ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

            Nivāpasuttaṃ
   [301]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  na bhikkhave nevāpiko nivāpaṃ nivapati migajātānaṃ
imaṃ  me  nivāpaṃ nivuttaṃ migajātā paribhuñjantā dīghāyukā vaṇṇavanto
ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  yāpentūti  .  evañca  kho bhikkhave nevāpiko
nivāpaṃ  nivapati  migajātānaṃ  imaṃ  me  nivāpaṃ  nivuttaṃ  migajātā
anūpakhajja  mucchitā  bhojanāni  bhuñjissanti  anūpakhajja  mucchitā
bhojanāni  bhuñjamānā  madaṃ  āpajjissanti  mattā  samānā  pamādaṃ
āpajjissanti  pamattā  samānā  yathākāmakaraṇīyā  bhavissanti  imasmiṃ
nivāpeti.
   [302]  Tatra  bhikkhave  paṭhamā migajātā amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ
nevāpikassa  anūpakhajja  mucchitā  bhojanāni  bhuñjiṃsu  te  tattha
anūpakhajja  mucchitā  bhuñjamānā  madaṃ  āpajjiṃsu  mattā  samānā
pamādaṃ  āpajjiṃsu  pamattā  samānā  yathākāmakaraṇīyā  ahesuṃ
nevāpikassa  amusmiṃ  nivāpe evañhi te bhikkhave paṭhamā migajātā
na parimucciṃsu nevāpikassa iddhānubhāvā.
   [303]  Tatra bhikkhave dutiyā migajātā evaṃ samacintesuṃ ye
Kho  te paṭhamā migajātā amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ nevāpikassa anūpakhajja
mucchitā  bhojanāni  bhuñjiṃsu  te  tattha anūpakhajja mucchitā bhojanāni
bhuñjamānā  madaṃ  āpajjiṃsu mattā samānā pamādaṃ āpajjiṃsu pamattā
samānā  yathākāmakaraṇīyā  ahesuṃ  nevāpikassa  amusmiṃ  nivāpe
evañhi  te  paṭhamā  migajātā  na  parimucciṃsu  nevāpikassa
iddhānubhāvā  yannūna  mayaṃ  sabbaso  nivāpabhojanā  paṭivirameyyāma
bhayabhogā  paṭiviratā  araññāyatanāni  ajjhogāhetvā  vihareyyāmāti
te   sabbaso  nivāpabhojanā  paṭiviramiṃsu  bhayabhogā  paṭiviratā
araññāyatanāni ajjhogāhetvā vihariṃsu.
   {303.1}  Tesaṃ  gimhānaṃ  pacchime  māse  tiṇodakasaṅkhaye
adhimattakasimānaṃ   patto  kāyo  hoti  tesaṃ  adhimattakasimānaṃ
pattakāyānaṃ   balaviriyaṃ   parihāyi  balaviriye  parihīne  tameva
nivāpaṃ  nivuttaṃ  nevāpikassa paccāgamiṃsu te tattha anūpakhajja mucchitā
bhojanāni  bhuñjiṃsu  te tattha anūpakhajja mucchitā bhojanāni bhuñjamānā
madaṃ  āpajjiṃsu  mattā  samānā  pamādaṃ āpajjiṃsu pamattā samānā
yathākāmakaraṇīyā  ahesuṃ  nevāpikassa  amusmiṃ  nivāpe evañhi te
bhikkhave dutiyāpi migajātā na parimucciṃsu nevāpikassa iddhānubhāvā.
   [304]  Tatra bhikkhave tatiyā migajātā evaṃ samacintesuṃ ye
kho  te  paṭhamā  migajātā amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ nevāpikassa .pe.
Evañhi te paṭhamā migajātā na parimucciṃsu nevāpikassa iddhānubhāvā
yepi  te  dutiyā migajātā evaṃ samacintesuṃ ye kho te paṭhamā
Migajātā amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ nevāpikassa .pe. evañhi te paṭhamā
migajātā na parimucciṃsu nevāpikassa iddhānubhāvā yannūna mayaṃ sabbaso
nivāpabhojanā  paṭivirameyyāma  bhayabhogā  paṭiviratā  araññāyatanāni
ajjhogāhetvā   vihareyyāmāti   te  sabbaso  nivāpabhojanā
paṭiviramiṃsu  bhayabhogā  paṭiviratā  araññāyatanāni  ajjhogāhetvā
vihariṃsu  tesaṃ  gimhānaṃ pacchime māse tiṇodakasaṅkhaye adhimattakasimānaṃ
patto   kāyo   hoti   tesaṃ  adhimattakasimānaṃ  pattakāyānaṃ
balaviriyaṃ parihāyi balaviriye parihīne tameva nivāpaṃ nivuttaṃ nevāpikassa
paccāgamiṃsu  te  tatra  anūpakhajja  mucchitā  bhojanāni  bhuñjiṃsu te
tatra  anūpakhajja  mucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  madaṃ  āpajjiṃsu
mattā  samānā  pamādaṃ  āpajjiṃsu pamattā samānā yathākāmakaraṇīyā
ahesuṃ  nevāpikassa  amusmiṃ nivāpe evañhi te dutiyāpi migajātā
na  parimucciṃsu  nevāpikassa  iddhānubhāvā  yannūna  mayaṃ amuṃ nivāpaṃ
nivuttaṃ  nevāpikassa  upanissāya  āsayaṃ  kappeyyāma  tatrāsayaṃ
kappetvā  amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ nevāpikassa ananūpakhajja amucchitā 1-
bhojanāni  bhuñjissāma  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā
na  madaṃ  āpajjissāma  amattā  samānā  nappamādaṃ  āpajjissāma
appamattā  samānā  na  yathākāmakaraṇīyā  bhavissāma  nevāpikassa
amusmiṃ nivāpeti.
   {304.1}  Te  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ nevāpikassa upanissāya
āsayaṃ  kappayiṃsu tatrāsayaṃ kappetvā amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ nevāpikassa
@Footnote: 1 Po. mucchitā. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjiṃsu  te  tatra  ananūpakhajja
amucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  na madaṃ āpajjiṃsu amattā samānā
nappamādaṃ  āpajjiṃsu  appamattā  samānā  na  yathākāmakaraṇīyā
ahesuṃ  nevāpikassa amusmiṃ nivāpeti 1- tatra bhikkhave nevāpikassa
ca nevāpikaparisāya ca etadahosi apissu 2- nāmime tatiyā migajātā
keṭubhino  iddhimantassu 3- nāmime tatiyā migajātā parajanā imañca
nāma  nivāpaṃ  nivuttaṃ  paribhuñjanti na ca nesaṃ jānāma āgatiṃ vā
gatiṃ  vā  yannūna mayaṃ imaṃ nivāpaṃ nivuttaṃ mahatīhi daṇḍavāgurāhi 4-
samantā  sappadesaṃ  anuparivāreyyāma appevanāma tatiyānaṃ migajātānaṃ
āsayaṃ passeyyāma yattha te gāhaṃ gaccheyyunti.
   {304.2} Te amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ mahatīhi daṇḍavāgurāhi samantā
sappadesaṃ  anuparivāresuṃ  .  addasāsuṃ  kho bhikkhave nevāpiko ca
nevāpikaparisā  ca  tatiyānaṃ  migajātānaṃ  āsayaṃ  yattha  te gāhaṃ
agamaṃsu  .  evañhi  te  bhikkhave tatiyāpi migajātā na parimucciṃsu
nevāpikassa iddhānubhāvā.
   [305]  Tatra  bhikkhave  catutthā  migajātā evaṃ samacintesuṃ
ye kho te paṭhamā migajātā .pe. evañhi te paṭhamā migajātā
na  parimucciṃsu  nevāpikassa iddhānubhāvā yepi te dutiyā migajātā
evaṃ samacintesuṃ ye kho te paṭhamā migajātā .pe. evañhi te
paṭhamā  migajātā  na  parimucciṃsu  nevāpikassa  iddhānubhāvā yannūna
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo natthi. 2 Sī. Yu. saṭhassu. Ma. saṭhāssu. sabūbatth īdisameva.
@3 Po. Ma. iddhimantāssu. sabbattha īdisameva. 4 Sī. Ma. Yu. daṇdavākarāhi.
Mayaṃ  .pe. evañhi te dutiyā migajātā na parimucciṃsu nevāpikassa
iddhānubhāvā  yepi  te  tatiyā  migajātā  evaṃ samacintesuṃ ye
kho  te  paṭhamā  migajātā  .pe. evañhi te paṭhamā migajātā
na  parimucciṃsu  nevāpikassa iddhānubhāvā yepi te dutiyā migajātā
evaṃ  samacintesuṃ  ye  kho  te paṭhamā migajātā .pe. evañhi
te  paṭhamā  migajātā  na  parimucciṃsu  nevāpikassa  iddhānubhāvā
yannūna  mayaṃ  .pe.  evañhi  te  dutiyā migajātā na parimucciṃsu
nevāpikassa  iddhānubhāvā  yannūna  mayaṃ  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ
nevāpikassa upanissāya āsayaṃ kappeyyāma
   {305.1} tatrāsayaṃ kappetvā amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ nevāpikassa
ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjissāma  ananūpakhajja  amucchitā
bhojanāni  bhuñjamānā  na  madaṃ  āpajjissāma  amattā  samānā
nappamādaṃ  āpajjissāma  appamattā  samānā  na  yathākāmakaraṇīyā
bhavissāma  nevāpikassa  amusmiṃ  nivāpeti  te  amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ
nevāpikassa  upanissāya  āsayaṃ  kappayiṃsu  tatrāsayaṃ kappetvā amuṃ
nivāpaṃ  nivuttaṃ  nevāpikassa  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni
bhuñjiṃsu  te  tattha  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā
na  madaṃ  āpajjiṃsu  amattā samānā nappamādaṃ āpajjiṃsu appamattā
samānā  na  yathākāmakaraṇīyā ahesuṃ nevāpikassa amusmiṃ nivāpe .
Tatra  nevāpikassa  ca  nevāpikaparisāya  ca  etadahosi  apissu
nāmime   tatiyā  migajātā  keṭubhino  iddhimantassu  nāmime
Tatiyā  migajātā  parajanā  .pe.  addasāsuṃ  kho  nevāpiko ca
nevāpikaparisā ca tatiyānaṃ migajātānaṃ āsayaṃ yattha te gāhaṃ agamaṃsu
evañhi  te  tatiyāpi  migajātā na parimucciṃsu nevāpikassa iddhānu
bhāvā  yannūna  mayampi  yattha agati nevāpikassa ca nevāpikaparisāya
ca  tatrāsayaṃ  kappeyyāma  tatrāsayaṃ kappetvā amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ
nevāpikassa  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  na  madaṃ
āpajjissāma   amattā   samānā   nappamādaṃ   āpajjissāma
appamattā  samānā  na  yathākāmakaraṇīyā  bhavissāma  nevāpikassa
amusmiṃ nivāpeti.
   {305.2} Te yattha agati nevāpikassa ca nevāpikaparisāya ca
tatrāsayaṃ  kappayiṃsu  tatrāsayaṃ  kappetvā  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ
nevāpikassa  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjiṃsu  te  tattha
ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  na  madaṃ  āpajjiṃsu
amattā  samānā  nappamādaṃ  āpajjiṃsu  appamattā  samānā  na
yathākāmakaraṇīyā ahesuṃ nevāpikassa amusmiṃ nivāpe . tatra bhikkhave
nevāpikassa  ca  nevāpikaparisāya  ca  etadahosi  apissu  nāmime
catutthā  migajātā  keṭubhino iddhimantassu nāmime catutthā migajātā
parajanā  imañca  nāma  nivāpaṃ  nivuttaṃ  paribhuñjanti  na  ca nesaṃ
jānāma āgatiṃ vā gatiṃ vā yannūna mayaṃ imaṃ nivāpaṃ nivuttaṃ mahatīhi
daṇḍavāgurāhi  samantā  sappadesaṃ  anuparivāreyyāma  appevanāma
catutthānaṃ migajātānaṃ āsayaṃ passeyyāma yattha te gāhaṃ gaccheyyunti
Te  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ  mahatīhi  daṇḍavāgurāhi samantā sappadesaṃ
anuparivāresuṃ . neva kho bhikkhave addasāsuṃ nevāpiko ca nevāpikaparisā
ca  catutthānaṃ  migajātānaṃ  āsayaṃ  yattha  te  gāhaṃ gaccheyyuṃ .
Tatra  bhikkhave  nevāpikassa ca nevāpikaparisāya ca etadahosi sace
kho  mayaṃ  catutthe  migajāte  ghaṭṭessāma  te  ghaṭṭitā  aññe
ghaṭṭessanti evaṃ imaṃ nivāpaṃ nivuttaṃ sabbaso migajātā riñcissanti 1-
yannūna  mayaṃ  catutthe  migajāte ajjhupekkheyyāmāti . ajjhupekkhiṃsu
kho  bhikkhave  nevāpiko  ca  nevāpikaparisā ca catutthe migajāte
evañhi  te  bhikkhave  catutthāpi  migajātā  parimucciṃsu nevāpikassa
iddhānubhāvā.
   [306] Upamā kho me ayaṃ bhikkhave katā atthassa viññāpanāya.
Ayañcevettha attho . nivāpoti kho bhikkhave pañcannetaṃ kāmaguṇānaṃ
adhivacanaṃ . nevāpikoti kho bhikkhave mārassetaṃ pāpimato adhivacanaṃ.
Nevāpikaparisāti  kho  bhikkhave māraparisāyetaṃ adhivacanaṃ . migajātāti
kho bhikkhave samaṇabrāhmaṇānametaṃ adhivacanaṃ.
   [307]  Tatra  bhikkhave  paṭhamā  samaṇabrāhmaṇā  amuṃ nivāpaṃ
nivuttaṃ  mārassa  amūni  ca lokāmisāni anūpakhajja mucchitā bhojanāni
bhuñjiṃsu  te  tattha  anūpakhajja  mucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā madaṃ
āpajjiṃsu  mattā  samānā  pamādaṃ  āpajjiṃsu  pamattā  samānā
yathākāmakaraṇīyā  ahesuṃ  mārassa  amusmiṃ  nivāpe  amusmiṃ  ca
@Footnote: 1 Ma. parimuccissanti.
Lokāmise  evañhi  te  bhikkhave  paṭhamā  samaṇabrāhmaṇā  na
parimucciṃsu  mārassa  iddhānubhāvā . seyyathāpi te bhikkhave paṭhamā
migajātā tathūpame ahaṃ ime paṭhame samaṇabrāhmaṇe vadāmi.
   [308]  Tatra bhikkhave dutiyā samaṇabrāhmaṇā evaṃ samacintesuṃ
ye  kho  te  paṭhamā  samaṇabrāhmaṇā amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ mārassa
amūni  ca  lokāmisāni  anūpakhajja  mucchitā  bhojanāni  bhuñjiṃsu te
tattha  anūpakhajja  mucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  madaṃ  āpajjiṃsu
mattā  samānā  pamādaṃ  āpajjiṃsu pamattā samānā yathākāmakaraṇīyā
ahesuṃ  mārassa  amusmiṃ  nivāpe  amusmiṃ  ca  lokāmise evañhi
te  paṭhamā  samaṇabrāhmaṇā  na  parimucciṃsu  mārassa  iddhānubhāvā
yannūna  mayaṃ  sabbaso  nivāpabhojanā  lokāmisā  paṭivirameyyāma
bhayabhogā paṭiviratā araññāyatanāni ajjhogāhetvā vihareyyāmāti
   {308.1}  te  sabbaso  nivāpabhojanā  lokāmisā paṭiviramiṃsu
te  sabbaso  nivāpabhojanā lokāmisā paṭiviratā bhayabhogā paṭiviratā
araññāyatanāni  ajjhogāhetvā vihariṃsu te tattha sākabhakkhāpi ahesuṃ
sāmākabhakkhāpi  ahesuṃ  nīvārabhakkhāpi  ahesuṃ  daddulabhakkhāpi  ahesuṃ
haṭabhakkhāpi  ahesuṃ  kaṇabhakkhāpi  ahesuṃ  ācāmabhakkhāpi  ahesuṃ
piññākabhakkhāpi  ahesuṃ  tiṇabhakkhāpi  ahesuṃ  gomayabhakkhāpi  ahesuṃ
vanamūlaphalāhārā  yāpesuṃ  pavattaphalabhojī  tesaṃ  gimhānaṃ  pacchime
māse  tiṇodakasaṅkhaye  adhimattakasimānaṃ  patto  kāyo  hoti tesaṃ
Adhimattakasimānaṃ  pattakāyānaṃ  balaviriyaṃ  parihāyi  balaviriye  parihīne
cetovimutti  parihāyi  cetovimuttiyā parihīnāya tameva nivāpaṃ nivuttaṃ
mārassa  paccāgamiṃsu  tāni  ca  lokāmisāni  te  tattha anūpakhajja
mucchitā  bhojanāni  bhuñjiṃsu  te  tattha anūpakhajja mucchitā bhojanāni
bhuñjamānā  madaṃ  āpajjiṃsu mattā samānā pamādaṃ āpajjiṃsu pamattā
samānā  yathākāmakaraṇīyā  ahesuṃ  mārassa  amusmiṃ  nivāpe amusmiṃ
ca  lokāmise  evañhi  te  bhikkhave  dutiyāpi samaṇabrāhmaṇā na
parimucciṃsu  mārassa  iddhānubhāvā . seyyathāpi te bhikkhave dutiyā
migajātā tathūpame ahaṃ ime dutiye samaṇabrāhmaṇe vadāmi.
   [309]  Tatra bhikkhave tatiyā samaṇabrāhmaṇā evaṃ samacintesuṃ
ye  kho  te  paṭhamā  samaṇabrāhmaṇā .pe. evañhi te paṭhamā
samaṇabrāhmaṇā  na  parimucciṃsu  mārassa  iddhānubhāvā  yepi  te
dutiyā  samaṇabrāhmaṇā  evaṃ  samacintesuṃ  ye  kho  te  paṭhamā
samaṇabrāhmaṇā  .pe.  evañhi  te  paṭhamā  samaṇabrāhmaṇā
na parimucciṃsu mārassa iddhānubhāvā yannūna mayaṃ sabbaso nivāpabhojanā
lokāmisā  paṭivirameyyāma  bhayabhogā  paṭiviratā  araññāyatanāni
ajjhogāhetvā   vihareyyāmāti   te  sabbaso  nivāpabhojanā
lokāmisā paṭiviramiṃsu bhayabhogā paṭiviratā araññāyatanāni ajjhogāhetvā
vihariṃsu
   {309.1}  te tattha sākabhakkhāpi ahesuṃ .pe. pavattaphalabhojī
tesaṃ  gimhānaṃ  pacchime  māse  tiṇodakasaṅkhaye  adhimattakasimānaṃ
Patto  kāyo  hoti  tesaṃ  adhimattakasimānaṃ  pattakāyānaṃ  balaviriyaṃ
parihāyi  balaviriye  parihīne  cetovimutti  parihāyi  cetovimuttiyā
parihīnāya tameva nivāpaṃ nivuttaṃ mārassa paccāgamiṃsu tāni lokāmisāni
te  tattha  anūpakhajja mucchitā bhojanāni bhuñjiṃsu te tattha anūpakhajja
mucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  madaṃ  āpajjiṃsu  mattā  samānā
pamādaṃ  āpajjiṃsu  pamattā  samānā  yathākāmakaraṇīyā  ahesuṃ
mārassa  amusmiṃ nivāpe amusmiṃ ca lokāmise evañhi te dutiyāpi
samaṇabrāhmaṇā  na  parimucciṃsu  mārassa  iddhānubhāvā  yannūna
mayaṃ  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ mārassa amūni ca lokāmisāni upanissāya
āsayaṃ  kappeyyāma  tatrāsayaṃ  kappetvā  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ
mārassa  amūni  ca  lokāmisāni  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni
bhuñjissāma  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  na  madaṃ
āpajjissāma   amattā   samānā   nappamādaṃ   āpajjissāma
appamattā  samānā  na  yathākāmakaraṇīyā  bhavissāma  mārassa
amusmiṃ nivāpe amusmiṃ ca lokāmiseti te amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ mārassa
amūni  ca  lokāmisāni  upanissāya  āsayaṃ  kappayiṃsu  . tatrāsayaṃ
kappetvā  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ  mārassa  amūni  ca  lokāmisāni
ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  na  madaṃ  āpajjiṃsu
amattā  samānā  nappamādaṃ  āpajjiṃsu  appamattā  samānā  na
yathākāmakaraṇīyā  ahesuṃ  mārassa  amusmiṃ  nivāpe  amusmiṃ  ca
Lokāmise.
   {309.2}  Apica  kho  evaṃ diṭṭhikā ahesuṃ sassato loko
itipi  asassato  loko  itipi  antavā  loko  itipi  anantavā
loko  itipi  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīraṃ  itipi  aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ
itipi  hoti  tathāgato  parammaraṇā  itipi  na  hoti  tathāgato
parammaraṇā  itipi  hoti  ca  na  ca  hoti  tathāgato parammaraṇā
itipi  neva  hoti na na hoti tathāgato parammaraṇā itipi evañhi
te  bhikkhave  tatiyāpi  samaṇabrāhmaṇā  na  parimucciṃsu  mārassa
iddhānubhāvā  .  seyyathāpi te bhikkhave tatiyā migajātā tathūpame
ahaṃ ime tatiye samaṇabrāhmaṇe vadāmi.
   [310] Tatra bhikkhave catutthā samaṇabrāhmaṇā evaṃ samacintesuṃ
ye  kho  te  paṭhamā  samaṇabrāhmaṇā .pe. evañhi te paṭhamā
samaṇabrāhmaṇā  na parimucciṃsu mārassa iddhānubhāvā yepi te dutiyā
samaṇabrāhmaṇā  evaṃ samacintesuṃ ye kho te paṭhamā samaṇabrāhmaṇā
.pe.  evañhi  te  paṭhamā  samaṇabrāhmaṇā na parimucciṃsu mārassa
iddhānubhāvā  yannūna mayaṃ .pe. evañhi te dutiyā samaṇabrāhmaṇā
na  parimucciṃsu mārassa iddhānubhāvā yepi te tatiyā samaṇabrāhmaṇā
evaṃ samacintesuṃ ye kho te paṭhamā samaṇabrāhmaṇā .pe. Evañhi te paṭhamā
samaṇabrāhmaṇā  na parimucciṃsu mārassa iddhānubhāvā yepi te dutiyā
samaṇabrāhmaṇā  evaṃ samacintesuṃ ye kho te paṭhamā samaṇabrāhmaṇā
.pe.  Evañhi  te  paṭhamā  samaṇabrāhmaṇā na parimucciṃsu mārassa
iddhānubhāvā  yannūna  mayaṃ  .pe.  evañhi  te  dutiyāpi
samaṇabrāhmaṇā   na   parimucciṃsu   mārassa   iddhānubhāvā
yannūna  mayaṃ  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ  mārassa  amūni ca lokāmisāni
upanissāya  āsayaṃ  kappeyyāma  tatrāsayaṃ  kappetvā  amuṃ nivāpaṃ
nivuttaṃ  mārassa  amūni  ca lokāmisāni .pe. ananūpakhajja amucchitā
bhojanāni  bhuñjamānā  na  madaṃ  āpajjissāma  amattā  samānā
nappamādaṃ  āpajjissāma  appamattā  samānā  na  yathākāmakaraṇīyā
bhavissāma  mārassa  amusmiṃ  nivāpe  amusmiṃ  ca  lokāmiseti te
amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ  mārassa  amūni  ca  lokāmisāni  upanissāya
āsayaṃ  kappayiṃsu  tatrāsayaṃ  kappetvā  amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ mārassa
amūni  ca  lokāmisāni  ananupakhajja  amucchitā bhojanāni bhuñjiṃsu te
tattha  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni bhuñjamānā na madaṃ āpajjiṃsu
amattā  samānā  nappamādaṃ  āpajjiṃsu  appamattā  samānā  na
yathākāmakaraṇīyā ahesuṃ mārassa amusmiṃ nivāpe amusmiṃ ca lokāmise.
   {310.1} Apica kho evaṃ diṭṭhikā ahesuṃ sassato loko itipi
.pe.  neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇā itipi evañhi
te  tatiyāpi  samaṇabrāhmaṇā  na  parimucciṃsu  mārassa iddhānubhāvā
yannūna  mayaṃ  yattha  agati  mārassa  ca  māraparisāya ca tatrāsayaṃ
kappeyyāma  tatrāsayaṃ  kappetvā  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ  mārassa
Amūni  ca  lokāmisāni  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni bhuñjissāma
ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  na  madaṃ āpajjissāma
amattā  samānā  nappamādaṃ  āpajjissāma  appamattā  samānā na
yathākāmakaraṇīyā  bhavissāma  mārassa  amusmiṃ  nivāpe  amusmiṃ  ca
lokāmiseti  te  yattha agati mārassa ca māraparisāya ca tatrāsayaṃ
kappayiṃsu  tatrāsayaṃ  kappetvā  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ mārassa amūni
ca  lokāmisāni  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni bhuñjiṃsu te tattha
ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  na  madaṃ  āpajjiṃsu
amattā  samānā  nappamādaṃ  āpajjiṃsu  appamattā  samānā  na
yathākāmakaraṇīyā  ahesuṃ  mārassa  amusmiṃ  nivāpe  amusmiṃ  ca
lokāmise  evañhi  te  bhikkhave  catutthāpi  samaṇabrāhmaṇā
parimucciṃsu  mārassa iddhānubhāvā . seyyathāpi te bhikkhave catutthā
migajātā tathūpame ahaṃ ime catutthe samaṇabrāhmaṇe vadāmi.
   [311]  Kathañca bhikkhave agati mārassa ca māraparisāya ca .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
ayaṃ  vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakāsi māraṃ apadaṃ vadhitvā māracakkhuṃ
adassanaṃ gato pāpimato.
   {311.1}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ .pe. catutthaṃ
Jhānaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu andhamakāsi
māraṃ apadaṃ vadhitvā māracakkhuṃ adassanaṃ gato pāpimato.
   {311.2}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  sabbaso  rūpasaññānaṃ
samatikkamā    paṭighasaññānaṃ    aṭṭhaṅgamā    nānattasaññānaṃ
amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati  ayaṃ  vuccati  bhikkhave bhikkhu andhamakāsi māraṃ apadaṃ vadhitvā
māracakkhuṃ adassanaṃ gato pāpimato.
   {311.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma   anantaṃ   viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati  .pe.  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  .pe. sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma nevasaññānāsaññāyatanaṃ upasampajja viharati .pe.
   {311.4} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sabbaso nevasaññānāsaññāyatanaṃ
samatikkamma  saññāvedayitanirodhaṃ  upasampajja  viharati  paññāya  cassa
disvā āsavā parikkhīṇā honti ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakāsi
māraṃ apadaṃ vadhitvā māracakkhuṃ adassanaṃ gato pāpimato tiṇṇo loko
visattikanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Nivāpasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 298-311. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=6038              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=6038              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=301&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=25              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=301              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=1728              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=1728              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com