ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Pañcamasikkhāpadaṃ
   [91] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi
icchāmahaṃ  bhikkhave  temāsaṃ  paṭisalliyituṃ namhi kenaci upasaṅkamitabbo
aññatra  ekena  piṇḍapātanīhārakenāti  . evaṃ bhanteti kho te
bhikkhū  bhagavato  paṭissuṇitvā  nāssudha  koci  bhagavantaṃ  upasaṅkamati
aññatra  ekena  piṇḍapātanīhārakena  .  tena  kho pana samayena
sāvatthiyaṃ  saṅghena  katikā  katā hoti icchatāvuso bhagavā temāsaṃ
paṭisalliyituṃ  na  bhagavā  kenaci  upasaṅkamitabbo  aññatra  ekena
piṇḍapātanīhārakena  yo  bhagavantaṃ  upasaṅkamati  [1]-  pācittiyaṃ
desāpetabboti.
   [92]  Athakho  āyasmā  upaseno  vaṅgantaputto  sapariso
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  āciṇṇaṃ  kho  panetaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ
āgantukehi  bhikkhūhi  saddhiṃ paṭisammodituṃ . athakho bhagavā āyasmantaṃ
upasenaṃ  vaṅgantaputtaṃ  etadavoca  2-  kacci  vo upasena khamanīyaṃ
kacci  yāpanīyaṃ  kaccittha  appakilamathena  addhānaṃ  āgatāti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. so . 2 Yu. Rā. ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ upasenaṃ
@vaṅgantaputtaṃ bhagavā etadavoca.
Khamanīyaṃ  bhagavā yāpanīyaṃ bhagavā appakilamathena ca mayaṃ bhante addhānaṃ
āgatāti.
   {92.1} Tena kho pana samayena āyasmato upasenassa vaṅgantaputtassa
saddhivihāriko bhikkhu bhagavato avidūre nisinno hoti . Athakho bhagavā taṃ
bhikkhuṃ etadavoca manāpāni te bhikkhu paṃsukūlānīti . na kho me bhante
manāpāni paṃsukūlānīti . kissa pana tvaṃ bhikkhu paṃsukūlikoti. Upajjhāyo
me bhante paṃsukūliko evaṃ ahaṃpi paṃsukūlikoti. Athakho bhagavā āyasmantaṃ
upasenaṃ vaṅgantaputtaṃ etadavoca pāsādikā kho tyāyaṃ upasena parisā
kathaṃ tvaṃ upasena parisaṃ vinesīti.
   {92.2} Yo maṃ bhante upasampadaṃ yācati tamahaṃ 1- evaṃ vadāmi ahaṃ
kho āvuso āraññako piṇḍapātiko paṃsukūliko sace tvaṃpi āraññako
bhavissasi  piṇḍapātiko  paṃsukūliko evāhaṃ taṃ upasampādessāmīti sace
me paṭissuṇāti upasampādemi no ce me paṭissuṇāti na upasampādemi
yo maṃ nissayaṃ yācati tamahaṃ 2- evaṃ vadāmi ahaṃ kho āvuso āraññako
piṇḍapātiko  paṃsukūliko  sace  tvaṃpi āraññako bhavissasi piṇḍapātiko
paṃsukūliko evāhaṃ te nissayaṃ dassāmīti sace me paṭissuṇāti nissayaṃ
demi no ce me paṭissuṇāti na [3]- demi evaṃ kho ahaṃ bhante parisaṃ
vinemīti  .  sādhu  sādhu  upasena  sādhu kho tvaṃ upasena parisaṃ
@Footnote: 1-2 Yu. tāhaṃ . 3 Ma. Yu. nissayaṃ.
Vinesi jānāsi pana tvaṃ upasena sāvatthiyaṃ 1- saṅghassa katikanti .
Na kho ahaṃ bhante jānāmi sāvatthiyaṃ saṅghassa katikanti . sāvatthiyaṃ
kho  upasena  saṅghena  katikā  katā  icchatāvuso bhagavā temāsaṃ
paṭisalliyituṃ  na  bhagavā  kenaci  upasaṅkamitabbo  aññatra  ekena
piṇḍapātanīhārakena  yo  bhagavantaṃ  upasaṅkamati  [2]-  pācittiyaṃ
desāpetabboti  .  paññāyissati  bhante  sāvatthiyaṃ  saṅgho sakāya
katikāya  na  mayaṃ  appaññattaṃ  paññāpessāma  paññattaṃ  vā  na
samucchindissāma    yathāpaññattesu    sikkhāpadesu    samādāya
vattissāmāti  .  sādhu  sādhu upasena na appaññattaṃ paññāpetabbaṃ
paññattaṃ  vā  na  samucchinditabbaṃ  yathāpaññattesu  sikkhāpadesu
samādāya  vattitabbaṃ  anujānāmi  upasena ye te bhikkhū āraññakā
piṇḍapātikā paṃsukūlikā yathāsukhaṃ maṃ dassanāya upasaṅkamantūti.
   {92.3} Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū bahidvārakoṭṭhake
ṭhitā  honti  mayaṃ  āyasmantaṃ  upasenaṃ  vaṅgantaputtaṃ  pācittiyaṃ
desāpessāmāti . athakho āyasmā upaseno vaṅgantaputto sapariso
uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi .
Athakho  te  bhikkhū  āyasmantaṃ  upasenaṃ  vaṅgantaputtaṃ  etadavocuṃ
jānāsi  tvaṃ  āvuso  upasena  sāvatthiyaṃ  saṅghassa  katikanti .
Bhagavāpi  maṃ  āvuso evamāha jānāsi pana tvaṃ upasena sāvatthiyaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. sāvatthiyā. evamuparipi . 2 Ma. Yu. so.
Saṅghassa  katikanti  na  kho  ahaṃ bhante jānāmi sāvatthiyaṃ saṅghassa
katikanti  sāvatthiyaṃ  kho  upasena saṅghena katikā katā icchatāvuso
bhagavā  temāsaṃ  paṭisalliyituṃ  na  bhagavā  kenaci  upasaṅkamitabbo
aññatra  ekena  piṇḍapātanīhārakena  yo  bhagavantaṃ  upasaṅkamati
[1]-  Pācittiyaṃ  desāpetabboti  paññāyissati  bhante  sāvatthiyaṃ
saṅgho  sakāya  katikāya  na mayaṃ appaññattaṃ paññāpessāma paññattaṃ
vā  na  samucchindissāma  yathāpaññattesu  sikkhāpadesu  samādāya
vattissāmāti  anuññātāvuso bhagavatā ye te bhikkhū āraññakā 2-
piṇḍapātikā paṃsukūlikā yathāsukhaṃ maṃ dassanāya upasaṅkamantūti.
   {92.4} Athakho te bhikkhū saccaṃ kho āyasmā upaseno vaṅgantaputto
āha  na  appaññattaṃ  paññāpetabbaṃ  paññattaṃ vā na samucchinditabbaṃ
yathāpaññattesu sikkhāpadesu samādāya vattitabbanti.
   [93] Assosuṃ kho bhikkhū anuññātā kira bhagavatā ye te bhikkhū
āraññakā   piṇḍapātikā   paṃsukūlikā  yathāsukhaṃ  maṃ  dassanāya
upasaṅkamantūti . te bhagavantaṃ dassanāya 3- pihayantā 4- santhatāni
ujjhitvā  āraññakaṅgaṃ  piṇḍapātikaṅgaṃ  paṃsukūlikaṅgaṃ  samādiyiṃsu .
Athakho  bhagavā  sambahulehi  bhikkhūhi saddhiṃ senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto
addasa  santhatāni  tahiṃ  tahiṃ  5-  ujjhitāni  passitvāna  6-
@Footnote: 1 Ma. Yu. so . 2 Ma. āraññikā. evamuparipi . 3 Ma. Yu. dassanaṃ.
@4 Ma. pihentā. Yu. pihantā . 5 Ma. Yu. tahaṃ tahaṃ. evamuparipi.
@6 Ma. Yu. passitvā.
Bhikkhū āmantesi kassimāni bhikkhave santhatāni tahiṃ tahiṃ ujjhitānīti .
Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Athakho bhagavā etasmiṃ
nidāne  etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi tenahi
bhikkhave  bhikkhūnaṃ  sikkhāpadaṃ  paññāpessāmi  dasa  atthavase  paṭicca
saṅghasuṭṭhutāya   saṅghaphāsutāya   dummaṅkūnaṃ   puggalānaṃ  niggahāya
pesalānaṃ  bhikkhūnaṃ  phāsuvihārāya  diṭṭhadhammikānaṃ  āsavānaṃ  saṃvarāya
samparāyikānaṃ   āsavānaṃ   paṭighātāya   appasannānaṃ  pasādāya
pasannānaṃ  bhiyyobhāvāya  saddhammaṭṭhitiyā  vinayānuggahāya  evañca
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {93.1} nisīdanasanthataṃ pana bhikkhunā kārayamānena purāṇasanthatassa
sāmantā  sugatavidatthi  ādātabbā  dubbaṇṇakaraṇāya  . anādā ce
bhikkhu  purāṇasanthatassa  sāmantā  sugatavidatthiṃ  navaṃ  nisīdanasanthataṃ
kārāpeyya nissaggiyaṃ pācittiyanti.
   [94]  Nisīdanaṃ nāma sadasaṃ vuccati . santhataṃ nāma santharitvā
kataṃ  hoti  avāyimaṃ . kārayamānenāti karonto vā kārāpento
vā  .  purāṇasanthataṃ nāma sakiṃ nivatthaṃpi sakiṃ pārutaṃpi . sāmantā
sugatavidatthi   ādātabbā   dubbaṇṇakaraṇāyāti  thirabhāvāya  vaṭṭaṃ
vā  caturassaṃ  vā  chinditvā ekadese vā santharitabbaṃ vijaṭetvā
vā  santharitabbaṃ  .  anādā  ce  bhikkhu purāṇasanthatassa sāmantā
sugatavidatthinti  anādiyitvā  purāṇasanthatassa  sāmantā  sugatavidatthiṃ
Navaṃ nisīdanasanthataṃ karoti vā kārāpeti vā payoge dukkaṭaṃ paṭilābhena
nissaggiyaṃ hoti nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā.
Evañca pana bhikkhave nissajjitabbaṃ .pe. idaṃ me bhante nisīdanasanthataṃ
anādiyitvā   purāṇasanthatassa   sāmantā  sugatavidatthiṃ  kārāpitaṃ
nissaggiyaṃ  imāhaṃ  saṅghassa  nissajjāmīti  .pe.  dadeyyāti .pe.
Dadeyyunti .pe. Āyasmato dammīti.
   [95]  Attanā  vippakataṃ  attanā  pariyosāpeti  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  .  attanā  vippakataṃ  parehi  pariyosāpeti  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  .  parehi  vippakataṃ  attanā  pariyosāpeti  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  .  parehi  vippakataṃ  parehi  pariyosāpeti  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  .  aññassatthāya  karoti  vā  kārāpeti vā āpatti
dukkaṭassa.
   [96]   Anāpatti  purāṇasanthatassa  sāmantā  sugatavidatthiṃ
ādiyitvā  karoti  alabhanto  thokataraṃ  ādiyitvā karoti alabhanto
anādiyitvā  karoti  aññena  kataṃ  paṭilabhitvā  paribhuñjati  vitānaṃ
vā bhummattharaṇaṃ vā  sāṇipākāraṃ vā bhisiṃ vā bimbohanaṃ vā karoti
ummattakassa ādikammikassāti.
          Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
              -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 76-81. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=1314              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=1314              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=91&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=91              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=4606              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=4606              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่