ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Bojjhangavibhango
   [542]  Satta bojjhanga satisambojjhango dhammavicayasambojjhango
viriyasambojjhango     pitisambojjhango     passaddhisambojjhango
samadhisambojjhango upekkhasambojjhango.
   [543]  Tattha  katamo  satisambojjhango  idha  bhikkhu  satima
hoti  paramena  satinepakkena  samannagato  cirakatampi  cirabhasitampi
sarita  anussarita  ayam  vuccati  satisambojjhango . so tathasato
viharanto  tam  dhammam  pannaya  vicinati  pavicinati  parivimamsam apajjati
ayam  vuccati  dhammavicayasambojjhango  .  tassa  tam  dhammam  pannaya
vicinato  pavicinato  parivimamsam apajjato araddham hoti viriyam asallinam
ayam  vuccati  viriyasambojjhango  .  araddhaviriyassa  uppajjati  piti
niramisa  ayam  vuccati  pitisambojjhango  .  pitimanassa  kayopi
passambhati  cittampi  passambhati  ayam  vuccati  passaddhisambojjhango .
Passaddhakayassa sukhino cittam samadhiyati ayam vuccati samadhisambojjhango.
So  tathasamahitam  cittam  sadhukam  ajjhupekkhita  hoti  ayam vuccati
upekkhasambojjhango.
   [544]  Satta bojjhanga satisambojjhango dhammavicayasambojjhango
viriyasambojjhango     pitisambojjhango     passaddhisambojjhango
samadhisambojjhango upekkhasambojjhango.
   [545]  Tattha  katamo satisambojjhango atthi ajjhattam dhammesu
sati  atthi  bahiddha  dhammesu  sati  .  yadapi  ajjhattam  dhammesu
sati  tadapi  satisambojjhango  abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya
samvattati  .  yadapi  bahiddha  dhammesu  sati  tadapi satisambojjhango
abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.
   [546]  Tattha  katamo  dhammavicayasambojjhango  atthi  ajjhattam
dhammesu  pavicayo  atthi bahiddha dhammesu pavicayo . yadapi ajjhattam
dhammesu   pavicayo   tadapi   dhammavicayasambojjhango   abhinnaya
sambodhaya  nibbanaya  samvattati  .  yadapi  bahiddha  dhammesu
pavicayo   tadapi   dhammavicayasambojjhango   abhinnaya  sambodhaya
nibbanaya samvattati.
   [547]  Tattha  katamo  viriyasambojjhango  atthi kayikam viriyam
atthi  cetasikam  viriyam . yadapi kayikam viriyam tadapi viriyasambojjhango
abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya  samvattati  .  yadapi  cetasikam
viriyam  tadapi  viriyasambojjhango  abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya
Samvattati.
   [548]  Tattha  katamo  pitisambojjhango atthi savitakkasavicara
piti  atthi  avitakkaavicara  piti  yadapi savitakkasavicara piti tadapi
pitisambojjhango  abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya  samvattati .
Yadapi  avitakkaavicara  piti  tadapi  pitisambojjhango  abhinnaya
sambodhaya nibbanaya samvattati.
   [549]  Tattha  katamo passaddhisambojjhango atthi kayappassaddhi
atthi  cittappassaddhi . yadapi kayappassaddhi tadapi passaddhisambojjhango
abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya  samvattati  .  yadapi cittappassaddhi
tadapi   passaddhisambojjhango   abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya
samvattati.
   [550]  Tattha  katamo  samadhisambojjhango  atthi  savitakko
savicaro samadhi atthi avitakko avicaro samadhi . yadapi savitakko
savicaro  samadhi  tadapi  samadhisambojjhango  abhinnaya  sambodhaya
nibbanaya  samvattati  .  yadapi  avitakko  avicaro  samadhi tadapi
samadhisambojjhango abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati.
   [551]  Tattha  katamo  upekkhasambojjhango  atthi  ajjhattam
dhammesu  upekkha  atthi  bahiddha  dhammesu  upekkha  .  yadapi
ajjhattam  dhammesu  upekkha  tadapi  upekkhasambojjhango  abhinnaya
sambodhaya  nibbanaya  samvattati . yadapi bahiddha dhammesu upekkha
Tadapi   upekkhasambojjhango  abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya
samvattati.
   [552]   Satta   bojjhanga   satisambojjhango   .pe.
Upekkhasambojjhango  .  tattha  katamo  satisambojjhango idha bhikkhu
satisambojjhangam  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim   dhammavicayasambojjhangam   bhaveti  viriyasambojjhangam
bhaveti    pitisambojjhangam    bhaveti    passaddhisambojjhangam
bhaveti  samadhisambojjhangam  bhaveti  upekkhasambojjhangam  bhaveti
vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.
           Suttantabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 306-309. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6185&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6185&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=542&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=37              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=542              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7871              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7871              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]