ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [56]  Athakho  bhagavā  gayāsīse  yathābhirantaṃ viharitvā yena
rājagahaṃ tena cārikaṃ pakkāmi mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ bhikkhusahassena
sabbeheva   purāṇajaṭilehi   .   athakho  bhagavā  anupubbena
cārikaṃ  caramāno  yena  rājagahaṃ  tadavasari  .  tatra sudaṃ bhagavā
rājagahe viharati laṭṭhivanuyyāne 2- suppatiṭṭhe cetiye.
   [57] Assosi kho rājā māgadho seniyo bimbisāro samaṇo
@Footnote: 1 vimuttamhītipi pāṭho .  2 Ma. laṭaṭhivane. ito paraṃ īdisameva.
Khalu  bho gotamo sakyaputto sakyakulā pabbajito rājagahaṃ anuppatto
rājagahe  viharati  laṭṭhivanuyyāne  suppatiṭṭhe  cetiye taṃ kho pana
bhagavantaṃ  gotamaṃ  evaṃ  kalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato  itipi
so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato
lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho
bhagavāti 1- so imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ sassamaṇabrāhmaṇiṃ
pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti  so dhammaṃ
deseti   ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ
sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  sādhu
kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotīti.
   {57.1} Athakho rājā māgadho seniyo bimbisāro dvādasanahutehi
māgadhikehi  brāhmaṇagahapatikehi  parivuto  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdi . tepi kho
dvādasanahutā  māgadhikā  brāhmaṇagahapatikā  appekacce  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu appekacce bhagavatā saddhiṃ sammodiṃsu
sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu appekacce
yena  bhagavā  tenañjaliṃ  paṇāmetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu appekacce
bhagavato  santike nāmagottaṃ sāvetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu appekacce
tuṇhībhūtā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  athakho  tesaṃ  dvādasanahutānaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. itisaddo na dissati.
Māgadhikānaṃ  brāhmaṇagahapatikānaṃ  etadahosi  kiṃ  nu  kho mahāsamaṇo
uruvelakassape  brahmacariyaṃ  carati  udāhu  uruvelakassapo mahāsamaṇe
brahmacariyaṃ  caratīti . athakho bhagavā tesaṃ dvādasanahutānaṃ māgadhikānaṃ
brāhmaṇagahapatikānaṃ   cetasā   cetoparivitakkamaññāya   āyasmantaṃ
uruvelakassapaṃ gāthāya ajjhabhāsi
        kimeva disvā uruvelavāsi
        pahāsi aggiṃ kisakovadāno.
        Pucchāmi taṃ kassapa etamatthaṃ
        kathaṃ pahīnaṃ tava aggihuttaṃ 1-.
        Rūpe ca sadde ca atho rase ca
        kāmitthiyo cābhivadanti yaññā
        etaṃ malanti upadhīsu ñatvā
        tasmā na yiṭṭhe na hute arañjiṃ 2-.
        Ettha ca te mano na ramittha kassapāti bhagavā 3-
        rūpesu saddesu atho rasesu
        atha kocarahi devamanussaloke
        rato mano kassapa brūhi metaṃ 4-.
@Footnote:1-2-4 yebhuyyena itisaddo pakkhitto. Ma. Yu. īdisameva .  3 sabbattha bhagavā
@avocāti dissati. ayampana sīhalapotthakaṃ anuvattitvā sodhitoti veditabbo.
        Disvā padaṃ santamanūpadhīkaṃ
        akiñcanaṃ kāmabhave asattaṃ
        anaññathābhāvimanaññaneyyaṃ
        tasmā na yiṭṭhe na hute arañjinti.
   [58]  Athakho  āyasmā  uruvelakassapo uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ
uttarāsaṅgaṃ  karitvā  bhagavato  pādesu  sirasā  nipatitvā bhagavantaṃ
etadavoca  satthā  me  bhante  bhagavā  sāvakohamasmi  satthā
me  bhante  bhagavā  sāvakohamasmīti . athakho tesaṃ dvādasanahutānaṃ
māgadhikānaṃ   brāhmaṇagahapatikānaṃ   etadahosi   uruvelakassapo
mahāsamaṇe  brahmacariyaṃ caratīti . athakho bhagavā tesaṃ dvādasanahutānaṃ
māgadhikānaṃ   brāhmaṇagahapatikānaṃ   cetasā   cetoparivitakkamaññāya
anupubbikathaṃ  1-  kathesi  seyyathīdaṃ  dānakathaṃ  sīlakathaṃ  saggakathaṃ
kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi.
   {58.1}  Yadā  te  bhagavā  aññāsi  kallacitte muducitte
vinīvaraṇacitte  udaggacitte pasannacitte atha yā buddhānaṃ sāmukkaṃsikā
dhammadesanā taṃ pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ. Seyyathāpi nāma
suddhaṃ  vatthaṃ  apagatakāḷakaṃ  sammadeva  rajanaṃ paṭiggaṇheyya evameva
ekādasanahutānaṃ  māgadhikānaṃ  brāhmaṇagahapatikānaṃ  bimbisārappamukhānaṃ
tasmiṃyevāsane    virajaṃ    vītamalaṃ    dhammacakkhuṃ   udapādi
yaṅkiñci   samudayadhammaṃ   sabbantaṃ  nirodhadhammanti  .  ekanahutaṃ
@Footnote: 1 Ma. anupubbiṃ kathaṃ.
Upāsakattaṃ paṭivedesi.
   [59]  Athakho  rājā māgadho seniyo bimbisāro diṭṭhadhammo
pattadhammo    viditadhammo    pariyogāḷhadhammo   tiṇṇavicikiccho
vigatakathaṃkatho   vesārajjappatto   aparappaccayo  satthu  sāsane
bhagavantaṃ  etadavoca  pubbe  me  bhante  kumārassa  sato  pañca
assāsakā  ahesuṃ  te  me  etarahi samiddhā pubbe me bhante
kumārassa  sato  etadahosi  aho  vata  maṃ rajje abhisiñceyyunti
ayaṃ  kho  me  bhante paṭhamo assāsako ahosi so me etarahi
samiddho  tassa  me  vijitaṃ  arahaṃ  sammāsambuddho  okkameyyāti
ayaṃ  kho  me  bhante dutiyo assāsako ahosi so me etarahi
samiddho  tañcāhaṃ  bhagavantaṃ  payirupāseyyanti  ayaṃ  kho me bhante
tatiyo  assāsako  ahosi  so  me  etarahi  samiddho  so ca
me  bhagavā  dhammaṃ  deseyyāti  ayaṃ  kho  me  bhante catuttho
assāsako  ahosi  so  me  etarahi  samiddho  tassa  cāhaṃ
bhagavato  dhammaṃ  ājāneyyanti  ayaṃ  kho  me  bhante  pañcamo
assāsako  ahosi  so  me  etarahi samiddho pubbe me bhante
kumārassa  sato  ime  pañca  assāsakā ahesuṃ te me etarahi
samiddhā  abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi  bhante
nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa
vā  maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ  dhāreyya
Cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti  evamevaṃ  bhagavatā  anekapariyāyena
dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhagavā  dhāretu  ajjatagge  pāṇupetaṃ
saraṇaṃ  gataṃ  adhivāsetu  ca  me  bhante  bhagavā svātanāya bhattaṃ
saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti  .  adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena . athakho
rājā  māgadho  seniyo  bimbisāro  bhagavato  adhivāsanaṃ  viditvā
uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [60] Athakho rājā māgadho seniyo bimbisāro tassā rattiyā
accayena  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā  bhagavato kālaṃ
ārocāpesi  kālo  bhante  niṭṭhitaṃ  bhattanti  .  athakho bhagavā
pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  rājagahaṃ  pāvisi  mahatā
bhikkhusaṅghena saddhiṃ bhikkhusahassena sabbeheva purāṇajaṭilehi.
   [61] Tena kho pana samayena sakko devānamindo māṇavakavaṇṇaṃ
abhinimminitvā buddhappamukhassa bhikkhusaṅghassa 1- purato purato 2- gacchati
imā gāthāyo gāyamāno 3-
   danto dantehi saha purāṇajaṭilehi vippamutto 4- vippamuttehi
   siṅgīnikkhasuvaṇṇo rājagahaṃ pāvisi bhagavā.
@Footnote: 1 Sī. saṅghassa .   2 Sī. āmeṇḍitaṃ akataṃ .   3 Yu. gīyamāno.
@4 Sī. ayaṃ pāṭho na hoti. evaṃ sabbattha ṇātabbaṃ.
   Mutto muttehi saha purāṇajaṭilehi vippamutto vippamuttehi
   siṅgīnikkhasuvaṇṇo rājagahaṃ pāvisi bhagavā.
   Tiṇṇo tiṇṇehi saha purāṇajaṭilehi vippamutto vippamuttehi
   siṅgīnikkhasuvaṇṇo rājagahaṃ pāvisi bhagavā.
   Santo santehi saha purāṇajaṭilehi vippamutto vippamuttehi
   siṅgīnikkhasuvaṇṇo rājagahaṃ pāvisi bhagavā 1-.
   Dasavāso dasabalo dasadhammavidū dasabhi cupeto
   so dasasataparivāro rājagahaṃ pāvisi bhagavāti.
   [62] Manussā sakkaṃ devānamindaṃ passitvā evamāhaṃsu abhirūpo
vatāyaṃ   māṇavako   dassanīyo  vatāyaṃ  māṇavako  pāsādiko
vatāyaṃ  māṇavako  kassa  nu  kho ayaṃ māṇavakoti . evaṃ vutte
sakko devānamindo te manusse gāthāya ajjhabhāsi
     yo dhīro sabbadhidanto      suddho appaṭipuggalo
     arahaṃ sugato loke         tassāhaṃ paricārakoti.
   [63]  Athakho  bhagavā  yena  rañño  māgadhassa  seniyassa
bimbisārassa   nivesanaṃ   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  paññatte
@Footnote: 1 catutthagāthā sīhalapotthake dutiyā ṭhapitā. yuropiyapotthake pana sā naṭṭhā.
@amhākampana potthake tassā purato samiddho samiddhehītiādigāthā ṭhapitā. sā
@aññattha na dissati tasmā idha vajjitā.
Āsane  nisīdi  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena  .  athakho  rājā  māgadho
seniyo  bimbisāro  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena
bhojanīyena  sahatthā  santappetvā  sampavāretvā  bhagavantaṃ bhuttāviṃ
onītapattapāṇiṃ  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinnassa kho rañño
māgadhassa  seniyassa  bimbisārassa  etadahosi  kattha nu kho bhagavā
vihareyya  yaṃ assa gāmato neva atidūre 1- na 2- accāsanne
gamanāgamanasampannaṃ  atthikānaṃ  3-  manussānaṃ  abhikkamanīyaṃ  divā
appakiṇṇaṃ   4-   rattiṃ   appasaddaṃ   appanigghosaṃ  vijanavātaṃ
manussarāhaseyyakaṃ paṭisallānasāruppanti.
   {63.1}  Athakho  rañño  māgadhassa  seniyassa  bimbisārassa
etadahosi idaṃ kho amhākaṃ veḷuvanaṃ uyyānaṃ gāmato neva atidūre
na  5-  accāsanne  gamanāgamanasampannaṃ  atthikānaṃ  6-  manussānaṃ
abhikkamanīyaṃ  divā  appakiṇṇaṃ  7-  rattiṃ  appasaddaṃ  appanigghosaṃ
vijanavātaṃ  manussarāhaseyyakaṃ  paṭisallānasāruppaṃ  yannūnāhaṃ  veḷuvanaṃ
uyyānaṃ  buddhappamukhassa  bhikkhusaṅghassa  dadeyyanti  .  athakho rājā
māgadho  seniyo  bimbisāro  sovaṇṇamayaṃ  bhiṅgāraṃ  8-  gahetvā
bhagavato  oṇojesi  etāhaṃ  bhante veḷuvanaṃ uyyānaṃ buddhappamukhassa
bhikkhusaṅghassa  9-  dammīti  .  paṭiggahesi  bhagavā  ārāmaṃ .
@Footnote: 1 Yu. avidūre  2-5 Ma. na. ca.  3-6 katthaci idha āmeṇḍitaṃ kataṃ.
@4-7 Ma. Yu. appākiṇṇaṃ .   8 Sī. Ma. Yu. bhiṅkāraṃ. so pana bhrṅgāroti
@sakaṭasaddena na sameti .  9 Sī. saṅghassa.
Athakho  bhagavā  rājānaṃ  māgadhaṃ  seniyaṃ  bimbisāraṃ dhammiyā kathāya
sandassetvā  samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā
pakkāmi  .  athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  dhammiṃ  kathaṃ
katvā bhikkhū āmantesi anujānāmi bhikkhave ārāmanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 64-72. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=1308              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=1308              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=56&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=56              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=575              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=575              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่