ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 7 : PALI ROMAN Ma.A. (papa–ca.1)

           6. Cetokhilasuttavannana 1-
   [185] Evamme sutanti cetokhilasuttam.
   Tattha cetokhilati cittassa thaddhabhava kacavarabhava khanukabhava. Cetaso
vinibandhati cittam bandhitva mutthiyam katva viya ganhantiti cetaso vinibandha.
Vuddhinti 2- adisu silena vuddhim, maggena virulhim, nibbanena vepullam.
Silasamadhihi va vuddhim, vipassanamaggehi virulhim, phalanibbanehi vepullam. Satthari
kankhatiti satthu sarire va gune va kankhati. Sarire kankhamano dvattimsavaralakkhana-
patimanditam nama sariram atthi nu kho natthiti kankhati, gune kankhamano atitanagata-
paccuppannajananasamattham sabbannutananam atthi nu kho natthiti kankhati. Vicikicchatiti
vicinanto kicchati, dukkham apajjati, vinicchetum na sakkoti. Nadhimuccatiti
evametanti adhimokkham na patilabhati. Na sampasidatiti gunesu otaritva
nibbicikicchabhavena pasiditum, anavilo bhavitum na sakkoti. Atappayati
kilesasantapakaviriyakaranatthaya. Anuyogayati punappunam yogaya. Sataccayati
sataccakiriyaya. 3- Padhanayati padahanatthaya. Ayam pathamo cetokhiloti
ayam satthari vicikicchasankhato pathamo cittassa thaddhabhavo, evametassa
bhikkhuno appahino hoti. Dhammeti pariyattidhamme ca patipattidhamme
ca 4- pativedhadhamme ca. Pariyattidhamme kankhamano tepitakam buddhavacanam
caturasitidhammakkhandhasahassaniti vadanti, atthi nu kho etam natthiti kankhati.
Pativedhadhamme kankhamano vipassananissando maggo nama, magganissando phalam
nama, sabbasankharapatinissaggo nibbanam namati vadanti, tam atthi nu kho
natthiti kankhati. Samghe kankhatiti supatipannotiadinam padanam vasena evarupam
patipadam patipanna cattaro maggattha cattaro phalatthati atthannam puggalanam
samuhabhuto samgho nama, so atthi nu kho natthiti kankhati. Sikkhaya kankhamano
adhisilasikkha nama adhicittasikkha nama adhipannasikkha namati vadanti, sa
@Footnote: 1 cha.Ma. cetokhila...., Ma.mu. 12/185/156 passitabbam. 2 cha.Ma. vuddhim.....,
@evamuparipi 3 cha.Ma. satatakiriyaya   4 cha.Ma. patipattidhamme cati patho na dissati
@3 cha.Ma. satatakiriyaya   4 cha.Ma. patipattidhamme cati patho na dissati
Atthi nukho natthiti kankhati. Ayam pancamoti ayam sabrahmacarisu kopasankhato
pancamo cittassa thaddhabhavo kacavarabhavo khanukabhavo.
   [186] Vinibandhesu kameti vatthukamepi kilesakamepi. Kayeti attano
kaye. Rupeti bahiddha rupe. Yavadatthanti yattakam icchati, tattakam. Udaravadehakanti
udarapuram. Tanhi udaram avadehanato udaravadehakanti vuccati. Seyyasukhanti
mancapithasukham, utusukham va. Passasukhanti yatha samparivattakam sayantassa
dakkhinapassavamapassanam sukham hoti, evam uppannasukham hoti. Middhasukhanti
niddasukham. Anuyuttoti yuttappayutto viharati.
   Panidhayati patthayitva. Silenati adisu hi 1- silanti catupparisuddhasilam.
Vatanti vatasamadanam. Tapoti tapacaranam. Brahmacariyanti methunavirati. Devo va
bhavissamiti mahesakkhadevo va bhavissami. Devannataro vati appesakkhadevesu
va annataro.
   [189] Iddhipadesu chandam nissaya patto chandasamadhi. Padhanabhuta
sankhara padhanasankhaRa. Samannagatanti tehi dhammehi upetam. Iddhiya padam,
iddhibhutam va padanti iddhipadam. Sesesupi eseva nayo, ayamettha sankhePo.
Vittharo pana iddhipadavibhange 2- agato eva. Visuddhimagge panassa 3- attho
dipito. Iti imehi catuhi iddhipadehi vikkhambhanappahanam kathitam.
   Ussolhiyeva pancamiti ettha ussolhiti sabbattha kattabbam viriyam
dasseti. Ussolhipannarasangasamannagatoti 4- pancacetokhilappahanani
pancavinibandhappahanani cattaro iddhipada ussolhiti evam ussolhiya saddhim
pannarasahi angehi samannagato. Bhabboti anurupo anucchaviko. Abhinibbhidayati
nanena kilesabhedaya. Sambodhayati catumaggasambodhaya. Anuttarassati setthassa.
Yogakkhemassati catuhi yogehi khemassa arahattassa. Adhigamayati patilabhaya.
@Footnote: 1 cha.Ma. hi-saddo na dissati  2 abhi. vibhanga. 35/413 adi/260
@3 cha.Ma. visuddhimaggepissa, visuddhi. 2/199 adi. iddhividhaniddesa
@4 cha.Ma.....pannarasa...., evamuparipi, Ma.mu. 12/189/160 samsandetabbam
Seyyathati opammatthe nipato. Piti sambhavanatthe. Ubhayenapi seyyathapi nama
bhikkhaveti dasseti.
   Kukkutiya andani attha va dasa va dvadasa vati ettha pana
kincapi kukkutiya vuttappakarato onadhikanipi 1- andani honti,
vacanasilitthataya pana etam 2- vuttam. Evam hi loke silitthavacanam hoti. Tanassuti tani
assu, bhaveyyunti attho. Kukkutiya samma adhisayitaniti taya janettiya
kukkutiya pakkhe pasaretva tesam upari sayantiya samma adhisayitani. Samma
pariseditaniti kalena kalam utum gahapentiya sutthu samantato seditani
usamikatani. Samma paribhavitaniti kalena kalam sutthu samantato bhavitani,
kukkutagandham gahapitaniti attho. Kincapi tassa kukkutiyati tassa kukkutiya
imam 3- tividhakiriyakaranena appamadam katva kincapi na evam iccha uppajjeyya.
Athakho bhabbava teti athakho te kukkutapotaka vuttanayena sotthina
abhinibbhijjitum bhabbava. Te hi yasma taya kukkutiya evam tihakarehi tani
andani paripaliyamanani na putini honti. Yopi nesam allasineho, sopi
pariyadanam gacchati, kapalam tanukam hoti, padanakhasikha ca mukhatundakam ca kharam
hoti, sayam paripakam gacchanti, 4- kapalassa tanutta bahi aloko anto
pannayati, tasma "ciram vata mayam sankutitahatthapada sambadhe sayimha, ayanca
bahi aloko dissati, etthadani no sukhaviharo bhavissati"ti nikkhamitukama
hutva kapalam padena paharanti, givam pasarenti, tato tam kapalam dvedha
bhijjati. Atha kho 5- pakkhe vidhunanta tamkhananurupam viravanta nikkhamantiyeva,
nikkhamitvava 6- gamakkhettam upasobhayamana vicaranti.
   Evameva khoti idam opammasampatipadanattham 7- evam etthena samsandetva
veditabbam:- tassa kukkutiya andesu tividhakiriyakaranam viya hi imassa bhikkhuno
ussolhipannarasehi angehi samannagatabhavo. Kukkutiya tividhakiriyasampadanena
andanam aputibhavo viya pannarasangasamannagatassa bhikkhuno
@Footnote: 1 cha.Ma. unadhikanipi  2 cha.Ma. evam  3 Si. idha  4 cha.Ma. gacchati
@5 cha.Ma. atha te    6 cha.Ma. nikkhamitva ca  7 cha.Ma. opammasampatipadanam. tam
Tividhanupassanasampadanena vipassanananassa aparihani. Tassa tividhakiriyakaranena
andanam allasinehapariyadanam viya tassa bhikkhuno tividhanupassanasampadanena
bhavattayanugatanikantisinehapariyadanam. Andakapalanam tanubhavo viya bhikkhuno
avijjandakosassa tanubhavo. Kukkutapotakanam padanakhamukhatundakanam thaddhakharabhavo viya
bhikkhuno vipassanananassa tikkhakharavippasannasurabhavo. Kukkutapotakanam parinamakalo
viya bhikkhuno vipassanananassa parinamakalo vaddhitakalo gabbhaggahanakalo.
Kukkutapotakanam padanakhasikhaya va mukhatundakena va andakosam padaletva
pakkhe pappothetva 1- sotthina abhinibbhidakalo viya 2- tassa vipassanananam
gabbham ganhapetva vicarantassa tajjatikam utusappayam va bhojanasappayam va
puggalasappayam va dhammassavanasappayam va labhitva ekasane nisinnasseva
vipassanam vaddhentassa anupubbadhigatena arahattamaggena avijjandakosam
padaletva abhinnapakkhe pappothetva sotthina arahattappattakalo veditabbo.
Yatha pana kukkutapotakanam parinatabhavam natva matapi andakosam bhindati, evam
tatharupassa bhikkhuno nanaparipakam natva satthapi:-
       "ucchinda 3- sinehamattano
        kumudam saradikamva panina
        santimaggameva bruhaya 4-
        nibbanam sugatena desitan"ti 5-
adina nayena obhasam pharitva gathaya avijjandakosam paharati, so
gathapariyosane avijjandakosam bhinditva arahattam papunati. Tato patthaya yatha
te kukkutapotaka gamakkhettam upasobhayamana tattha tattha vicaranti, evam ayampi
mahakhinasavo nibbanarammanam phalasamapattim appetva samgharamam upasobhayamano
vicarati.
@Footnote: 1 cha.Ma. papphotetva evamuparipi  2 cha.Ma. abhinikkhamanakalo viya 3 ka. ucchinna
@4 ka. bruheyya  5 khu. dhamMa. 25/285/66 sariputtattherassa saddhiviharikavatthu
   Iti imasmim sutte cattari pahanani kathitani. Katham? cetokhilananhi
cetovinibandhanam pahanena patisankhanappahanam kathitam, iddhipadehi vikkhambhanappahanam
kathitam, magge agate samucchedappahanam kathitam, phale agate
patipassaddhippahanam kathitam. Sesam sabbattha uttanatthamevati.
          Papancasudaniya majjhimanikayatthakathaya
           cetokhilasuttavannana nitthita.
             -------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 7 page 392-396. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=10006&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=10006&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=226              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=12&A=3449              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=4175              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=4175              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com