ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [86]  Kathaṃ  sutvāna  saṃvare  paññā  sīlamaye  ñāṇaṃ pañca
sīlāni  pariyantapārisuddhisīlaṃ  apariyantapārisuddhisīlaṃ paripuṇṇapārisuddhisīlaṃ
aparāmaṭṭhapārisuddhisīlaṃ paṭippassaddhipārisuddhisīlanti.
   {86.1}   Tattha  katamaṃ  pariyantapārisuddhisīlaṃ  anupasampannānaṃ
pariyantasikkhāpadānaṃ idaṃ pariyantapārisuddhisīlaṃ.
   {86.2}    Katamaṃ   apariyantapārisuddhisīlaṃ   upasampannānaṃ
apariyantasikkhāpadānaṃ idaṃ apariyantapārisuddhisīlaṃ.
   {86.3} Katamaṃ paripuṇṇapārisuddhisīlaṃ puthujjanakalyāṇakānaṃ kusaladhamme
   {86.4} yuttānaṃ asekkhapariyante paripūrikārīnaṃ 1- kāye ca jīvite ca
anapekkhānaṃ pariccattajīvitānaṃ idaṃ paripuṇṇapārisuddhisīlaṃ.
   {86.5}  Katamaṃ  aparāmaṭṭhapārisuddhisīlaṃ  sattannaṃ sekkhānaṃ idaṃ
aparāmaṭṭhapārisuddhisīlaṃ.
   {86.6}   Katamaṃ   paṭippassaddhipārisuddhisīlaṃ  tathāgatasāvakānaṃ
khīṇāsavānaṃ  paccekabuddhānaṃ  tathāgatānaṃ  arahantānaṃ  sammāsambuddhānaṃ
idaṃ paṭippassaddhipārisuddhisīlaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. paripūrakārīnaṃ.
   [87]  Atthi  sīlaṃ  pariyantaṃ  atthi  sīlaṃ apariyantaṃ . tattha
katamantaṃ  sīlaṃ  pariyantaṃ  atthi  sīlaṃ  lābhapariyantaṃ  atthi  sīlaṃ
yasapariyantaṃ  atthi  sīlaṃ  ñātipariyantaṃ  atthi  sīlaṃ  aṅgapariyantaṃ
atthi sīlaṃ jīvitapariyantaṃ.
   {87.1}  Katamantaṃ  sīlaṃ  lābhapariyantaṃ  idhekacco  lābhahetu
lābhapaccayā   lābhakāraṇā   yathāsamādinnaṃ  sikkhāpadaṃ  vītikkamati
idantaṃ sīlaṃ lābhapariyantaṃ.
   {87.2}  Katamantaṃ sīlaṃ yasapariyantaṃ idhekacco yasahetu yasapaccayā
yasakāraṇā   yathāsamādinnaṃ  sikkhāpadaṃ  vītikkamati  idantaṃ  sīlaṃ
yasapariyantaṃ.
   {87.3}  Katamantaṃ  sīlaṃ  ñātipariyantaṃ  idhekacco  ñātihetu
ñātipaccayā   ñātikāraṇā   yathāsamādinnaṃ  sikkhāpadaṃ  vītikkamati
idantaṃ sīlaṃ ñātipariyantaṃ.
   {87.4}  Katamantaṃ sīlaṃ aṅgapariyantaṃ idhekacco aṅgahetu aṅgapaccayā
aṅgakāraṇā  yathāsamādinnaṃ  sikkhāpadaṃ  vītikkamati  idantaṃ  sīlaṃ
aṅgapariyantaṃ.
   {87.5}  Katamantaṃ sīlaṃ jīvitapariyantaṃ idhekacco jīvitahetu jīvitapaccayā
jīvitakāraṇā yathāsamādinnaṃ sikkhāpadaṃ vītikkamati idantaṃ sīlaṃ jīvitapariyantaṃ.
Evarūpāni  sīlāni  khaṇḍāni  chiddāni sabalāni kammāsāni nabhujissāni
naviññupasatthāni parāmaṭṭhāni asamādhisaṃvattanikāni
Naavippaṭisāravatthukāni     napāmujjavatthukāni     napītivatthukāni
napassaddhivatthukāni      nasukhavatthukāni      nasamādhivatthukāni
nayathābhūtañāṇadassanavatthukāni   na   ekantanibbidāya   virāgāya
nirodhāya   upasamāya   abhiññāya   sambodhāya   nibbānāya
saṃvattanti idantaṃ sīlaṃ pariyantaṃ.
   [88]  Katamantaṃ  sīlaṃ  apariyantaṃ  atthi  sīlaṃ  nalābhapariyantaṃ
atthi  sīlaṃ  nayasapariyantaṃ  atthi  sīlaṃ  nañātipariyantaṃ  atthi  sīlaṃ
naaṅgapariyantaṃ atthi sīlaṃ najīvitapariyantaṃ.
   {88.1}  Katamantaṃ  sīlaṃ  nalābhapariyantaṃ  idhekacco  lābhahetu
lābhapaccayā   lābhakāraṇā  yathāsamādinnaṃ  sikkhāpadaṃ  vītikkamāya
cittaṃpi na uppādeti kiṃ so vītikkamissati idantaṃ sīlaṃ nalābhapariyantaṃ.
   {88.2}  Katamantaṃ sīlaṃ nayasapariyantaṃ idhekacco yasahetu yasapaccayā
yasakāraṇā   yathāsamādinnaṃ  sikkhāpadaṃ  vītikkamāya  cittaṃpi  na
uppādeti kiṃ so vītikkamissati idantaṃ sīlaṃ nayasapariyantaṃ.
   {88.3}  Katamantaṃ  sīlaṃ  nañātipariyantaṃ  idhekacco ñātihetu
ñātipaccayā   ñātikāraṇā  yathāsamādinnaṃ  sikkhāpadaṃ  vītikkamāya
cittaṃpi na uppādeti kiṃ so vītikkamissati idantaṃ sīlaṃ nañātipariyantaṃ.
   {88.4}  Katamantaṃ  sīlaṃ  naaṅgapariyantaṃ  idhekacco aṅgahetu
aṅgapaccayā   aṅgakāraṇā  yathāsamādinnaṃ  sikkhāpadaṃ  vītikkamāya
cittaṃpi na uppādeti kiṃ so vītikkamissati idantaṃ sīlaṃ naaṅgapariyantaṃ.
   {88.5}  Katamantaṃ  sīlaṃ  najīvitapariyantaṃ  idhekacco jīvitahetu
jīvitapaccayā   jīvitakāraṇā  yathāsamādinnaṃ  sikkhāpadaṃ  vītikkamāya
cittaṃpi na uppādeti kiṃ so vītikkamissati idantaṃ sīlaṃ najīvitapariyantaṃ.
Evarūpāni  sīlāni  akkhaṇḍāni  acchiddāni  asabalāni  akammāsāni
bhujissāni    viññūpasatthāni   aparāmaṭṭhāni   samādhisaṃvattanikāni
avippaṭisāravatthukāni  pāmujjavatthukāni  pītivatthukāni  passaddhivatthukāni
sukhavatthukāni     samādhivatthukāni     yathābhūtañāṇadassanavatthukāni
ekantanibbidāya   virāgāya   nirodhāya   upasamāya   abhiññāya
sambodhāya nibbānāya saṃvattanti idantaṃ sīlaṃ apariyantaṃ.
   [89] Kiṃ sīlaṃ kati sīlāni kiṃsamuṭṭhānaṃ sīlaṃ katidhammasamodhānaṃ sīlaṃ.
   {89.1} Kiṃ sīlanti cetanā sīlaṃ cetasikaṃ sīlaṃ saṃvaro sīlaṃ avītikkamo sīlaṃ.
   {89.2} Kati sīlānīti tīṇi sīlāni kusalasīlaṃ akusalasīlaṃ abyākatasīlaṃ.
   {89.3}   Kīsamuṭṭhānaṃ  sīlanti  kusalacittasamuṭṭhānaṃ  kusalasīlaṃ
akusalacittasamuṭṭhānaṃ akusalasīlaṃ abyākatacittasamuṭṭhānaṃ abyākatasīlaṃ.
   {89.4}   Katidhammasamodhānaṃ  sīlanti  saṃvarasamodhānaṃ  sīlaṃ
avītikkamasamodhānaṃ  sīlaṃ  tathābhāve  jātacetanāsamodhānaṃ  sīlaṃ .
Pāṇātipātaṃ  saṃvaraṭṭhena  sīlaṃ  avītikkamaṭṭhena  sīlaṃ  adinnādānaṃ
saṃvaraṭṭhena sīlaṃ avītikkamaṭṭhena sīlaṃ kāmesu micchācāraṃ saṃvaraṭṭhena sīlaṃ
Avītikkamaṭṭhena  sīlaṃ  musāvādaṃ  saṃvaraṭṭhena  sīlaṃ  avītikkamaṭṭhena
sīlaṃ  pisuṇāvācaṃ  saṃvaraṭṭhena  sīlaṃ  avītikkamaṭṭhena  sīlaṃ  pharusavācaṃ
saṃvaraṭṭhena  sīlaṃ  avītikkamaṭṭhena  sīlaṃ  samphappalāpaṃ  saṃvaraṭṭhena sīlaṃ
avītikkamaṭṭhena  sīlaṃ  abhijjhaṃ  saṃvaraṭṭhena  sīlaṃ  avītikkamaṭṭhena  sīlaṃ
byāpādaṃ   saṃvaraṭṭhena  sīlaṃ  avītikkamaṭṭhena  sīlaṃ  micchādiṭṭhiṃ
saṃvaraṭṭhena  sīlaṃ  avītikkamaṭṭhena  sīlaṃ  nekkhammena  kāmacchandaṃ
saṃvaraṭṭhena  sīlaṃ  avītikkamaṭṭhena  sīlaṃ  abyāpādena  byāpādaṃ
saṃvaraṭṭhena sīlaṃ avītikkamaṭṭhena sīlaṃ
   {89.5}  ālokasaññāya  thīnamiddhaṃ  avikkhepaṭṭhena  uddhaccaṃ
dhammavavatthānena vicikicchaṃ ñāṇena avijjaṃ pāmujjena aratiṃ paṭhamajjhānena 1-
nīvaraṇe  dutiyajjhānena vitakkavicāre tatiyajjhānena pītiṃ catutthajjhānena
sukhadukkhaṃ   ākāsānañcāyatanasamāpattiyā   rūpasaññaṃ   paṭighasaññaṃ
nānattasaññaṃ   viññāṇañcāyatanasamāpattiyā   ākāsānañcāyatanasaññaṃ
ākiñcaññāyatanasamāpattiyā viññāṇañcāyatanasaññaṃ
nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā ākiñcaññāyatanasaññaṃ
   {89.6}   aniccānupassanāya   niccasaññaṃ   dukkhānupassanāya
sukhasaññaṃ    anattānupassanāya    attasaññaṃ   nibbidānupassanāya
nandiṃ   virāgānupassanāya   rāgaṃ   nirodhānupassanāya   samudayaṃ
paṭinissaggānupassanāya    ādānaṃ    khayānupassanāya   ghanasaññaṃ
vayānupassanāya    āyuhanaṃ    vipariṇāmānupassanāya    dhuvasaññaṃ
@Footnote: 1 Ma. paṭhamena jhānena. evamuparipi.
Animittānupassanāya    nimittaṃ    appaṇihitānupassanāya    paṇidhiṃ
suññatānupassanāya      abhinivesaṃ     adhipaññādhammavipassanāya
sārādānābhinivesaṃ     yathābhūtañāṇadassanena    sammohābhinivesaṃ
ādīnavānupassanāya     ālayābhinivesaṃ     paṭisaṅkhānupassanāya
appaṭisaṅkhaṃ  vivaṭṭanānupassanāya  saññogābhinivesaṃ  sotāpattimaggena
diṭṭhekaṭṭhe   kilese   sakadāgāmimaggena  oḷārike  kilese
anāgāmimaggena  aṇusahagate  kilese  arahattamaggena  sabbakilese
saṃvaraṭṭhena sīlaṃ avītikkamaṭṭhena sīlaṃ.
   [90]  Pañca  sīlāni  pāṇātipātassa  pahānaṃ  sīlaṃ  veramaṇī
sīlaṃ  cetanā  sīlaṃ  saṃvaro  sīlaṃ avītikkamo sīlaṃ evarūpāni sīlāni
cittassa  avippaṭisārāya  saṃvattanti  pāmujjāya  1-  saṃvattanti
pītiyā  saṃvattanti  passaddhiyā  saṃvattanti  somanassāya  saṃvattanti
āsevanāya   saṃvattanti   bhāvanāya   saṃvattanti   bahulīkammāya
saṃvattanti   alaṅkārāya   saṃvattanti   parikkhārāya   saṃvattanti
parivārāya   saṃvattanti   pāripūriyā  saṃvattanti  ekantanibbidāya
virāgāya  nirodhāya  upasamāya  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya
saṃvattanti  evarūpānaṃ  sīlānaṃ  saṃvarapārisuddhi  adhisīlaṃ saṃvarapārisuddhiyā
ṭhitaṃ  cittaṃ  na  vikkhepaṃ  gacchati  avikkhepapārisuddhi  adhicittaṃ
saṃvarapārisuddhiṃ   sammā   passati   avikkhepapārisuddhiṃ   sammā
passati  dassanapārisuddhi  adhipaññā  yo  tattha  saṃvaraṭṭho  ayaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. pāmojjāya. evamuparipi.
Adhisīlasikkhā  yo  tattha  avikkhepaṭṭho  ayaṃ  adhicittasikkhā  yo
tattha  dassanaṭṭho  ayaṃ  adhipaññāsikkhā  imā  tisso  sikkhāyo
āvajjanto  sikkhati jānanto sikkhati passanto sikkhati paccavekkhanto
sikkhati  cittaṃ  adhiṭṭhahanto  sikkhati  saddhāya  adhimuccanto  sikkhati
viriyaṃ  paggaṇhanto  sikkhati  satiṃ  upaṭṭhahanto  sikkhati  cittaṃ
samādahanto  sikkhati  paññāya  pajānanto  sikkhati  abhiññeyyaṃ
abhijānanto  sikkhati  pariññeyyaṃ  parijānanto  sikkhati  pahātabbaṃ
pajahanto  sikkhati  bhāvetabbaṃ  bhāvento  sikkhati  sacchikātabbaṃ
sacchikaronto sikkhati.
   [91]  Pañca  sīlāni  pāṇātipātassa  adinnādānassa kāmesu
micchācārassa  musāvādassa  pisuṇāya  vācāya  pharusāya  vācāya
samphappalāpassa  abhijjhāya  byāpādassa  micchādiṭṭhiyā  nekkhammena
kāmacchandassa    abyāpādena   byāpādassa   ālokasaññāya
thīnamiddhassa  avikkhepena  uddhaccassa  dhammavavatthānena  vicikicchāya
ñāṇena avijjāya pāmujjena aratiyā
   {91.1}  paṭhamajjhānena  nīvaraṇānaṃ dutiyajjhānena vitakkavicārānaṃ
tatiyajjhānena  pītiyā  catutthajjhānena  sukhadukkhānaṃ ākāsānañcāyatana-
samāpattiyā    rūpasaññāya    paṭighasaññāya    nānattasaññāya
viññāṇañcāyatanasamāpattiyā ākāsānañcāyatanasaññāya
ākiñcaññāyatanasamāpattiyā viññāṇañcāyatanasaññāya
nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyā
   {91.2}    Ākiñcaññāyatanasaññāya    aniccānupassanāya
niccasaññāya   dukkhānupassanāya   sukhasaññāya   anattānupassanāya
attasaññāya   nibbidānupassanāya   nandiyā   virāgānupassanāya
rāgassa   nirodhānupassanāya   samudayassa   paṭinissaggānupassanāya
ādānassa    khayānupassanāya    ghanasaññāya    vayānupassanāya
āyuhanassa   vipariṇāmānupassanāya   dhuvasaññāya  animittānupassanāya
nimittassa   appaṇihitānupassanāya   paṇidhiyā   suññatānupassanāya
abhinivesassa    adhipaññādhammavipassanāya    sārādānābhinivesassa
yathābhūtañāṇadassanena    sammohābhinivesassa    ādīnavānupassāya
ālayābhinivesassa      paṭisaṅkhānupassanāya     appaṭisaṅkhāya
vivaṭṭanānupassanāya saññogābhinivesassa
   {91.3} sotāpattimaggena diṭṭhekaṭṭhānaṃ kilesānaṃ sakadāgāmimaggena
oḷārikānaṃ  kilesānaṃ  anāgāmimaggena  aṇusahagatānaṃ  kilesānaṃ
arahattamaggena  sabbakilesānaṃ  pahānaṃ sīlaṃ veramaṇī sīlaṃ cetanā silaṃ
saṃvaro sīlaṃ avītikkamo sīlaṃ.
   {91.4}  Evarūpāni  sīlāni cittassa avippaṭisārāya saṃvattanti
pāmujjāya  saṃvattanti  pītiyā  saṃvattanti  passaddhiyā  saṃvattanti
somanassāya  saṃvattanti  āsevanāya  saṃvattanti  bhāvanāya  saṃvattanti
bahulīkammāya  saṃvattanti  alaṅkārāya  saṃvattanti parikkhārāya saṃvattanti
parivārāya  saṃvattanti  pāripūriyā saṃvattanti ekantanibbidāya virāgāya
Nirodhāya upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattanti
   {91.5} evarūpānaṃ sīlānaṃ saṃvarapārisuddhi adhisīlaṃ saṃvarapārisuddhiyā
ṭhitaṃ cittaṃ na 1- vikkhepaṃ gacchati avikkhepapārisuddhi adhicittaṃ saṃvarapārisuddhiṃ
sammā  passati  avikkhepapārisuddhiṃ  sammā  passati  dassanapārisuddhi
adhipaññā yo tattha saṃvaraṭṭho ayaṃ adhisīlasikkhā yo tattha avikkhepaṭṭho
ayaṃ  adhicittasikkhā  yo  tattha dassanaṭṭho ayaṃ adhipaññāsikkhā imā
tisso  sikkhāyo  āvajjanto  sikkhati  jānanto  sikkhati passanto
sikkhati  paccavekkhanto  sikkhati  cittaṃ  adhiṭṭhahanto  sikkhati saddhāya
adhimuccanto  sikkhati  viriyaṃ  paggaṇhanto  sikkhati  satiṃ upaṭṭhapento
sikkhati  cittaṃ  samādahanto  sikkhati  paññāya  jānanto 2- sikkhati
abhiññeyyaṃ  abhijānanto  sikkhati  pariññeyyaṃ  parijānanto  sikkhati
pahātabbaṃ  pajahanto sikkhati bhāvetabbaṃ bhāvento sikkhati sacchikātabbaṃ
sacchikaronto sikkhati
   {91.6} taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ pajānanaṭṭhena paññā tena vuccati
sutvāna saṃvare paññā sīlamaye ñāṇaṃ.
           --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 61-69. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=1200              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=1200              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=86&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=86              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=4865              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=4865              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]