ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

            Pavāraṇākkhandhakaṃ
   [224] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena sambahulā
sandiṭṭhā  sambhattā  bhikkhū  kosalesu janapadesu aññatarasmiṃ āvāse
vassaṃ  upagacchiṃsu  .  athakho  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi  kena nu
kho  mayaṃ  upāyena  samaggā  sammodamānā  avivadamānā  phāsukaṃ
vassaṃ  vaseyyāma  na  ca piṇḍakena kilameyyāmāti . athakho tesaṃ
bhikkhūnaṃ  etadahosi  sace  kho  mayaṃ  aññamaññaṃ neva ālapeyyāma
na  sallapeyyāma  yo  paṭhamaṃ  gāmato  piṇḍāya  paṭikkameyya so
āsanaṃ  paññāpeyya  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  upanikkhipeyya
avakkārapātiṃ   dhovitvā   upaṭṭhāpeyya   pānīyaṃ   paribhojanīyaṃ
upaṭṭhāpeyya  yo  pacchā  gāmato  piṇḍāya  paṭikkameyya  sacassa
bhuttāvaseso  sace  ākaṅkheyya  bhuñjeyya  no  ce ākaṅkheyya
apaharite  vā  chaḍḍeyya  appāṇake  vā  udake  opilāpeyya
so  āsanaṃ  uddhareyya  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ pādakathalikaṃ paṭisāmeyya
avakkārapātiṃ  dhovitvā  paṭisāmeyya  pānīyaṃ paribhojanīyaṃ paṭisāmeyya
bhattaggaṃ  sammajjeyya  yo  passeyya  pānīyaghaṭaṃ  vā paribhojanīyaghaṭaṃ
vā  vaccaghaṭaṃ  vā  rittaṃ  tucchaṃ  so  upaṭṭhāpeyya sacassa hoti
avisayhaṃ   hatthavikārena   dutiyaṃ   āmantetvā  hatthavilaṅghakena
upaṭṭhāpeyya  na  tveva tappaccayā vācaṃ bhindeyya evaṃ kho mayaṃ
Samaggā  sammodamānā  avivadamānā  phāsukaṃ vassaṃ vaseyyāma na ca
piṇḍakena kilameyyāmāti.
   {224.1}  Athakho  te  bhikkhū  aññamaññaṃ  neva ālapiṃsu na
sallapiṃsu  yo  paṭhamaṃ  gāmato  piṇḍāya  paṭikkamati  so  āsanaṃ
paññāpeti   pādodakaṃ   pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ   upanikkhipati
avakkārapātiṃ   dhovitvā   upaṭṭhāpeti   pānīyaṃ   paribhojanīyaṃ
upaṭṭhāpeti  yo  pacchā  gāmato  piṇḍāya  paṭikkamati  sace
hoti  bhuttāvaseso  sace  ākaṅkhati  bhuñjati  no  ce ākaṅkhati
apaharite  vā  chaḍḍeti  appāṇake  vā  udake  opilāpeti
so  āsanaṃ  uddharati  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  paṭisāmeti
avakkārapātiṃ   dhovitvā   paṭisāmeti   pānīyaṃ   paribhojanīyaṃ
paṭisāmeti  bhattaggaṃ  sammajjati  yo  passati  pānīyaghaṭaṃ  vā
paribhojanīyaghaṭaṃ  vā  vaccaghaṭaṃ  vā  rittaṃ  tucchaṃ  so  upaṭṭhāpeti
sacassa   hoti   avisayhaṃ  hatthavikārena  dutiyaṃ  āmantetvā
hatthavilaṅghakena   upaṭṭhāpeti   na  tveva  tappaccayā  vācaṃ
bhindati.
   [225]  Āciṇṇaṃ  kho  panetaṃ  vassaṃ  vutthānaṃ  bhikkhūnaṃ
bhagavantaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  .  athakho  te  bhikkhū  vassaṃ
vutthā  temāsaccayena  senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya
yena  sāvatthī  tena  pakkamiṃsu  anupubbena  yena  sāvatthī
jetavanaṃ  anāthapiṇḍikassa  ārāmo  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .
Āciṇṇaṃ kho panetaṃ
Buddhānaṃ  bhagavantānaṃ  āgantukehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  paṭisammodituṃ .
Athakho  bhagavā  te  bhikkhū  etadavoca kacci bhikkhave khamanīyaṃ kacci
yāpanīyaṃ  kacci  samaggā  sammodamānā  avivadamānā  phāsukaṃ  vassaṃ
vasittha  na  ca  piṇḍakena  kilamitthāti  .  khamanīyaṃ bhagavā yāpanīyaṃ
bhagavā  samaggā  ca  mayaṃ  bhante sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ
vassaṃ vasimhā na ca piṇḍakena kilamimhāti.
   {225.1}  Jānantāpi  tathāgatā  pucchanti  jānantāpi  na
pucchanti  kālaṃ  viditvā  pucchanti  kālaṃ  viditvā  na  pucchanti
atthasañhitaṃ  tathāgatā  pucchanti  no  anatthasañhitaṃ  anatthasañhite
setughāto  tathāgatānaṃ  .  dvīhākārehi  buddhā  bhagavanto  bhikkhū
paṭipucchanti  dhammaṃ  vā  desessāma  sāvakānaṃ  vā  sikkhāpadaṃ
paññāpessāmāti.
   {225.2} Athakho bhagavā te bhikkhū etadavoca yathākathaṃ pana tumhe
bhikkhave  samaggā  sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasittha na
ca piṇḍakena kilamitthāti.
   {225.3} Idha mayaṃ bhante sambahulā sandiṭṭhā sambhattā bhikkhū
kosalesu  janapadesu  aññatarasmiṃ  āvāse  vassaṃ upagacchimhā tesaṃ
no bhante amhākaṃ etadahosi kena nu kho mayaṃ upāyena samaggā
sammodamānā  avivadamānā  phāsukaṃ vassaṃ vaseyyāma na ca piṇḍakena
kilameyyāmāti  tesaṃ  no  bhante  amhākaṃ  etadahosi sace kho
mayaṃ  aññamaññaṃ  neva  ālapeyyāma  na  sallapeyyāma  yo paṭhamaṃ
gāmato  piṇḍāya  paṭikkameyya  so  āsanaṃ  paññāpeyya pādodakaṃ
Pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ   upanikkhipeyya   avakkārapātiṃ  dhovitvā
upaṭṭhāpeyya  pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpeyya yo pacchā gāmato
piṇḍāya  paṭikkameyya  sacassa  bhuttāvaseso  sace  ākaṅkheyya
bhuñjeyya  no  ce ākaṅkheyya apaharite vā chaḍḍeyya appāṇake
vā  udake  opilāpeyya so āsanaṃ uddhareyya pādodakaṃ pādapīṭhaṃ
pādakathalikaṃ   paṭisāmeyya  avakkārapātiṃ  dhovitvā  paṭisāmeyya
pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ  paṭisāmeyya  bhattaggaṃ sammajjeyya yo passeyya
pānīyaghaṭaṃ  vā  paribhojanīyaghaṭaṃ  vā  vaccaghaṭaṃ  vā rittaṃ tucchaṃ so
upaṭṭhāpeyya   sacassa   hoti  avisayhaṃ  hatthavikārena  dutiyaṃ
āmantetvā  hatthavilaṅghakena  upaṭṭhāpeyya  na  tveva  tappaccayā
vācaṃ  bhindeyya  evaṃ  kho mayaṃ samaggā sammodamānā avivadamānā
phāsukaṃ  vassaṃ  vaseyyāma  na  ca  piṇḍakena kilameyyāmāti athakho
mayaṃ  bhante  aññamaññaṃ  neva  ālapimhā  na  sallapimhā  yo
paṭhamaṃ  gāmato  piṇḍāya  paṭikkamati  so  āsanaṃ  paññāpeti
pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  upanikkhipati  avakkārapātiṃ  dhovitvā
upaṭṭhāpeti  pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpeti  yo  pacchā gāmato
piṇḍāya  paṭikkamati  sace  hoti  bhuttāvaseso  sace  ākaṅkhati
bhuñjati  no  ce  ākaṅkhati  apaharite  vā  chaḍḍeti  appāṇake
vā  udake  opilāpeti  so  āsanaṃ  uddharati pādodakaṃ pādapīṭhaṃ
pādakathalikaṃ  paṭisāmeti  avakkārapātiṃ  dhovitvā  paṭisāmeti  pānīyaṃ
Paribhojanīyaṃ  paṭisāmeti  bhattaggaṃ  sammajjati  yo  passati  pānīyaghaṭaṃ
vā  paribhojanīyaghaṭaṃ  vā  vaccaghaṭaṃ vā rittaṃ tucchaṃ so upaṭṭhāpeti
sacassa   hoti   avisayhaṃ  hatthavikārena  dutiyaṃ  āmantetvā
hatthavilaṅghakena  upaṭṭhāpeti na tveva tappaccayā vācaṃ bhindati evaṃ
kho  mayaṃ  bhante  samaggā  sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ
vasimhā na ca piṇḍakena kilamimhāti.
   [226]  Athakho  bhagavā  bhikkhū āmantesi aphāsuññeva kirame
bhikkhave  moghapurisā  vutthā  samānā  phāsumha  vutthāti paṭijānanti
pasusaṃvāsaññeva  kirame  bhikkhave  moghapurisā vutthā samānā phāsumha
vutthāti  paṭijānanti  eḷakasaṃvāsaññeva  kirame  bhikkhave  moghapurisā
vutthā  samānā  phāsumha  vutthāti  paṭijānanti  pamattasaṃvāsaññeva
kirame  bhikkhave  moghapurisā  vutthā  samānā  phāsumha  vutthāti
paṭijānanti  kathaṃ  hi nāmime 1- bhikkhave moghapurisā mūgabbattaṃ 2-
titthiyasamādānaṃ  samādiyissanti  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā
pasādāya .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave
mūgabbattaṃ  titthiyasamādānaṃ  samādiyitabbaṃ  yo  samādiyeyya  āpatti
dukkaṭassa  . anujānāmi bhikkhave vassaṃ vutthānaṃ bhikkhūnaṃ tīhi ṭhānehi
pavāretuṃ diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā . Sā vo bhavissati
aññamaññānulomatā  āpattivuṭṭhānatā  vinayapurekkhāratā  .  evañca
pana  bhikkhave  pavāretabbaṃ  .  byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho
@Footnote: 1 Ma. ime iti saddo na dissati. 2 Ma. mūgabbataṃ. ito paraṃ īdisameva.
Ñāpetabbo  suṇātu  me  bhante  saṅgho  ajja  pavāraṇā .
Yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho pavāreyyāti.
   {226.1} Therena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ
nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  saṅghaṃ  āvuso
pavāremi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā vadantu maṃ āyasmanto
anukampaṃ  upādāya  passanto  paṭikarissāmi  dutiyampi  āvuso
saṅghaṃ  pavāremi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā vadantu maṃ
āyasmanto  anukampaṃ  upādāya  passanto  paṭikarissāmi  tatiyampi
āvuso  saṅghaṃ  pavāremi  diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā
vadantu maṃ āyasmanto anukampaṃ upādāya passanto paṭikarissāmīti.
   {226.2} Navakena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ
nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  saṅghaṃ  bhante
pavāremi  diṭṭhena  vā  sutena  vā  parisaṅkāya  vā vadantu maṃ
āyasmanto  anukampaṃ  upādāya  passanto  paṭikarissāmi  dutiyampi
bhante saṅghaṃ pavāremi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā vadantu
maṃ  āyasmanto  anukampaṃ  upādāya  passanto paṭikarissāmi tatiyampi
bhante saṅghaṃ pavāremi diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā vadantu maṃ
āyasmanto anukampaṃ upādāya passanto paṭikarissāmīti.
   [227] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū theresu bhikkhūsu
ukkuṭikaṃ  nisinnesu  pavārayamānesu  āsanesu  acchanti . ye te
Bhikkhū  appicchā  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi
nāma  chabbaggiyā  bhikkhū  theresu  bhikkhūsu  ukkuṭikaṃ  nisinnesu
pavārayamānesu  āsanesu  acchissantīti . athakho te bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ . saccaṃ kira bhikkhave chabbaggiyā bhikkhū theresu
bhikkhūsu  ukkuṭikaṃ  nisinnesu  pavārayamānesu  āsanesu  acchantīti .
Saccaṃ bhagavāti.
   {227.1}  Vigarahi  buddho bhagavā kathaṃ hi nāma te bhikkhave
moghapurisā  theresu  bhikkhūsu  ukkuṭikaṃ  nisinnesu  pavārayamānesu
āsanesu  acchissanti  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya
.pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave
theresu  bhikkhūsu  ukkuṭikaṃ  nisinnesu  pavārayamānesu  āsanesu
acchitabbaṃ  yo  accheyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave
sabbeheva ukkuṭikaṃ nisinnehi pavāretunti . tena kho pana samayena
aññataro  thero  jarādubbalo yāva sabbe pavārenti 1- ukkuṭikaṃ
nisinno  2-  āgamayamāno  mucchito  papati  . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  tadanantarā  ukkuṭikaṃ  nisīdituṃ
yāva pavāreti pavāretvā āsane nisīditunti.
   [228]  Athakho bhikkhūnaṃ etadahosi kati nu kho pavāraṇāti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  dvemā  bhikkhave  pavāraṇā
cātuddasikā [3]- paṇṇarasikā ca imā kho bhikkhave dve pavāraṇāti.
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. pavārentīti . 2 Rā. tāva ukkuṭikaṃ nisinno. 3 Po. Ma. ca.
Athakho  bhikkhūnaṃ  etadahosi  kati  nu kho pavāraṇākammānīti 1- .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Cattārīmāni bhikkhave pavāraṇākammāni 2-
adhammena  vaggaṃ  pavāraṇākammaṃ  adhammena  samaggaṃ  pavāraṇākammaṃ
dhammena  vaggaṃ  pavāraṇākammaṃ  dhammena  samaggaṃ  pavāraṇākammaṃ .
Tatra  bhikkhave  yadidaṃ  adhammena  vaggaṃ  pavāraṇākammaṃ  na bhikkhave
evarūpaṃ  pavāraṇākammaṃ  kātabbaṃ  na ca mayā evarūpaṃ pavāraṇākammaṃ
anuññātaṃ.
   {228.1}  Tatra bhikkhave yadidaṃ adhammena samaggaṃ pavāraṇākammaṃ
na  bhikkhave  evarūpaṃ  pavāraṇākammaṃ  kātabbaṃ na ca mayā evarūpaṃ
pavāraṇākammaṃ  anuññātaṃ  .  tatra  bhikkhave  yadidaṃ  dhammena vaggaṃ
pavāraṇākammaṃ  na  ca  3-  bhikkhave evarūpaṃ pavāraṇākammaṃ kātabbaṃ
na  ca  mayā  evarūpaṃ  pavāraṇākammaṃ  anuññātaṃ . tatra bhikkhave
yadidaṃ  dhammena  samaggaṃ  pavāraṇākammaṃ evarūpaṃ bhikkhave pavāraṇākammaṃ
kātabbaṃ  evarūpaṃ  4-  mayā  pavāraṇākammaṃ anuññātaṃ . tasmātiha
bhikkhave  evarūpaṃ  pavāraṇākammaṃ  karissāma  yadidaṃ dhammena samagganti
evaṃ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 309-316. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=6386              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=6386              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=224&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=70              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=224              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3442              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3442              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]