ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Ujjagghikavaggo
   [810]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū mahāhasitaṃ hasantā antaraghare gacchanti .pe.
   {810.1} Na ujjagghikāya antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  ujjagghikāya  antaraghare gantabbaṃ . yo anādariyaṃ paṭicca
mahāhasitaṃ hasanto antaraghare gacchati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti  asañcicca  asatiyā  ajānantassa  gilānassa  1-
hasanīyasmiṃ  vatthusmiṃ  mihitamattaṃ  karoti  āpadāsu  2-  ummattakassa
ādikammikassāti.
   [811]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū mahāhasitaṃ hasantā antaraghare nisīdanti .pe.
   {811.1} Na ujjagghikāya antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  ujjagghikāya antaraghare nisīditabbaṃ . yo anādariyaṃ paṭicca
mahāhasitaṃ hasanto antaraghare nisīdati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti  asañcicca  asatiyā  ajānantassa  gilānassa  3-
hasanīyasmiṃ  vatthusmiṃ  mihitamattaṃ  karoti  āpadāsu  4-  ummattakassa
ādikammikassāti.
@Footnote: 1-2 ime pāṭhā vicāretabbā. gilānassa hi hāsena attho natthi āpadāsu ca
@tena kiccaṃ na hoti . 3-4 imepi pāṭhā vuttanayena vicāretabbā.
   [812]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ karontā antaraghare gacchanti .pe.
   {812.1} Appasaddo antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Appasaddena  antaraghare  gantabbaṃ  .  yo  anādariyaṃ paṭicca
uccāsaddaṃ  mahāsaddaṃ  karonto  antaraghare  gacchati  āpatti
dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [813]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ karontā antaraghare nisīdanti .pe.
   {813.1} Appasaddo antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Appasaddena  antaraghare  nisīditabbaṃ  .  yo anādariyaṃ paṭicca
uccāsaddaṃ  mahāsaddaṃ  karonto  antaraghare  nisīdati  āpatti
dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [814]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū kāyappacālakaṃ antaraghare gacchanti kāyaṃ olambentā .pe.
   {814.1}  Na  kāyappacālakaṃ  antaraghare  gamissāmīti  sikkhā
karaṇīyā  na  kāyappacālakaṃ  antaraghare  gantabbaṃ  kāyaṃ paggahetvā
Gantabbaṃ  .  yo  anādariyaṃ  paṭicca  kāyappacālakaṃ  antaraghare
gacchati kāyaṃ olambento āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [815]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū kāyappacālakaṃ antaraghare nisīdanti kāyaṃ olambentā .pe.
   {815.1} Na kāyappacālakaṃ antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  kāyappacālakaṃ  antaraghare  nisīditabbaṃ  kāyaṃ  paggahetvā
nisīditabbaṃ  .  yo  anādariyaṃ  paṭicca  kāyappacālakaṃ  antaraghare
nisīdati kāyaṃ olambento āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
vāsūpagatassa āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [816]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū bāhuppacālakaṃ antaraghare gacchanti bāhuṃ olambentā .pe.
   {816.1} Na bāhuppacālakaṃ antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  bāhuppacālakaṃ  antaraghare  gantabbaṃ  bāhuṃ  paggahetvā
gantabbaṃ  .  yo  anādariyaṃ  paṭicca  bāhuppacālakaṃ  antaraghare
gacchati bāhuṃ olambento āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [817]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū bāhuppacālakaṃ antaraghare nisīdanti bāhuṃ olambentā .pe.
   {817.1} Na bāhuppacālakaṃ antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  bāhuppacālakaṃ  antaraghare  nisīditabbaṃ  bāhuṃ  paggahetvā
nisīditabbaṃ  .  yo  anādariyaṃ  paṭicca  bāhuppacālakaṃ  antaraghare
nisīdati bāhuṃ olambento āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
vāsūpagatassa āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [818]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū sīsappacālakaṃ antaraghare gacchanti sīsaṃ olambentā .pe.
   {818.1} Na sīsappacālakaṃ antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  sīsappacālakaṃ  antaraghare  gantabbaṃ  sīsaṃ  paggahetvā
gantabbaṃ  .  yo  anādariyaṃ  paṭicca sīsappacālakaṃ antaraghare gacchati
sīsaṃ olambento āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [819]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū sīsappacālakaṃ antaraghare nisīdanti sīsaṃ olambentā .pe.
   {819.1} Na sīsappacālakaṃ antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  sīsappacālakaṃ  antaraghare  nisīditabbaṃ  sīsaṃ  paggahetvā
Nisīditabbaṃ  .  yo  anādariyaṃ  paṭicca  sīsappacālakaṃ  antaraghare
nisīdati sīsaṃ olambento āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
vāsūpagatassa āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
          Ujjagghikavaggo dutiyo.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 536-540. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=9693              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=9693              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=810&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=136              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=810              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10446              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10446              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]