ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [733] Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa
ārāme  .  tena kho pana samayena āyasmā sārīputto magadhesu
viharati  nāḷakagāmake  ābādhiko  dukkhito  bāḷhagilāno  .
Cundo [1]- samaṇuddeso āyasmato sārīputtassa upaṭṭhāko hoti.
Atha kho āyasmā sārīputto teneva ābādhena parinibbāyi.
   [734]  Atha  kho cundo samaṇuddeso āyasmato sārīputtassa
pattacīvaramādāya  yena  sāvatthījetavanaṃ  anāthapiṇḍikassa  ārāmo
yenāyasmā   ānando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
ānandaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
cundo  samaṇuddeso  āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca  āyasmā
bhante  sārīputto  parinibbuto  idamassa  pattacīvaranti  .  atthi
kho  idaṃ  āvuso cunda kathāpābhataṃ bhagavantaṃ dassanāya āyāmāvuso
cunda  yena  bhagavā  tenupasaṅkamissāma  upasaṅkamitvā  bhagavato
etamatthaṃ ārocessāmāti . evaṃ bhanteti kho cundo samaṇuddeso
āyasmato ānandassa paccassosi.
   [735] Atha kho āyasmā ca ānando cundo ca samaṇuddeso
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinno  kho āyasmā ānando
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca.
Bhagavantaṃ  etadavoca  ayaṃ  bhante  cundo  samaṇuddeso  evamāha
āyasmā  bhante  sārīputto  parinibbuto  idamassa  pattacīvaranti .
Api  ca  me  bhante  madhurakajāto  viya  kāyo  disāpi me na
pakkhāyanti   dhammāpi   maṃ  nappaṭibhanti  āyasmā  sārīputto
parinibbutoti sutvā.
   [736] Kiṃ nu kho [1]- ānanda sārīputto sīlakkhandhaṃ vā ādāya
parinibbuto  samādhikkhandhaṃ  vā  ādāya  parinibbuto paññākkhandhaṃ vā
ādāya  parinibbuto  vimuttikkhandhaṃ  vā  ādāya parinibbuto vimutti-
ñāṇadassanakkhandhaṃ vā ādāya parinibbutoti . na [2]- kho me [3]-
bhante āyasmā sārīputto sīlakkhandhaṃ vā ādāya parinibbuto .pe.
Vimuttiñāṇadassanakkhandhaṃ  vā  ādāya  parinibbuto  .  api  ca me
bhante  āyasmā  sārīputto  ovādako  ahosi [4]- viññāpako
sandassako  samādapako  samuttejako sampahaṃsako akilāsu dhammadesanāya
anuggāhako  sabrahmacārīnaṃ  taṃ  mayaṃ  āyasmato  sārīputtassa
dhammojaṃ dhammabhogaṃ dhammānuggahaṃ anussarāmāti.
   [737]  Nanu  taṃ  ānanda mayā paṭikacceva akkhātaṃ sabbehi
piyehi  manāpehi  nānābhāvo  vinābhāvo aññathābhāvo taṃ kutettha
ānanda  labbhā . yantaṃ jātaṃ bhūtaṃ saṅkhataṃ palokadhammaṃ taṃ vata mā
palujjīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [738]  Seyyathāpi ānanda mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato
@Footnote: 1 Ma. Yu. te. 2 Ma. Yu. ca. 3 Yu. taṃ. 4 Ma. Yu. otiṇṇo.
Yo  mahantataro  khandho  so palujjeyya . evameva kho ānanda
mahato  bhikkhusaṅghassa  tiṭṭhato  sāravato  sārīputto  parinibbuto
taṃ  kutettha  ānanda labbhā . yantaṃ jātaṃ bhūtaṃ saṅkhataṃ palokadhammaṃ
taṃ  vata  mā  palujjīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . tasmā tiha ānanda
attadīpā  viharatha  attasaraṇā  anaññasaraṇā  dhammadīpā  dhammasaraṇā
anaññasaraṇā.
   [739]  Kathañcānanda  bhikkhu  attadīpo  viharati  attasaraṇo
anaññasaraṇo  dhammadīpo  dhammasaraṇo  anaññasaraṇo  .  idhānanda
bhikkhu  kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā
vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  vedanāsu  citte  dhammesu
dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ  .  evaṃ  kho  ānanda  bhikkhu  attadīpo viharati
attasaraṇo anaññasaraṇo dhammadīpo dhammasaraṇo anaññasaraṇo.
   [740] Ye hi keci ānanda etarahi vā mamaccaye vā attadīpā
viharissanti   attasaraṇā   anaññasaraṇā   dhammadīpā   dhammasaraṇā
anaññasaraṇā  .  tamataggemete  1-  ānanda bhikkhū bhavissanti ye
keci sikkhākāmāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 215-217. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=4157              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=4157              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=733&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=143              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=733              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6242              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6242              Contents of The Tipitaka Volume 19 https://84000.org/tipitaka/read/?index_19 https://84000.org/tipitaka/english/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]