ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [1362] Nava saṅgahā vatthusaṅgaho vipattisaṅgaho āpattisaṅgaho
nidānasaṅgaho   puggalasaṅgaho   khandhasaṅgaho   samuṭṭhānasaṅgaho
adhikaraṇasaṅgaho samathasaṅgaho 2-.
   [1363]  Adhikaraṇe samuppanne sace ubho atthapaccatthikā 3-
āgacchanti  ubhinnampi  vatthuṃ  4-  ārocāpetabbaṃ  ubhinnampi vatthuṃ
ārocāpetvā  ubhinnampi  paṭiññā  sotabbā  ubhinnampi  paṭiññaṃ
sutvā  ubhopi  vattabbā  amhākaṃ  imasmiṃ adhikaraṇe vūpasamite 5-
@Footnote: 1 Ma. apaññatte paññattavaggo. 2 Ma. Yu. samathasaṅgahoti. 3 Yu. attapaccatthikā.
@4 Ma. Yu. vatthu. 5 Ma. vūpasamepi.
Ubhopi  tuṭṭhā  bhavissathāpi  1-  sace  āhaṃsu  ubhopi  tuṭṭhā
bhavissāmāti saṅghena taṃ adhikaraṇaṃ paṭicchitabbaṃ 2- . Sace alajjussannā
hoti  parisā  ubbāhikāya  vūpasametabbaṃ  .  sace  bālussannā
hoti  parisā  vinayadharo  pariyesitabbo  .  yena  dhammena  yena
vinayena  yena  satthusāsanena  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasammati  tathā  taṃ
adhikaraṇaṃ vūpasametabbaṃ.
   [1364]  Vatthuṃ  jānitabbaṃ  gottaṃ  jānitabbaṃ nāmaṃ jānitabbaṃ
āpatti  jānitabbā  .  methunadhammoti  vatthuñceva  gottañca .
Pārājikanti  nāmañceva  āpatti  ca  . adinnādānanti vatthuñceva
gottañca  .  pārājikanti nāmañceva āpatti ca . manussaviggahoti
vatthuñceva  gottañca  .  pārājikanti  nāmañceva  āpatti ca .
Uttarimanussadhammoti   vatthuñceva   gottañca   .   pārājikanti
nāmañceva  āpatti  ca  .  sukkavisaṭṭhīti  vatthuñceva gottañca .
Saṅghādisesoti  nāmañceva  āpatti  ca . kāyasaṃsaggoti vatthuñceva
gottañca . saṅghādisesoti nāmañceva āpatti ca . duṭṭhullavācāti
vatthuñceva  gottañca  .  saṅghādisesoti  nāmañceva  āpatti
ca  .  attakāmanti  vatthuñceva  gottañca  .  saṅghādisesoti
nāmañceva  āpatti  ca  .  sañcarittanti  vatthuñceva gottañca .
Saṅghādisesoti  nāmañceva  āpatti  ca  .  saññācikāya  kuṭiṃ
kārāpananti  vatthuñceva  gottañca  .  saṅghādisesoti  nāmañceva
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. bhavissathāti ayaṃ pāṭho yuttataro. 2 Ma. sampaṭicchitabbaṃ.
Āpatti  ca . mahallakaṃ vihāraṃ kārāpananti vatthuñceva gottañca .
Saṅghādisesoti nāmañceva āpatti ca . bhikkhuṃ amūlakena pārājikena
dhammena  anuddhaṃsananti  vatthuñceva  gottañca  .  saṅghādisesoti
nāmañceva  āpatti  ca  .  bhikkhuṃ  aññabhāgiyassa  adhikaraṇassa
kiñci  desaṃ  lesamattaṃ  upādāya  pārājikena dhammena anuddhaṃsananti
vatthuñceva  gottañca  .  saṅghādisesoti nāmañceva āpatti ca .
Saṅghabhedakassa  bhikkhuno  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  nappaṭinissajjananti
vatthuñceva gottañca. Saṅghādisesoti nāmañceva āpatti ca.
   {1364.1}  Bhedakānuvattakānaṃ  bhikkhūnaṃ  yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya
nappaṭinissajjananti  vatthuñceva  gottañca . saṅghādisesoti nāmañceva
āpatti ca . dubbacassa bhikkhuno yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajjananti
vatthuñceva  gottañca  .  saṅghādisesoti nāmañceva āpatti ca .
Kuladūsakassa  bhikkhuno  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  nappaṭinissajjananti
vatthuñceva gottañca . saṅghādisesoti nāmañceva āpatti ca .pe.
Anādariyaṃ paṭicca udake uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ vā karaṇanti
vatthuñceva gottañca. Dukkaṭanti nāmañceva āpatti cāti.
          Navasaṅgahavaggo niṭṭhito pañcamo.
                  --------------
                  Tassuddānaṃ
   [1365] Apalokanaṃ ñatti ca 1-    dutiyaṃ catutthena ca
      vatthu ñatti anussāvanaṃ      sīmāparisameva ca
      sammukhā paṭipucchā ca        paṭiññā vinayāraho
      vatthusaṅghapuggalañca        ñattiṃ pacchā ñattiṃ ṭhape 2-
      vatthusaṅghapuggalañca        sāvanaṃ ca akālikaṃ 3-
      atikhuddā 4- mahantā ca     khaṇḍacchāyānimittakā
      bahinadīsamudde ca          jātassare ca bhindati
      ajjhottharati sīmāya        catupañcavaggikā
      dasavīsativaggā ca           anāhaṭā ca āhaṭā
      kammappattā chandārahā     kammārahā ca puggalā
      apalokanaṃ pañcaṭṭhānaṃ       ñatti ca navaṭhānikā
      ñattidutiyaṃ sattaṭṭhānaṃ      catutthā sattaṭhānikā
      suṭṭhu phāsu dummaṅkūnaṃ 5-     pesalā cāpi āsavā
      veravajjabhayañceva          akusalañca gīhinaṃ 6-
      pāpicchā appasannānaṃ      pasannādhammaṭhapanā
      vinayānuggahā ceva         pātimokkhuddesena ca
@Footnote: 1 Yu. apalokanañatti ca. 2 Ma. ñattiṃ na pacchā ñatti ca. Yu. ñattīnaṃ pacchā
@ñatti ca. 3 Ma. Yu. sāvanaṃ akālena ca. 4 Ma. Yu. atikhuddakā.
@5 Ma. suṭṭhu phāsu ca dummaṅku. Yu. suṭṭhu phāsu ca dummaṅkūnaṃ.
@6 Ma. Yu. akusalaṃ gihīnañca.
      Pātimokkhañca ṭhapanā      pavāraṇañca ṭhapanaṃ
      tajjanīyāniyassañca       pabbājapaṭisāraṇī 1-
      ukkhepanaparivāsaṃ          mūlaṃ mānattabbhānakaṃ 2-
      osāraṇaṃ nissāraṇaṃ       tatheva upasampadā
      apalokanaṃ ñatti ca 3-      dutiyañca catutthakaṃ
      appaññattenupaññattaṃ    sammukhāvinayo sati
      amūḷhapaṭiyebhuyya         pāpiyatiṇavatthārakaṃ
      vatthuṃ 4- vipatti āpatti     nidānaṃ puggalena ca
      khandhā ceva samuṭṭhānā      adhikaraṇameva ca
      samathā saṅgahā ceva        nāmā āpattikā 5- tathāti.
               Parivāro niṭṭhito.
                  --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 549-553. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1362&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1362&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=1362&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1362&items=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1362              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]