ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Sīhanādavaggo
            ---------
           cūḷasīhanādasuttaṃ
   [153]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [154]  Bhagavā etadavoca idheva bhikkhave samaṇo idha dutiyo
samaṇo  idha  tatiyo samaṇo idha catuttho samaṇo suññā parappavādā
samaṇehi 1- aññebhīti evameva bhikkhave sammā sīhanādaṃ nadatha.
   {154.1} Ṭhānaṃ kho panetaṃ bhikkhave vijjati yaṃ idha 2- aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  vadeyyuṃ  ko  panāyasmantānaṃ assāso kiṃ balaṃ
yena  tumhe  āyasmanto attani sampassamānā evaṃ vadetha idheva
samaṇo  idha  dutiyo samaṇo idha tatiyo samaṇo idha catuttho samaṇo
suññā  parappavādā  samaṇehi  aññebhīti  evaṃvādino  bhikkhave
aññatitthiyā  paribbājakā  evamassu  vacanīyā  atthi  kho  no
āvuso  tena  bhagavatā  jānatā  passatā arahatā sammāsambuddhena
cattāro  dhammā  akkhātā  ye  mayaṃ  attani sampassamānā evaṃ
vadema  idheva  samaṇo  idha  dutiyo  samaṇo  idha  tatiyo samaṇo
@Footnote: 1 Po. Ma. samaṇebhi aññehi. 2 Po. Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Idha  catuttho  samaṇo  suññā  parappavādā  samaṇehi  aññebhīti
katame  cattāro  atthi  kho  no  āvuso satthari pasādo atthi
dhamme  pasādo  atthi  sīlesu  paripūrakāritā  sahadhammikā kho pana
piyā  manāpā  gahaṭṭhā ceva pabbajitā ca ime kho no āvuso
tena  bhagavatā  jānatā  passatā arahatā sammāsambuddhena cattāro
dhammā  akkhātā ye mayaṃ attani sampassamānā evaṃ vadema idheva
samaṇo  idha  dutiyo samaṇo idha tatiyo samaṇo idha catuttho samaṇo
suññā parappavādā samaṇehi aññebhīti.
   {154.2}  Ṭhānaṃ  kho panetaṃ bhikkhave vijjati yaṃ aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  vadeyyuṃ  amhākampi  kho āvuso atthi satthari
pasādo yo amhākaṃ satthā amhākampi atthi dhamme pasādo yo 1-
amhākaṃ  dhammo  mayampi  sīlesu paripūrakārino yāni amhākaṃ sīlāni
amhākampi  sahadhammikā piyā manāpā gahaṭṭhā ceva pabbajitā ca .
Idha no āvuso ko viseso ko adhippāyo 2- kiṃ nānākaraṇaṃ yadidaṃ
tumhākañceva amhākañcāti.
   {154.3}  Evaṃvādino  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā
evamassu vacanīyā kiṃ panāvuso ekā niṭṭhā udāhu puthū niṭṭhāti.
Sammā  byākaramānā  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā  evaṃ
byākareyyuṃ ekā hāvuso niṭṭhā na puthū niṭṭhāti.
   {154.4}   Sā  panāvuso  niṭṭhā  sarāgassa  udāhu
vītarāgassāti  .   sammā  byākaramānā  bhikkhave  aññatitthiyā
@Footnote: 1 Yu. so. 2 adhippāyasotipi pāṭho.
Paribbājakā  evaṃ  byākareyyuṃ vītarāgassāvuso sā niṭṭhā na sā
niṭṭhā sarāgassāti.
   {154.5} Sā panāvuso niṭṭhā sadosassa udāhu vītadosassāti.
Sammā  byākaramānā  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā  evaṃ
byākareyyuṃ vītadosassāvuso sā niṭṭhā na sā niṭṭhā sadosassāti.
   {154.6} Sā panāvuso niṭṭhā samohassa udāhu vītamohassāti.
Sammā  byākaramānā  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā  evaṃ
byākareyyuṃ vītamohassāvuso sā niṭṭhā na sā niṭṭhā samohassāti.
   {154.7} Sā panāvuso niṭṭhā sataṇhassa udāhu vītataṇhassāti.
Sammā  byākaramānā  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā  evaṃ
byākareyyuṃ vītataṇhassāvuso sā niṭṭhā na sā niṭṭhā sataṇhassāti.
   {154.8}  Sā  panāvuso  niṭṭhā  saupādānassa  udāhu
anupādānassāti  .  sammā  byākaramānā  bhikkhave  aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  byākareyyuṃ  anupādānassāvuso  sā niṭṭhā na
sā niṭṭhā saupādānassāti.
   {154.9} Sā panāvuso viddasuno udāhu aviddasunoti. Sammā
byākaramānā  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā  evaṃ byākareyyuṃ
viddasuno āvuso sā niṭṭhā na sā niṭṭhā aviddasunoti.
   {154.10}  Sā  panāvuso niṭṭhā anuruddhappaṭiviruddhassa udāhu
ananuruddhappaṭiviruddhassāti  . sammā byākaramānā bhikkhave aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ byākareyyuṃ ananuruddhappaṭiviruddhassāvuso sā niṭṭhā
na sā niṭṭhā anuruddhappaṭiviruddhassāti.
   {154.11}  Sā  panāvuso niṭṭhā papañcārāmassa papañcaratino
udāhu  nippapañcārāmassa  nippapañcaratinoti  .  sammā byākaramānā
bhikkhave   aññatitthiyā   paribbājakā   evaṃ   byākareyyuṃ
nippapañcārāmassāvuso  sā  niṭṭhā  nippapañcaratino  na sā niṭṭhā
papañcārāmassa papañcaratinoti.
   [155] Dvemā bhikkhave diṭṭhiyo bhavadiṭṭhi ca vibhavadiṭṭhi ca .
Ye  hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā bhavadiṭṭhiṃ allīnā
bhavadiṭṭhiṃ  upagatā bhavadiṭṭhiṃ ajjhositā vibhavadiṭṭhiyā te paṭiviruddhā .
Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā vibhavadiṭṭhiṃ allīnā
vibhavadiṭṭhiṃ upagatā vibhavadiṭṭhiṃ ajjhositā bhavadiṭṭhiyā te paṭiviruddhā .
Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā imāsaṃ dvinnaṃ diṭṭhīnaṃ
samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
yathābhūtaṃ nappajānanti te sarāgā te sadosā te samohā te sataṇhā
te  saupādānā  te  aviddasuno  te  anuruddhappaṭiviruddhā  te
papañcārāmā  papañcaratino  te  na parimuccanti jātiyā jarāmaraṇena
sokehi  paridevehi  dukkhehidomanassehi  upāyāsehi  parimuccanti
dukkhasmāti vadāmi . ye 1- hi keci samaṇā vā brāhmaṇā vā
imāsaṃ   dvinnaṃ   diṭṭhīnaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca
ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  pajānanti  te  vītarāgā  te
vītadosā     te    vītamohā    te    vītataṇhā
@Footnote: 1 po ye hi kho. Ma. Yu. ye ca kho.
Te  anupādānā  te  viddasuno  te  ananuruddhappaṭiviruddhā  te
nippapañcārāmā   nippapañcaratino   te   parimuccanti   jātiyā
jarāmaraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi upāyāsehi
parimuccanti dukkhasmāti vadāmi.
   [156]  Cattārīmāni  bhikkhave  upādānāni  katamāni cattāri
kāmupādānaṃ   diṭṭhupādānaṃ  sīlabbatupādānaṃ  attavādupādānaṃ  .
Santi  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā  sabbupādānapariññāvādā
paṭijānamānā  te  na  sammā  sabbupādānapariññaṃ  paññāpenti
kāmupādānassa  pariññaṃ  paññāpenti  na  diṭṭhupādānassa  pariññaṃ
paññāpenti   na  sīlabbatupādānassa  pariññaṃ  paññāpenti  na
attavādupādānassa  pariññaṃ  paññāpenti  taṃ  kissa hetu imāni hi
te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  tīṇi  ṭhānāni  yathābhūtaṃ  nappajānanti
tasmā   te   bhonto  samaṇabrahmaṇā  sabbupādānapariññāvādā
paṭijānamānā  te  na  sammā  sabbupādānapariññaṃ  paññāpenti
kāmupādānassa  pariññaṃ  paññāpenti  na  diṭṭhupādānassa  pariññaṃ
paññāpenti   na  sīlabbatupādānassa  pariññaṃ  paññāpenti  na
attavādupādānassa pariññaṃ paññāpenti.
   {156.1}   Santi   bhikkhave   eke   samaṇabrāhmaṇā
sabbupādānapariññāvādā   paṭijānamānā   te   na   sammā
sabbupādānapariññaṃ    paññāpenti    kāmupādānassa    pariññaṃ
paññāpenti  diṭṭhupādānassa  pariññaṃ paññāpenti na sīlabbatupādānassa
Pariññaṃ    paññāpenti   na   attavādupādānassa   pariññaṃ
paññāpenti  taṃ  kissa  hetu  imāni  hi  te  bhonto
samaṇabrāhmaṇā  dve  ṭhānāni  yathābhūtaṃ  nappajānanti  tasmā
te    bhonto    samaṇabrāhmaṇā    sabbupādānapariññāvādā
paṭijānamānā  te  na  sammā  sabbupādānapariññaṃ  paññāpenti
kāmupādānassa    pariññaṃ    paññāpenti    diṭṭhupādānassa
pariññaṃ    paññāpenti   sīlabbatupādānassa   1-   pariññaṃ
paññāpenti na attavādupādānassa pariññaṃ paññāpenti.
   {156.2}   Santi   bhikkhave   eke   samaṇabrāhmaṇā
sabbupādānapariññāvādā   paṭijānamānā   te   na   sammā
sabbupādānapariññaṃ    paññāpenti    kāmupādānassa    pariññaṃ
paññāpenti     diṭṭhupādānassa    pariññaṃ    paññāpenti
sīlabbatupādānassa   pariññaṃ  paññāpenti  na  attavādupādānassa
pariññaṃ  paññāpenti  taṃ  kissa  hetu  imaṃ  hi  te  bhonto
samaṇabrāhmaṇā   ekaṃ   ṭhānaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānanti  tasmā
te    bhonto    samaṇabrāhmaṇā    sabbupādānapariññāvādā
paṭijānamānā  te  na  sammā  sabbupādānapariññaṃ  paññāpenti
kāmupādānassa   pariññaṃ   paññāpenti   diṭṭhupādānassa  pariññaṃ
paññāpenti   sīlabbatupādānassa   pariññaṃ   paññāpenti   na
attavādupādānassa   pariññaṃ  paññāpenti  .  evarūpe  kho
bhikkhave dhammavinaye yo satthari pasādo so na sammaggato akkhāyati
@Footnote: 1 Ma. Yu. na sīlabbat ....
Yo  dhamme  pasādo  so  na  sammaggato  akkhāyati  yā
sīlesu  paripūrakāritā  sā  na  sammaggatā  akkhāyati  yā
sahadhammikesu  piyamanāpatā  sā  na  sammaggatā  akkhāyati  taṃ
kissa  hetu  evañhetaṃ  bhikkhave  hoti  yathātaṃ  durakkhāte
dhammavinaye    duppavedite    aniyyānike   anupasamasaṃvattanike
asammāsambuddhappavedite.
   [157]  Tathāgato  ca  kho  bhikkhave  arahaṃ  sammāsambuddho
sabbupādānapariññāvādo   paṭijānamāno  sammā  sabbupādānapariññaṃ
paññāpeti   kāmupādānassa  pariññaṃ  paññāpeti  diṭṭhupādānassa
pariññaṃ   paññāpeti   sīlabbatupādānassa   pariññaṃ   paññāpeti
attavādupādānassa  pariññaṃ  paññāpeti  .  evarūpe  kho bhikkhave
dhammavinaye yo satthari pasādo so sammaggato akkhāyati yo dhamme
pasādo  so  sammaggato  akkhāyati  yā sīlesu paripūrakāritā 1-
sā  sammaggatā  akkhāyati  yā  sahadhammikesu  piyamanāpatā  sā
sammaggatā akkhāyati taṃ kissa hetu evañhetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ
svākkhāte  dhammavinaye  supavedite  niyyānike  upasamasaṃvattanike
sammāsambuddhappavedite.
   [158] Ime ca bhikkhave cattāro upādānā kiṃnidānā kiṃsamudayā
kiṃjātikā  kiṃpabhavā  .  ime  cattāro  upādānā  taṇhānidānā
@Footnote: 1 paripūrikāritātipi pāṭho.
Taṇhasamudayā   taṇhājātikā   taṇhāpabhavā  .  taṇhā  cāyaṃ
bhikkhave  kiṃnidānā  kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavā  .  taṇhā
vedanānidānā  vedanāsamudayā  vedanājātikā  vedanāpabhavā .
Vedanā  cāyaṃ  bhikkhave  kiṃnidānā  kiṃsamudayā kiṃjātikā kiṃpabhavā .
Vedanā  phassanidānā  phassasamudayā  phassajātikā  phassapabhavā .
Phasso cāyaṃ bhikkhave kiṃnidāno kiṃsamudayo kiṃjātiko kiṃpabhavo . Phasso
saḷāyatananidāno  saḷāyatanasamudayo  saḷāyatanajātiko  saḷāyatanapabhavo .
Saḷāyatanañcidaṃ  bhikkhave  kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ .
Saḷāyatanaṃ  nāmarūpanidānaṃ  nāmarūpasamudayaṃ  nāmarūpajātikaṃ nāmarūpapabhavaṃ .
Nāmarūpañcidaṃ  bhikkhave  kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ kiṃjātikaṃ kiṃpabhavaṃ . nāmarūpaṃ
viññāṇanidānaṃ   viññāṇasamudayaṃ   viññāṇajātikaṃ   viññāṇapabhavaṃ  .
Viññāṇañcidaṃ  bhikkhave  kiṃnidānaṃ  kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ .
Viññāṇaṃ  saṅkhāranidānaṃ  saṅkhārasamudayaṃ  saṅkhārajātikaṃ  saṅkhārapabhavaṃ .
Saṅkhārā  cime  bhikkhave  kiṃnidānā kiṃsamudayā kiṃjātikā kiṃpabhavā .
Saṅkhārā    avijjānidānā   avijjāsamudayā   avijjājātikā
avijjāpabhavā.
   {158.1}  Yato  ca  kho  bhikkhave bhikkhuno avijjā pahīnā
hoti  vijjā  uppannā  so  avijjāvirāgā  vijjuppādā  neva
kāmupādānaṃ  upādiyati  na  diṭṭhupādānaṃ upādiyati na sīlabbatupādānaṃ
upādiyati  na  attavādupādānaṃ  upādiyati  anupādiyaṃ  na  paritassati
aparitassaṃ    paccattaññeva    parinibbāyati   khīṇā   jāti
Vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāti 1-.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Cūḷasīhanādasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajānātīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 128-136. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=2614              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=2614              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=153&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=153              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=8170              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=8170              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]