ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Sabbāsavasaṃvarasuttaṃ
   [10]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  sabbāsavasaṃvarapariyāyaṃ vo bhikkhave desissāmi 1-
taṃ  suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti . evambhanteti kho te
bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [11]  Bhagavā  etadavoca  jānato  ahaṃ  bhikkhave passato
āsavānaṃ khayaṃ vadāmi no ajānato no apassato . kiñca bhikkhave
jānato kiṃ 2- passato āsavānaṃ khayo 3- hoti. Yoniso ca manasikāraṃ
ayoniso  ca manasikāraṃ . ayoniso bhikkhave manasikaroto anuppannā
ceva āsavā uppajjanti uppannā ca āsavā pavaḍḍhanti . yoniso
ca 4- bhikkhave manasikaroto anuppannā ceva āsavā na uppajjanti
uppannā  ca  āsavā pahiyyanti . atthi bhikkhave āsavā dassanā
pahātabbā  atthi  āsavā  saṃvarā  pahātabbā  atthi  āsavā
paṭisevanā  pahātabbā  atthi  āsavā  adhivāsanā pahātabbā atthi
āsavā  parivajjanā  pahātabbā  atthi āsavā vinodanā pahātabbā
atthi āsavā bhāvanā pahātabbā.
   [12] Katame ca bhikkhave āsavā dassanā pahātabbā . idha
@Footnote: 1 Ma. Yu. desessāmi . 2 Ma. kiñca . 3 Ma. khayaṃ vadāmi . 4 katthaci ca khoti atthi.
Bhikkhave  assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa akovido
ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinīto  manasikaraṇīye dhamme nappajānāti amanasikaraṇīye
dhamme  nappajānāti  .  so  manasikaraṇīye  dhamme  appajānanto
amanasikaraṇīye  dhamme  appajānanto  ye  dhammā  na  manasikaraṇīyā
te  dhamme  manasikaroti  ye  dhammā  manasikaraṇīyā te dhamme na
manasikaroti.
   {12.1} Katame ca bhikkhave dhammā na manasikaraṇīyā ye dhamme
manasikaroti  .  yassa  bhikkhave  dhamme manasikaroto anuppanno vā
kāmāsavo  uppajjati  uppanno  vā kāmāsavo pavaḍḍhati anuppanno
vā  bhavāsavo uppajjati uppanno vā bhavāsavo pavaḍḍhati anuppanno
vā  avijjāsavo  uppajjati  uppanno  vā  avijjāsavo  pavaḍḍhati
ime dhammā na manasikaraṇīyā ye dhamme manasikaroti.
   {12.2} Katame ca bhikkhave dhammā manasikaraṇīyā ye dhamme na
manasikaroti  .  yassa  bhikkhave  dhamme manasikaroto anuppanno vā
kāmāsavo  na  uppajjati  uppanno  vā  kāmāsavo  pahiyyati
anuppanno  vā  bhavāsavo  na  uppajjati  uppanno vā bhavāsavo
pahiyyati  anuppanno  vā  avijjāsavo  na  uppajjati  uppanno
vā  avijjāsavo  pahiyyati  ime  dhammā  manasikaraṇīyā ye dhamme
na manasikaroti.
   {12.3} Tassa amanasikaraṇīyānaṃ dhammānaṃ manasikārā manasikaraṇīyānaṃ
dhammānaṃ amanasikārā anuppannā ceva āsavā uppajjanti uppannā ca
Āsavā pavaḍḍhanti.
   {12.4}  So evaṃ ayoniso manasikaroti ahosiṃ nu kho ahaṃ
atītamaddhānaṃ  na  nu  kho  ahosiṃ  atītamaddhānaṃ kiṃ nu kho ahosiṃ
atītamaddhānaṃ  kathaṃ  nu kho ahosiṃ atītamaddhānaṃ kiṃ hutvā kiṃ ahosiṃ
nu  kho  ahaṃ  atītamaddhānaṃ  bhavissāmi  nu kho ahaṃ anāgatamaddhānaṃ
na  nu  kho  bhavissāmi  anāgatamaddhānaṃ  kiṃ  nu  kho  bhavissāmi
anāgatamaddhānaṃ  kathaṃ  nu  kho  bhavissāmi  anāgatamaddhānaṃ  kiṃ
hutvā  kiṃ  bhavissāmi  nu  kho  ahaṃ  anāgatamaddhānanti  etarahi
vā  paccuppannamaddhānaṃ  ārabbha  1-  ajjhattaṃ  kathaṃkathī  hoti
ahaṃ nu khosmi no nu khosmi kiṃ nu khosmi kathaṃ nu khosmi ayaṃ nu
kho satto kuto āgato so kuhiṃ gāmī bhavissatīti.
   {12.5}  Tassa  evaṃ  ayoniso  manasikaroto  channaṃ diṭṭhīnaṃ
aññatarā  diṭṭhi  uppajjati  .  atthi me attāti vāssa saccato
thetato diṭṭhi uppajjati . natthi me attāti vāssa saccato thetato
diṭṭhi  uppajjati  .  attanāva attānaṃ sañjānāmīti vāssa saccato
thetato  diṭṭhi  uppajjati . attanāva anattānaṃ sañjānāmīti vāssa
saccato  thetato diṭṭhi uppajjati . anattanāva attānaṃ sañjānāmīti
vāssa saccato thetato diṭṭhi uppajjati . atha vā panassa evaṃ diṭṭhi
hoti  yo me ayaṃ attāva vedeyyo tatra tatra kalyāṇapāpakānaṃ
kammānaṃ vipākaṃ paṭisaṃvedeti so kho pana me ayaṃ attā nicco dhuvo
sassato  avipariṇāmadhammo  sassatisamaṃ  tatheva ṭhassatīti . idaṃ vuccati
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Bhikkhave diṭṭhigataṃ diṭṭhigahaṇaṃ diṭṭhikantāro 1- diṭṭhivisūkaṃ diṭṭhivipphanditaṃ
diṭṭhisaṃyojanaṃ  .  diṭṭhisaṃyojanasaṃyutto  bhikkhave assutavā puthujjano na
parimuccati jātiyā jarāya maraṇena sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi 2-
na parimuccati dukkhasmāti vadāmi.
   {12.6} Sutavā ca kho bhikkhave ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī
ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī
sappurisadhammassa   kovido   sappurisadhamme  suvinīto  manasikaraṇīye
dhamme  pajānāti amanasikaraṇīye dhamme pajānāti . so manasikaraṇīye
dhamme  pajānanto  amanasikaraṇīye  dhamme  pajānanto  ye  dhammā
na manasikaraṇīyā te dhamme na manasikaroti . ye dhammā manasikaraṇīyā
te dhamme manasikaroti.
   {12.7} Katame ca bhikkhave dhammā na manasikaraṇīyā ye dhamme
na  manasikaroti . yassa bhikkhave dhamme manasikaroto anuppanno vā
kāmāsavo  uppajjati  uppanno  vā kāmāsavo pavaḍḍhati anuppanno
vā  bhavāsavo uppajjati uppanno vā bhavāsavo pavaḍḍhati anuppanno
vā  avijjāsavo  uppajjati  uppanno  vā  avijjāsavo  pavaḍḍhati
ime dhammā na manasikaraṇīyā ye dhamme na manasikaroti.
   {12.8} Katame ca bhikkhave dhammā manasikaraṇīyā ye dhamme manasikaroti.
Yassa bhikkhave dhamme manasikaroto anuppanno vā kāmāsavo na uppajjati
uppanno  vā  kāmāsavo  pahiyyati  anuppanno  vā bhavāsavo na
@Footnote: 1 yebhuyyena diṭṭhikantāraṃ .  2 Ma. Yu. sokehi .pe. upāyāsehi.
Uppajjati  uppanno  vā  bhavāsavo  pahiyyati  anuppanno  vā
avijjāsavo  na  uppajjati  uppanno  vā  avijjāsavo  pahiyyati
ime dhammā manasikaraṇīyā ye dhamme manasikaroti.
   {12.9}   Tassa   amanasikaraṇīyānaṃ  dhammānaṃ  amanasikārā
manasikaraṇīyānaṃ  dhammānaṃ  manasikārā  anuppannā  ceva  āsavā
na uppajjanti uppannā ca āsavā pahiyyanti.
   {12.10}  So  idaṃ  dukkhanti  yoniso  manasikaroti  ayaṃ
dukkhasamudayoti  yoniso  manasikaroti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yoniso
manasikaroti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yoniso manasikaroti .
Tassa  evaṃ  yoniso  manasikaroto  tīṇi  saṃyojanāni  pahiyyanti
sakkāyadiṭṭhi  vicikicchā  sīlabbataparāmāso  .  ime  vuccanti
bhikkhave āsavā dassanā pahātabbā.
   [13] Katame ca bhikkhave āsavā saṃvarā pahātabbā. Idha bhikkhave
bhikkhu  paṭisaṅkhā  yoniso  cakkhundriyasaṃvarasaṃvuto  viharati  . yañhissa
bhikkhave  cakkhundriyasaṃvaraṃ  asaṃvutassa  viharato  uppajjeyyuṃ  āsavā
vighātapariḷāhā  cakkhundriyasaṃvaraṃ  saṃvutassa viharato evaṃsa te āsavā
vighātapariḷāhā  na  honti . paṭisaṅkhā yoniso sotindriyasaṃvarasaṃvuto
viharati  .pe.  paṭisaṅkhā  yoniso  ghānindriyasaṃvarasaṃvuto  viharati
.pe.   paṭisaṅkhā  yoniso  jivhindriyasaṃvarasaṃvuto  viharati  .pe.
Paṭisaṅkhā    yoniso   kāyindriyasaṃvarasaṃvuto   viharati   .pe.
Paṭisaṅkhā   yoniso  manindriyasaṃvarasaṃvuto  viharati  .  yañhissa
Bhikkhave  manindriyasaṃvaraṃ  asaṃvutassa  viharato  uppajjeyyuṃ  āsavā
vighātapariḷāhā  manindriyasaṃvaraṃ  saṃvutassa  viharato evaṃsa te āsavā
vighātapariḷāhā  na  honti  .  yañhissa  bhikkhave  saṃvaraṃ asaṃvutassa
viharato  uppajjeyyuṃ  āsavā  vighātapariḷāhā  saṃvaraṃ  saṃvutassa
viharato  evaṃsa  te  āsavā  vighātapariḷāhā na honti . ime
vuccanti bhikkhave āsavā saṃvarā pahātabbā.
   [14] Katame ca bhikkhave āsavā paṭisevanā pahātabbā. Idha bhikkhave
bhikkhu  paṭisaṅkhā yoniso cīvaraṃ paṭisevati yāvadeva sītassa paṭighātāya
uṇhassa    paṭighātāya   ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ   1-
paṭighātāya yāvadeva hirikopinapaṭicchādanatthaṃ.
   {14.1} Paṭisaṅkhā yoniso piṇḍapātaṃ paṭisevati neva davāya na
madāya  na  maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa kāyassa ṭhitiyā
yāpanāya  vihiṃsuparatiyā  brahmacariyānuggahāya  iti  purāṇañca  vedanaṃ
paṭihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi yātrā ca me bhavissati
anavajjatā ca phāsuvihāro cāti 2-.
   {14.2} Paṭisaṅkhā yoniso senāsanaṃ paṭisevati yāvadeva sītassa
paṭighātāya  uṇhassa  paṭighātāya  ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ  1-
paṭighātāya yāvadeva utuparissayavinodanaṃ paṭisallānārāmatthaṃ.
   {14.3} Paṭisaṅkhā yoniso gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ paṭisevati
yāvadeva   uppannānaṃ   veyyābādhikānaṃ  vedanānaṃ  paṭighātāya
abyāpajjhaparamatāya.
   {14.4}   Yañhissa  bhikkhave  appaṭisevato  uppajjeyyuṃ
@Footnote: 1 Ma. ..sirīsapa.. . 2 Ma. itisaddo natthi.
Āsavā   vighātapariḷāhā   paṭisevato  evaṃsa  te  āsavā
vighātapariḷāhā  na  honti  .  ime  vuccanti  bhikkhave  āsavā
paṭisevanā pahātabbā.
   [15]  Katame  ca bhikkhave āsavā adhivāsanā pahātabbā .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  paṭisaṅkhā yoniso khamo hoti sītassa uṇhassa
jighacchāya   pipāsāya   ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ   duruttānaṃ
durāgatānaṃ  vacanapathānaṃ  uppannānaṃ  sārīrikānaṃ  vedanānaṃ  dukkhānaṃ
tippānaṃ   kharānaṃ  kaṭukānaṃ  asātānaṃ  amanāpānaṃ  pāṇaharānaṃ
adhivāsakajātiko  hoti . yañhissa bhikkhave anadhivāsayato uppajjeyyuṃ
āsavā   vighātapariḷāhā  adhivāsayato  evaṃsa  te  āsavā
vighātapariḷāhā  na  honti  .  ime  vuccanti  bhikkhave  āsavā
adhivāsanā pahātabbā.
   [16]  Katame  ca bhikkhave āsavā parivajjanā pahātabbā .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  paṭisaṅkhā  yoniso  caṇḍaṃ  hatthiṃ  parivajjeti
caṇḍaṃ  assaṃ  parivajjeti  caṇḍaṃ  goṇaṃ  parivajjeti  caṇḍaṃ  kukkuraṃ
parivajjeti  ahiṃ  khāṇuṃ  kaṇṭakaṭṭhānaṃ  1-  sobbhaṃ  papātaṃ candanikaṃ
oḷigallaṃ  .  yathārūpe anāsane nisinnaṃ yathārūpe agocare carantaṃ
yathārūpe  pāpake  mitte  bhajantaṃ  viññū  sabrahmacārī  pāpakesu
ṭhānesu  okappeyyuṃ  .  so  tañca  anāsanaṃ tañca agocaraṃ te
@Footnote: 1 Sī. kaṇṭakadhānaṃ.
Ca  pāpake  mitte  paṭisaṅkhā  yoniso  parivajjeti  .  yañhissa
bhikkhave   apparivajjayato  uppajjeyyuṃ  āsavā  vighātapariḷāhā
parivajjayato  evaṃsa  te  āsavā  vighātapariḷāhā  na  honti .
Ime vuccanti bhikkhave āsavā parivajjanā pahātabbā.
   [17] Katame ca bhikkhave āsavā vinodanā pahātabbā . Idha
bhikkhave  bhikkhu  paṭisaṅkhā  yoniso  uppannaṃ kāmavitakkaṃ nādhivāseti
pajahati  vinodeti  byantīkaroti  1-  anabhāvaṅgameti  uppannaṃ
byāpādavitakkaṃ  .pe.  uppannaṃ  vihiṃsāvitakkaṃ  .pe. uppannuppanne
pāpake  akusale  dhamme  nādhivāseti pajahati vinodeti byantīkaroti
anabhāvaṅgameti  .  yañhissa  bhikkhave  avinodayato  uppajjeyyuṃ
āsavā vighātapariḷāhā vinodayato evaṃsa te āsavā vighātapariḷāhā
na honti. Ime vuccanti bhikkhave āsavā vinodanā pahātabbā.
   [18] Katame ca bhikkhave āsavā bhāvanā pahātabbā . idha
bhikkhave  bhikkhu paṭisaṅkhā yoniso satisambojjhaṅgaṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ   nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  paṭisaṅkhā  yoniso
dhammavicayasambojjhaṅgaṃ  bhāveti  .pe. viriyasambojjhaṅgaṃ bhāveti .pe.
Pītisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  .pe.  passaddhisambojjhaṅgaṃ  bhāveti .pe.
Samādhisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  .pe.  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti
vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  . yañhissa
@Footnote: 1 Sī. Yu. byantikaroti.
Bhikkhave  abhāvayato  uppajjeyyuṃ  āsavā  vighātapariḷāhā bhāvayato
evaṃsa  te  āsavā  vighātapariḷāhā  na honti . ime vuccanti
bhikkhave āsavā bhāvanā pahātabbā.
   [19] Yato ca 1- kho bhikkhave bhikkhuno ye āsavā dassanā
pahātabbā  te  dassanā  pahīnā  honti  . ye āsavā saṃvarā
pahātabbā  te  saṃvarā  pahīnā honti . ye āsavā paṭisevanā
pahātabbā te paṭisevanā pahīnā honti . ye āsavā adhivāsanā
pahātabbā te adhivāsanā pahīnā honti . ye āsavā parivajjanā
pahātabbā  te parivajjanā pahīnā honti . ye āsavā vinodanā
pahātabbā  te  vinodanā  pahīnā honti . ye āsavā bhāvanā
pahātabbā  te  bhāvanā  pahīnā  honti  . ayaṃ vuccati bhikkhave
bhikkhu  sabbāsavasaṃvarasaṃvuto  viharati  acchecchi  taṇhaṃ  vivattayi  2-
saṃyojanaṃ sammā mānābhisamayā antamakāsi dukkhassāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Sabbāsavasaṃvarasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi . 2 Sī. Yu. āvattayi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 12-20. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=227              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=227              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=10&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=10              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=1647              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=1647              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่