ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [608]  Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū appaṭiññāya
bhikkhūnaṃ  kammāni  karonti  tajjanīyampi  niyassampi  pabbājanīyampi
paṭisāraṇīyampi  ukkhepanīyampi  .  ye  te  bhikkhū appicchā .pe.
Te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā
bhikkhū   appaṭiññāya   bhikkhūnaṃ  kammāni  karissanti  tajjanīyampi
niyassampi  pabbājanīyampi  paṭisāraṇīyampi  ukkhepanīyampīti  .  athakho
te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . saccaṃ kira bhikkhave .pe.
Saccaṃ  bhagavāti  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū
āmantesi  na  bhikkhave  appaṭiññāya  bhikkhūnaṃ  kammaṃ  kātabbaṃ
tajjanīyaṃ  vā niyassaṃ vā pabbājanīyaṃ vā paṭisāraṇīyaṃ vā ukkhepanīyaṃ
vā yo kareyya āpatti dukkaṭassa.
   [609]  Evaṃ  kho  bhikkhave  adhammikaṃ  hoti  paṭiññātakaraṇaṃ
evaṃ  dhammikaṃ  .  kathañca  bhikkhave adhammikaṃ hoti paṭiññātakaraṇaṃ .
Bhikkhu  pārājikaṃ  ajjhāpanno  hoti  .  tamenaṃ  codeti  saṅgho
vā sambahulā vā ekapuggalo vā pārājikaṃ āyasmā ajjhāpannoti.
So   evaṃ   vadeti  na  kho  ahaṃ  āvuso  pārājikaṃ
Ajjhāpanno  saṅghādisesaṃ  ajjhāpannoti . taṃ saṅgho saṅghādisesena
kāreti   .  adhammikaṃ  paṭiññātakaraṇaṃ  .  bhikkhu  pārājikaṃ
ajjhāpanno  hoti  .  tamenaṃ  codeti saṅgho vā sambahulā vā
ekapuggalo  vā  pārājikaṃ  āyasmā  ajjhāpannoti  .  so
evaṃ  vadeti  na  kho  ahaṃ  āvuso  pārājikaṃ  ajjhāpanno
thullaccayaṃ  ajjhāpannoti  .  taṃ  saṅgho  thullaccayena  kāreti .
Adhammikaṃ paṭiññātakaraṇaṃ.
   {609.1} Bhikkhu pārājikaṃ ajjhāpanno hoti . tamenaṃ codeti
saṅgho  vā  sambahulā  vā  ekapuggalo  vā pārājikaṃ āyasmā
ajjhāpannoti  .  so evaṃ vadeti na kho ahaṃ āvuso pārājikaṃ
ajjhāpanno  pācittiyaṃ  ajjhāpannoti  .  taṃ  saṅgho  pācittiyena
kāreti  .  adhammikaṃ  paṭiññātakaraṇaṃ . bhikkhu pārājikaṃ ajjhāpanno
hoti . tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā pārājikaṃ
āyasmā ajjhāpannoti . so evaṃ vadeti na kho ahaṃ āvuso pārājikaṃ
ajjhāpanno  pāṭidesanīyaṃ  ajjhāpannoti . taṃ saṅgho pāṭidesanīyena
kāreti  .  adhammikaṃ  paṭiññātakaraṇaṃ . bhikkhu pārājikaṃ ajjhāpanno
hoti . tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo vā
pārājikaṃ  āyasmā  ajjhāpannoti  .  so  evaṃ vadeti na kho
ahaṃ  āvuso  pārājikaṃ  ajjhāpanno  dukkaṭaṃ  ajjhāpannoti .
Taṃ  saṅgho  dukkaṭena  kāreti  . adhammikaṃ paṭiññātakaraṇaṃ . bhikkhu
Pārājikaṃ  ajjhāpanno  hoti  .  tamenaṃ  codeti  saṅgho  vā
sambahulā  vā ekapuggalo vā pārājikaṃ āyasmā ajjhāpannoti .
So  evaṃ  vadeti  na  kho  ahaṃ  āvuso pārājikaṃ ajjhāpanno
dubbhāsitaṃ  ajjhāpannoti  .  taṃ  saṅgho  dubbhāsitena  kāreti .
Adhammikaṃ paṭiññātakaraṇaṃ.
   {609.2}  Bhikkhu  saṅghādisesaṃ  ajjhāpanno  .pe. thullaccayaṃ
.pe.  pācittiyaṃ .pe. pāṭidesanīyaṃ .pe. dukkaṭaṃ .pe. dubbhāsitaṃ
ajjhāpanno hoti . tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā vā ekapuggalo
vā dubbhāsitaṃ āyasmā ajjhāpannoti . so evaṃ vadeti na kho ahaṃ
āvuso  dubbhāsitaṃ ajjhāpanno pārājikaṃ ajjhāpannoti . taṃ saṅgho
pārājikena  kāreti  .  adhammikaṃ paṭiññātakaraṇaṃ . bhikkhu dubbhāsitaṃ
ajjhāpanno  hoti  .  tamenaṃ  codeti saṅgho vā sambahulā vā
ekapuggalo vā dubbhāsitaṃ āyasmā ajjhāpannoti . so evaṃ vadeti
na  kho  ahaṃ  āvuso  dubbhāsitaṃ  ajjhāpanno saṅghādisesaṃ .pe.
Thullaccayaṃ  .pe.  pācittiyaṃ  .pe.  pāṭidesanīyaṃ  .pe.  dukkaṭaṃ
ajjhāpannoti  .  taṃ  saṅgho  dukkaṭena  kāreti  .  adhammikaṃ
paṭiññātakaraṇaṃ. Evaṃ kho bhikkhave adhammikaṃ hoti paṭiññātakaraṇaṃ.
   [610]  Kathañca  bhikkhave dhammikaṃ hoti paṭiññātakaraṇaṃ . bhikkhu
pārājikaṃ ajjhāpanno hoti . tamenaṃ codeti saṅgho vā sambahulā
vā  ekapuggalo  vā  pārājikaṃ  āyasmā  ajjhāpannoti .
So  evaṃ  vadeti  āmāvuso  1- pārājikaṃ ajjhāpannoti . taṃ
saṅgho  pārājikena  kāreti  .  dhammikaṃ  paṭiññātakaraṇaṃ  . bhikkhu
saṅghādisesaṃ .pe. thullaccayaṃ .pe. pācittiyaṃ .pe. Pāṭidesanīyaṃ .pe.
Dukkaṭaṃ  .pe.  dubbhāsitaṃ  ajjhāpanno  hoti  .  tamenaṃ codeti
saṅgho  vā  sambahulā  vā  ekapuggalo  vā dubbhāsitaṃ āyasmā
ajjhāpannoti . so evaṃ vadeti āmāvuso 1- dubbhāsitaṃ ajjhāpannoti.
Taṃ  saṅgho  dubbhāsitena  kāreti  .  dhammikaṃ  paṭiññātakaraṇaṃ .
Evaṃ kho bhikkhave dhammikaṃ hoti paṭiññātakaraṇanti.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 321-324. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=6543              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=6543              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=608&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=50              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่