiyati, so tassa anusasakassa kim karisassati. Attana
patiladdham kusalam dhammam attanava sakkatva garum katva vihatabbanti vadati.
   [504] Rosikam nhapitam amantesiti "rosika"ti evam itthilingavasena
laddhanamam nhapitam amantesi. So kira bhagavato agamanam sutva cintesi "viharam
gantva datthabbam 2- nama 2- bharo, gehampana anapetva passissami ceva
yathasatti ca agantukabhikkham dassami"ti, tasma tam 3- nhapitam amantesi.
   [508] Pitthito pitthitoti kathaphasukattham pacchato pacchato anubandho
hoti. Vivecetuti vimocetu, 4- tam ditthigatam vinodetuti vadati. Ayam kira upasako
lohiccassa brahmanassa piyasahayako, tasma tassa atthakamataya evamaha.
Appevanama siyati ettha pathamavacanena bhagava gajjati, dutiyavacanena anugajjati.
Ayam kirettha adhippayo:- rosike etadatthameva maya cattari asankheyyani
kappasatasahassanca vividhani dukkarani karontena paramiyo purita, etadatthameva
sabbannutananam patividdham, na me lohiccassa dikthigatam bhinditum bharoti imamattham
dassento pathamavacanena bhagava gajjati. Kevalam rosike lohiccassa mama santike
agamanam va nisajja va allapasallapo va hotu, sacepi lohiccasadisanam
@Footnote: 1-1 Ma. tasseva   2-2 cha.Ma. dittham namam bharo   3 cha.Ma. evam  4 Ma. mocetu
Satasahassakankha 1- hoti, patibalo aham vinodetum, lohiccassa pana ekakassa
ditthivinodane mayham ko bharoti imamattham dassento dutiyavacanena bhagava
anugajjatiti veditabbo.
           Lohiccabrahmananuyogavannana
   [509] Samudayasanjatiti samudayassa sanjati bhoguppado, tato
utthitam dhanadhannanti attho. Ye tam upajivantiti ye natiparijanadasakammakaradayo
jana tam nissaya jivanti. Antarayakaroti labhantarayakaro. Hitanukampiti ettha
hitanti vuddhi. Anukampiti icchatiti 2- attho, vuddhim icchati va no vati
vuttam hoti. Nirayam va tiracchanayonim vati sace sa micchaditthi sampajjati,
niyata hoti, ekamsena niraye nibbatteti, 3- no ce, tiracchanayoniyam
nibbattetiti 3- attho.
   [510-511] Idani yasma yatha attano labhantarayena satta
samvijjanti, na tatha paresam, tasma sutthutaram brahmanam samvejetukamo "tam kim
mannasi"ti dutiyam upapattimaha. Ye cimeti ye ca ime tathagatassa dhammadesanam
sutva ariyabhumim okkamitum asakkonta 4- kulaputta. Dibba gabbhati upayogatthe
paccattavacanam, dibbe gabbheti attho. Dibba, gabbhati ca channam devalokanametam
adhivacanam. Paripacentiti devalokagaminim patipadam purayamana, danam dadamana, silam
rakkhamana, gandhamaladihi pujam kurumana, bhavanam bhavayamana pacenti vipacenti
paripacenti parinamam gamenti. Dibbanam bhavanam abhinibbattiyati dibbabhava
nama devanam vimanani, tesam nibbattanatthayati attho. Athava, dibba
gabbhati danadayo punnavisesa. Dibba bhavati devaloke vipakakkhandha, tesam
nibbattanatthaya tani punnani karontiti attho. Tesam antarayakaroti tesam
maggasampattiphalasampattidibbabhavavisesanam antarayakaro.
@Footnote: 1 cha.Ma. satasahassassa kankha   2 cha.Ma. anukampatiti anukampi, icchatiti attho,
@3-3 cha.Ma. nibbattati      4 cha.Ma. asakkunanta
             Tayocodanarahavannana
   [513] Iti bhagava ettavata aniyamiteneva opammavidhina yava
bhavagga uggatam brahmanassa manam bhinditva idani codanarahe tayo satthare
dassetum "tayo kho me lohicca"ti adimaha. Tattha sa codanati tayo
satthare codentassa codana. Na anna cittam upatthapentiti annaya
ajananatthaya cittam na upatthapenti. Vokkammati nirantaram tassa sasanam akatva
tato okkamitvapi 1- vattantiti attho. Osakkantiya va ussakkeyyati
patikkamantiya upagaccheyya, anicchantiya iccheyya, ekaya sampayogam anicchantiya
eko iccheyyati vuttam hoti. Parammukhim va alingeyyati datthumpi anicchamanam
parammukhim thitam pacchato gantva alingeyya. Evam sampadamidanti imassapi satthuno
"mama ime savaka"ti sasana vokkamma vattamanepi te lobhena anusasato imam
lobhadhammam evam sampadameva idisameva vadami. Iti so evarupo tava lobhadhammo
yena tvam osakkantiya ussakkanto viya parammukhim alingento viya ahositipi
tam codanam arahati. Kim hi paro parassa karissatiti yena dhammena param 2- anusasi,
attanameva tava tattha 3- sampadehi, ujum karohi, "kim hi paro parassa
karissati"ti codanam arahati.
   [514] Niddayitabbanti sassadusakani 4- tinani uppatetva
parisuddham katabbam.
   [515] Tatiyacodanaya kim hi paro parassati anusasanam asampaticchanakalato
patthaya paro anusasitabbo, parassa anusasakassa kim karissatiti nanu tattha
appossukkatam apajjitva attana patividdhadhammam attanava manetva pujetva
vihatabbanti evam codanam arahatiti attho.
@Footnote: 1 cha.Ma. ukkamitva ukkamitva, Ma. upakkamitva  2 cha.Ma. pare  3 Si. cettha
@4 cha.Ma. sassarupakani, Si. sassadusikani
            Nacodanarahasatthuvannana
   [516] Na codanarahoti ayam hi yasma pathamameva attanam  patirupe
patitthapetva savakanam dhammam deseti, savaka cassa assava hutva yathanusittham
patipajjanti taya ca patipattiya mahantam visesamadhigacchanti, tasma na codanarahoti.
   [517] Narakapapatam papatantoti maya gahitaya ditthiya aham
narakapapatam papatanto. Uddharitva thale patitthapitoti tam ditthim chinditva 1-
dhammadesanahatthena apayapatanato uddharitva saggamaggathale thapitomhiti vadati.
Sesamettha uttanatthamevati.
         Iti sumangalavilasiniya dighanikayatthakathaya
           lohiccasuttavannana nitthita.
               Dvadasamam.
            -----------------
@Footnote: 1 cha.Ma. bhinditva, Ma. chinditvava             The Pali Atthakatha in Roman Book 4 page 328-331. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=8573&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=8573&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=351              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=9&A=7899              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=9&A=5649              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=9&A=5649              Contents of The Tipitaka Volume 9 http://84000.org/tipitaka/read/?index_9

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com