ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [555] Dve bhikkhū saṅghādisesaṃ āpannā honti te saṅghādisese
saṅghādisesadiṭṭhino  honti  eko  chādeti  eko na chādeti .
Yo  chādeti  so  dukkaṭaṃ  desāpetabbo . yathāpaṭicchanne cassa
parivāsaṃ datvā ubhinnampi mānattaṃ dātabbaṃ.
   [556]  Dve  bhikkhū  saṅghādisesaṃ  āpannā  honti  te
saṅghādisese vematikā honti eko chādeti eko na chādeti .
Yo  chādeti  so  dukkaṭaṃ  desāpetabbo . yathāpaṭicchanne cassa
parivāsaṃ datvā ubhinnampi mānattaṃ dādabbaṃ.
   [557]  Dve  bhikkhū  saṅghādisesaṃ  āpannā  honti  te
saṅghādisese  missakadiṭṭhino  honti  eko  chādeti  eko  na
chādeti . yo chādeti so dukkaṭaṃ desāpetabbo . Yathāpaṭicchanne
cassa parivāsaṃ datvā ubhinnampi mānattaṃ dātabbaṃ.
   [558]  Dve  bhikkhū  missakaṃ  āpannā honti te missake
saṅghādisesadiṭṭhino  honti  eko  chādeti  eko na chādeti .
Yo  chādeti  so  dukkaṭaṃ  desāpetabbo . yathāpaṭicchanne cassa
parivāsaṃ datvā ubhinnampi mānattaṃ dātabbaṃ.
   [559]  Dve  bhikkhū  missakaṃ  āpannā honti te missake
missakadiṭṭhino  honti  eko  chādeti  eko  na  chādeti .
Yo  chādeti  so  dukkaṭaṃ  desāpetabbo . yathāpaṭicchanne cassa
parivāsaṃ datvā ubhinnampi mānattaṃ dātabbaṃ.
   [560]  Dve  bhikkhū  suddhakaṃ  āpannā honti te suddhake
saṅghādisesadiṭṭhino  honti  eko  chādeti  eko na chādeti .
Yo  chādeti  so  dukkaṭaṃ  desāpetabbo  .  ubhopi  yathādhammaṃ
kārāpetabbā.
   [561]  Dve  bhikkhū  suddhakaṃ  āpannā honti te suddhake
suddhakadiṭṭhino  honti  eko  chādeti  eko  na  chādeti .
Yo  chādeti  so  dukkaṭaṃ  desāpetabbo  .  ubhopi  yathādhammaṃ
kārāpetabbā.
   [562]  Dve  bhikkhū  saṅghādisesaṃ  āpannā  honti  te
saṅghādisese   saṅghādisesadiṭṭhino   honti   ekassa   hoti
ārocessāmīti . ekassa hoti nārocessāmīti 1- . So paṭhamampi
yāmaṃ  chādeti  dutiyampi  yāmaṃ  chādeti  tatiyampi  yāmaṃ  chādeti
uṭṭhite  2-  aruṇe  channā  hoti āpatti . yo chādeti so
dukkaṭaṃ  desāpetabbo  .  yathāpaṭicchanne  cassa  parivāsaṃ  datvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. na ārocessāmīti . 2 Yu. uddhate. evamuparipi.
Ubhinnampi mānattaṃ dātabbaṃ.
   [563]  Dve  bhikkhū  saṅghādisesaṃ  āpannā  honti  te
saṅghādisese saṅghādisesadiṭṭhino honti te gacchanti ārocessāmāti.
Ekassa    antarāmagge    makkhadhammo    uppajjati   na
ārocessāmīti  .  so  paṭhamampi  yāmaṃ  chādeti  dutiyampi yāmaṃ
chādeti  tatiyampi  yāmaṃ  chādeti  uṭṭhite  aruṇe  channā  hoti
āpatti . yo chādeti so dukkaṭaṃ desāpetabbo . Yathāpaṭicchanne
cassa parivāsaṃ datvā ubhinnampi mānattaṃ dātabbaṃ.
   [564]  Dve  bhikkhū  saṅghādisesaṃ  āpannā  honti  te
saṅghādisese saṅghādisesadiṭṭhino honti . te ummattakā honti .
Te  pacchā  anummattakā  hutvā  eko  chādeti  eko  na
chādeti . yo chādeti so dukkaṭaṃ desāpetabbo . Yathāpaṭicchanne
cassa parivāsaṃ datvā ubhinnampi mānattaṃ dātabbaṃ.
   [565] Dve bhikkhū saṅghādisesaṃ āpannā honti te pātimokkhe
uddissamāne  evaṃ  vadenti  idāneva  kho  mayaṃ jānāma ayampi
kira  dhammo  suttāgato  suttapariyāpanno  anvaḍḍhamāsaṃ  uddesaṃ
āgacchatīti  .  te  saṅghādisese  saṅghādisesadiṭṭhino  honti .
Eko  chādeti  eko  na  chādeti . yo chādeti so dukkaṭaṃ
desāpetabbo  .  yathāpaṭicchanne  cassa  parivāsaṃ datvā ubhinnampi
mānattaṃ dātabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 279-281. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=5681              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=5681              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=555&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=42              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]