ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Brahmanimantanikasuttaṃ
   [551]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [552] Bhagavā etadavoca ekamidāhaṃ bhikkhave samayaṃ ukkaṭṭhāyaṃ
viharāmi  subhagavane sālarājamūle . tena kho pana bhikkhave samayena
bakassa  brahmuno  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  hoti  idaṃ
niccaṃ  idaṃ  dhuvaṃ  idaṃ  sassataṃ  idaṃ  kevalaṃ  idaṃ acavanadhammaṃ idaṃ
hi  na  jāyati  na  jīyati  na mīyati na cavati na upapajjati ito
ca  panaññaṃ  uttariṃ  nissaraṇaṃ  natthīti  .  atha  khvāhaṃ  bhikkhave
bakassa  brahmuno  cetasā  ceto  parivitakkamaññāya  seyyathāpi
nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā
bāhaṃ  sammiñjeyya  evameva  ukkaṭṭhāyaṃ  subhagavane  sālarājamūle
antarahito tasmiṃ brahmaloke pāturahosi.
   {552.1}  Addasā  kho  maṃ bhikkhave bako brahmā dūratova
āgacchantaṃ  disvāna maṃ etadavoca ehi kho mārisa svāgataṃ mārisa
cirassaṃ  kho  mārisa  imaṃ  pariyāyamakāsi yadidaṃ adhāgamanāya idaṃ hi
mārisa  niccaṃ idaṃ dhuvaṃ idaṃ sassataṃ idaṃ kevalaṃ idaṃ acavanadhammaṃ idaṃ
hi na jāyati na jīyati na mīyati na cavati na upapajjati ito ca panaññaṃ
uttariṃ  nissaraṇaṃ natthīti . evaṃ vutte ahaṃ bhikkhave bakaṃ brahmānaṃ
Etadavocaṃ  avijjāgato  vata  bho  bako  brahmā  avijjāgato
vata  bho  bako  brahmā  yatra  hi  nāma  aniccaṃyeva  samānaṃ
niccanti  vakkhati  adhuvaṃyeva  samānaṃ  dhuvanti  vakkhati  assassataṃyeva
samānaṃ  sassatanti  vakkhati  akevalaṃyeva  samānaṃ  kevalanti  vakkhati
cavanadhammaṃyeva  samānaṃ  acavanadhammanti  vakkhati  yattha  ca pana jāyati
ca 1- jīyati ca mīyati ca cavati ca upapajjati ca taṃ tathā 2- vakkhati idaṃ
hi  na  jāyati na jīyati na mīyati na cavati na upapajjatīti santañca
panaññaṃ uttariṃ nissaraṇaṃ natthaññaṃ uttariṃ nissaraṇanti vakkhatīti.
   [553] Atha kho bhikkhave māro pāpimā aññataraṃ brahmapārisajjaṃ
anvāvisitvā maṃ etadavoca bhikkhu bhikkhu metamāsado metamāsado eso
hi  bhikkhu  brahmā  mahābrahmā  abhibhū  anabhibhūto  aññadatthu daso
vasavattī issaro kattā nimmitā 3- seṭṭho sajjitā 4- vasī pitā
bhūta bhabyānaṃ . ahesuṃ kho [5]- bhikkhu tayā pubbe samaṇabrāhmaṇā
lokasmiṃ  paṭhavīgarahakā  paṭhavījigucchakā  āpagarahakā  āpajigucchakā
tejagarahakā  tejajigucchakā  vāyagarahakā  vāyajigucchakā  bhūtagarahakā
bhūtajigucchakā    devagarahakā    devajigucchakā   pajāpatigarahakā
pajāpatijigucchakā   brahmagarahakā   brahmajigucchakā  te  kāyassa
bhedā pāṇupacchedā hīne kāye patiṭṭhitā.
   {553.1}  Ahesuṃ kho pana bhikkhu tayā pubbe samaṇabrāhmaṇā
lokasmiṃ    paṭhavīpasaṃsakā    paṭhavābhinandino    āpapasaṃsakā
āpābhinandino    tejapasaṃsakā   tejābhinandino   vāyapasaṃsakā
@Footnote: 1 Ma. ime casamuccayasaddā natthi. 2 Po. Ma. tañca vakkhati. 3 Ma. Yu. nimmātā.
@4 Ma. sajitā. Yu. sañjitā. 5 Ma. ye.
Vāyābhinandino    bhūtapasaṃsakā    bhūtābhinandino    devapasaṃsakā
devābhinandino      pajāpatipasaṃsakā      pajāpatābhinandino
brahmapasaṃsakā  brahmābhinandino  te  kāyassa  bhedā  pāṇupacchedā
paṇīte  kāye  patiṭṭhitā . kintāhaṃ 1- bhikkhu evaṃ vadāmi iṅgha
tvaṃ  mārisa yadeva te brahmā āha tadeva tvaṃ karohi mā tvaṃ
brahmuno  vacanaṃ  upātivattittho  sace  kho  tvaṃ  bhikkhu brahmuno
vacanaṃ  upātivattissasi  .  seyyathāpi  nāma puriso siriṃ āgacchantiṃ
daṇḍena  paṭippanāmeyya  seyyathāpi  vā  pana  bhikkhu  puriso
narakappapāte  papatanto  hatthehi  ca  pādehi ca paṭhaviṃ virājeyya
evaṃ sampadamidaṃ bhikkhu tuyhaṃ bhavissati.
   {553.2} Iṅgha tvaṃ mārisa yadeva te brahmā āha tadeva tvaṃ
karohi mā tvaṃ brahmuno vacanaṃ upātivattittho nanu tvaṃ bhikkhu passasi
brahmaparisaṃ 2- sannisinnanti 3- . iti kho maṃ bhikkhave māro pāpimā
brahmaparisaṃ  upanesi  .  evaṃ vutte ahaṃ bhikkhave māraṃ pāpimantaṃ
etadavocaṃ jānāmi kho tāhaṃ pāpima mā tvaṃ maññittho na maṃ jānātīti
māro tvamasi pāpima yo ceva pāpima brahmā yā ca brahmaparisā
ye  ca  brahmapārisajjā  sabbeva  tava hatthagatā sabbe 4- tava
vasaṅgatā  tuyhaṃ hi pāpima evaṃ hoti esopi me assa hatthagato
esopi  me  assa  vasaṅgatoti  ahaṃ  kho pana pāpima neva tava
hatthagato neva tava vasaṅgatoti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ tāhaṃ. 2 Yu. brahmaṇiṃ parisaṃ. 3 Ma. sannipatitanti.
@4 Ma. Yu. sabbeva.
   [554] Evaṃ vutte bhikkhave bako brahmā maṃ etadavoca ahaṃ
hi  mārisa  niccaṃyeva  samānaṃ  niccanti  vadāmi  dhuvaṃyeva  samānaṃ
dhuvanti  vadāmi  sassataṃyeva  samānaṃ  sassatanti  vadāmi  kevalaṃyeva
samānaṃ  kevalanti  vadāmi  acavanadhammaṃyeva  samānaṃ  acavanadhammanti
vadāmi  .  yattha  ca pana na jāyati na jīyati na mīyati na cavati
na  upapajjati  tadevāhaṃ  vadāmi  idaṃ  hi  na  jāyati  na jīyati
na  mīyati  na  cavati  na  upapajjati  asantañca  panaññaṃ  uttariṃ
nissaraṇaṃ  natthaññaṃ  uttariṃ  nissaraṇanti  vadāmi  .  ahesuṃ  kho
bhikkhu  tayā  pubbe  samaṇabrāhmaṇā  lokasmiṃ  yāvatakaṃ  tuyhaṃ
kasiṇaṃ āyuṃ tāvatakaṃ te 1- tapokammameva ahosi.
   {554.1} Te kho evaṃ jāneyyuṃ santaṃ 2- vā aññaṃ uttariṃ
nissaraṇaṃ  atthaññaṃ  uttariṃ  nissaraṇanti  asantaṃ  vā  aññaṃ  uttariṃ
nissaraṇaṃ  natthaññaṃ  uttariṃ  nissaraṇanti  . kintāhaṃ 3- bhikkhu evaṃ
vadāmi  na  cevaññaṃ  uttariṃ  nissaraṇaṃ  dakkhissasi yāvadeva ca pana
kilamathassa  vighātassa  bhāgī  bhavissasi . sace kho tvaṃ bhikkhu paṭhaviṃ
ajjhosissasi  opasāyiko  me  bhavissasi vatthusāyiko yathākāmakaraṇīyo
bāhiteyyo . sace pana 4- āpaṃ tejaṃ vāyaṃ bhūte deve pajāpatiṃ brahmaṃ
ajjhosissasi  opasāyiko  me  bhavissasi vatthusāyiko yathākāmakaraṇīyo
bāhiteyyoti.
   {554.2} Ahampi kho etaṃ 5- brahme jānāmi. Sace paṭhaviṃ
ajjhosissāmi   opasāyiko   te   bhavissāmi   vatthusāyiko
@Footnote: 1 Ma. Yu. tesaṃ. 2 Ma. santañca panaññaṃ. 3 Ma. Yu. taṃ tāhaṃ.
@4 Ma. Yu. panasaddo natthi. 5 Ma. evaṃ.
Yathākāmakaraṇīyo  bāhiteyyo  . sace pana āpaṃ tejaṃ vāyaṃ bhūte
deve  pajāpatiṃ  brahmaṃ  ajjhosissāmi  opasāyiko  te bhavissāmi
vatthusāyiko  yathākāmakaraṇīyo  bāhiteyyo  1-  . apica te ahaṃ
brahme  gatiñca  pajānāmi  jutiñca  pajānāmi  evaṃ  mahiddhiko
bako  brahmā  evaṃ  mahānubhāvo  bako brahmā evaṃ mahesakkho
bako brahmāti.
   {554.3}  Yathākathaṃ  pana  me  tvaṃ mārisa gatiñca pajānāsi
jutiñca   pajānāsi  evaṃ  mahiddhiko  bako  brahmā  evaṃ
mahānubhāvo bako brahmā evaṃ mahesakkho bako brahmāti.
    Yāvatā candimasuriyā pariharanti disā bhanti virocanā
    tāva sahassadhā loko     ettha te vattatī 2- vaso
    paroparañca jānāsi       atho rāga virāginaṃ
    itthabhāvaññathābhāvaṃ      sattānaṃ āgatiṃ gatinti.
Evaṃ  kho  te  ahaṃ  brahme  gatiñca pajānāmi jutiñca pajānāmi
evaṃ  mahiddhiko  bako  brahmā  evaṃ  mahānubhāvo bako brahmā
evaṃ mahesakkho bako brahmāti.
   {554.4}  Atthi kho brahme aññe tayo kāyā tattha 3-
tvaṃ  na  jānāsi na passasi tyāhaṃ jānāmi passāmi . atthi kho
brahme  ābhassarā  nāma  kāyo  . yato tvaṃ cuto idhūpapanno
tassa te aticiranivāsena sā sati muṭṭhā tena taṃ tvaṃ na jānāsi
na  passasi  tamahaṃ  jānāmi  passāmi  .  evampi  kho  ahaṃ
brahme   neva   te  samasamo  abhiññāya  kuto  nīceyyaṃ
@Footnote: 1 Ma. bāhiteyyoti. 2 Ma. vattate. 3 Po. Ma. taṃ.
Atha kho ahameva tayā bhiyyo . atthi kho brahme subhakiṇhā nāma
kāyo vehapphalā nāma kāyo [1]- taṃ tvaṃ na jānāsi na passasi
tamahaṃ  jānāmi  passāmi  .  evampi kho ahaṃ brahme neva te
samasamo  abhiññāya kuto nīceyyaṃ atha kho ahameva tayā bhiyyo .
Paṭhavī  kho  ahaṃ  brahme  paṭhavito  abhiññāya  yāvatā  paṭhaviyā
paṭhavittena  2-  ananubhūtaṃ  tadabhiññāya  paṭhavī  3- nāhosiṃ paṭhaviyā
nāhosiṃ paṭhavito nāhosiṃ paṭhavī meti nāhosiṃ paṭhaviṃ nābhivadiṃ.
   {554.5} Evampi kho ahaṃ brahme neva te samasamo abhiññāya
kuto nīceyyaṃ atha kho ahameva tayā bhiyyo . Āpaṃ kho ahaṃ brahme
.pe. tejaṃ kho ahaṃ brahme ... Vāyaṃ kho ahaṃ brahme ... Bhūte kho
ahaṃ brahme ... deve kho ahaṃ brahme ... pajāpatiṃ kho ahaṃ
brahme  ...  brahmaṃ kho ahaṃ brahme ... ābhassare kho ahaṃ
brahme ... subhakiṇhe kho ahaṃ brahme ... vehapphale kho ahaṃ
brahme ... abhibhuṃ kho ahaṃ brahme ... sabbaṃ kho ahaṃ brahme
sabbato   abhiññāya   yāvatā  sabbassa  sabbattena  ananubhūtaṃ
tadabhiññāya  sabbaṃ  nāhosiṃ  sabbasmiṃ  nāhosiṃ  sabbato  nāhosiṃ
sabbaṃ  meti nāhosiṃ sabbaṃ nābhivadiṃ . evaṃ 4- kho ahaṃ brahme
neva  te samasamo abhiññāya kuto nīceyyaṃ atha kho ahameva tayā
bhiyyoti  .  sace  kho  te  mārisa sabbassa sabbattena ananubhūtaṃ
tadabhiññāya  mā  heva  te  rittakameva  ahosi  tucchakameva
@Footnote: 1 Ma. abhibhū nāma kāyo ... 2 Ma. Yu. paṭhavattena. 3 Ma. paṭhaviṃ nāpahosiṃ
@4 Ma. Yu. evaṃ pi kho.
Ahosi  1-  .  viññāṇaṃ  anidassanaṃ  anantaṃ  sabbatopabhaṃ  paṭhaviyā
paṭhavittena   ananubhūtaṃ  āpassa  āpattena  ananubhūtaṃ  tejassa
tejattena  ananubhūtaṃ  vāyassa  vāyattena  ananubhūtaṃ bhūtānaṃ bhūtattena
ananubhūtaṃ  devānaṃ  devattena  ananubhūtaṃ  pajāpatissa  pajāpatittena
ananubhūtaṃ   brahmuno  2-  brahmattena  ananubhūtaṃ  ābhassarānaṃ
ābhassarattena   ananubhūtaṃ   subhakiṇhānaṃ   subhakiṇhattena  ananubhūtaṃ
vehapphalānaṃ  vehapphalattena  ananubhūtaṃ  abhibhussa  abhibhuttena  ananubhūtaṃ
sabbassa  sabbattena  ananubhūtaṃ  .  handa  carahi  te  mārisa
antaradhāyāmīti  . handa carahi me tvaṃ brahme antaradhāyassu sace
visahasīti.
   {554.6}  Atha  kho  bhikkhave bako brahmā antaradhāyissāmi
samaṇassa  gotamassa  antaradhāyissāmi  samaṇassa  gotamassāti  nevassu
me  sakkoti  antaradhāyituṃ  .  evaṃ  vutte  ahaṃ  bhikkhave bakaṃ
brahmānaṃ  etadavocaṃ  handa  carahi  te brahme antaradhāyāmīti .
Handa  carahi  me  tvaṃ mārisa antaradhāyassu sace visahasīti . atha
khvāhaṃ bhikkhave tathārūpaṃ iddhābhisaṅkhāraṃ abhisaṅkhāresiṃ 3- ettāvatā
brahmā  ca  brahmaparisā  ca  brahmapārisajjā  ca  saddañca  me
suyyanti 4- na ca maṃ dakkhantīti 5-. Antarahito imaṃ gāthaṃ abhāsiṃ
    bhavevāhaṃ bhayaṃ disvā   bhavañca vibhavesinaṃ
    bhavaṃ nābhivadiṃ kiñci    nandiñca na upādiyanti.
@Footnote: 1 Ma. ahosīti. 2 Po. Ma. brahmānaṃ. 3 Sī. Ma. Yu. abhisaṅkhāsiṃ. 4 Sī. Ma. Yu.
@sossanti. 5 Yu. dakkhinti.
   [555]  Atha  kho  bhikkhave  brahmā  ca  brahmaparisā  ca
brahmapārisajjā  ca  acchariyabbhūtacittajātā  ahesuṃ acchariyaṃ vata bho
abbhūtaṃ  vata  bho  samaṇassa  gotamassa  mahiddhikatā  mahānubhāvatā
na  ca vata no ito pubbe diṭṭho vā suto vā añño samaṇo
vā  brāhmaṇo  vā  evaṃ  mahiddhiko  evaṃ  mahānubhāvo  yathā
cāyaṃ samaṇo gotamo [1]- sakyakulā pabbajito bhavarāmāya vata bho
pajāya bhavaratāya bhavasammuditāya samūlaṃ bhavaṃ udabbahīti.
   [556]  Atha  kho  bhikkhave  māro  pāpimā  aññataraṃ
brahmapārisajjaṃ  anvāvisitvā  maṃ  etadavoca sace kho tvaṃ mārisa
evaṃ  pajānāsi  sace tvaṃ evamanubuddho mā sāvake upanesi mā
pabbajite  mā  sāvakānaṃ  dhammaṃ  desesi  mā  pabbajitānaṃ  mā
sāvakesu gedhimakāsi mā pabbajitesu . ahesuṃ kho bhikkhu tayā pubbe
samaṇabrāhmaṇā  lokasmiṃ  arahanto  sammāsambuddhā  paṭijānamānā
te  sāvake  upanesuṃ pabbajite sāvakānaṃ dhammaṃ desesuṃ pabbajitānaṃ
sāvakesu  gedhimakaṃsu  pabbajitesu  sāvake  upanetvā  pabbajite
sāvakānaṃ  dhammaṃ  desetvā  pabbajitānaṃ  sāvakesu  gedhikatacittā
pabbajitesu kāyassa bhedā pāṇupacchedā hīne kāye patiṭṭhitā.
   {556.1} Ahesuṃ kho 2- pana bhikkhu tayā pubbe samaṇabrāhmaṇā
lokasmiṃ  arahanto  sammāsambuddhā  paṭijānamānā  te  na sāvake
upanesuṃ  na pabbajite na sāvakānaṃ dhammaṃ desesuṃ na pabbajitānaṃ na
@Footnote: 1 Ma. Yu. sakyaputto. 2 Ma. ye.
Sāvakesu  gedhimakaṃsu  na  pabbajite  te na sāvake upanetvā na
pabbajite  na  sāvakānaṃ  dhammaṃ  desetvā  na  pabbajitānaṃ  na
sāvakesu  gedhikatacittā  na pabbajitesu kāyassa bhedā pāṇupacchedā
paṇīte  kāye  patiṭṭhitā  .  tantāhaṃ  bhikkhu  evaṃ vadāmi iṅgha
tvaṃ  mārisa  appossukko  diṭṭhadhammasukhavihāraṃ  anuyutto  viharassu
anakkhātaṃ  kusalaṃ  hi  mārisa  mā paraṃ ovadāhīti . evaṃ vutte
ahaṃ bhikkhave māraṃ pāpimaṃ 1- etadavocaṃ jānāmi kho tāhaṃ pāpima
mā  tvaṃ  maññittho  na  maṃ  jānātīti  māro  tvamasi  pāpima
na  maṃ  tvaṃ  pāpima  hitānukampī evaṃ vadesi ahitānukampī maṃ tvaṃ
pāpima  evaṃ vedesi . tuyhaṃ hi pāpima evaṃ hoti yesaṃ samaṇo
gotamo dhammaṃ desessati te me visayaṃ upātivattissantīti.
   {556.2}  Asammāsambuddhā ca pana te pāpima samaṇabrāhmaṇā
samānā  sammāsambuddhamhāti  paṭijāniṃsu  ahaṃ  kho  pana  pāpima
sammāsambuddhova   samāno   sammāsambuddhomhīti  paṭijānāmi  .
Desentopi hi pāpima tathāgato sāvakānaṃ dhammaṃ tādisova adesentopi
hi pāpima tathāgato sāvakānaṃ dhammaṃ tādisova upanentopi hi pāpima
tathāgato sāvake tādisova anupanentopi hi pāpima tathāgato sāvake
tādisova taṃ kissa hetu tathāgatassa pāpima ye āsavā saṅkilesikā
ponobbhavikā  sadarā  dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  [2]-
pahīnā    ucchinnamūlā    tālāvatthukatā    anabhāvaṅgatā
@Footnote: 1 Ma. Yu. pāpimantaṃ. 2 Ma. Yu. te.
Āyatiṃ  anuppādadhammā  seyyathāpi  pāpima  tālo  matthakacchinno
abhabbo  puna  virūḷhiyā  evameva  kho  pāpima  tathāgatassa  ye
āsavā  saṅkilesikā  ponobbhavikā  sadarā  dukkhavipākā  āyatiṃ
jātijarāmaraṇīyā   [1]-   pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā āyatiṃ anuppādadhammāti.
   Iti hidaṃ mārassa ca anālapanatāya brahmuno ca abhinimantanatāya
tasmā    imassa    veyyākaraṇassa    brahmanimantanikantveva
adhivacananti.
        Brahmanimantanikasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. te.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 590-599. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=11936              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=11936              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=551&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=49              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=551              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=7994              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=7994              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]