ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Bodhiyā buddhotikathā
   [937] Bodhiyā buddhoti . Āmantā. Bodhiyā niruddhāya vigatāya
paṭippassaddhāya abuddho hotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [938]  Bodhiyā  buddhoti  . āmantā . atītāya bodhiyā
buddhoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [939] Atītāya bodhiyā buddhoti . āmantā . Tāya bodhiyā
bodhikaraṇīyaṃ karotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [940]  Tāya  bodhiyā  bodhikaraṇīyaṃ karotīti . āmantā .
Tāya  bodhiyā  dukkhaṃ  parijānāti  samudayaṃ pajahati nirodhaṃ sacchikaroti
maggaṃ bhāvetīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [941]  Bodhiyā buddhoti . āmantā . anāgatāya bodhiyā
@Footnote:1. Ma. samohito. 2-3. Ma. chaḷaṅgupekkhā.
Buddhoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [942]  Anāgatāya  bodhiyā  buddhoti . āmantā . tāya
bodhiyā bodhikaraṇīyaṃ karotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [943]  Tāya  bodhiyā  bodhikaraṇīyaṃ karotīti . āmantā .
Tāya  bodhiyā dukkhaṃ parijānāti .pe. maggaṃ bhāvetīti . na hevaṃ
vattabbe .pe.
   [944] Paccuppannāya bodhiyā buddho tāya bodhiyā bodhikaraṇīyaṃ
karotīti  .  āmantā  .  atītāya bodhiyā buddho tāya bodhiyā
bodhikaraṇīyaṃ karotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [945]  Paccuppannāya  bodhiyā  buddho  tāya bodhiyā dukkhaṃ
parijānāti  samudayaṃ  pajahati  nirodhaṃ  sacchikaroti  maggaṃ bhāvetīti .
Āmantā  .  atītāya  bodhiyā  buddho  tāya  bodhiyā  dukkhaṃ
parijānāti .pe. Maggaṃ bhāvetīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [946] Paccuppannāya bodhiyā buddho tāya bodhiyā bodhikaraṇīyaṃ
karotīti  .  āmantā . anāgatāya bodhiyā buddho tāya bodhiyā
bodhikaraṇīyaṃ karotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [947]  Paccuppannāya  bodhiyā  buddho  tāya bodhiyā dukkhaṃ
parijānāti .pe. maggaṃ bhāvetīti . āmantā . anāgatāya bodhiyā
buddho  tāya  bodhiyā  dukkhaṃ parijānāti .pe. maggaṃ bhāvetīti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [948] Atītāya bodhiyā buddho na ca tāya bodhiyā bodhikaraṇīyaṃ
karotīti  .  āmantā  .  paccuppannāya  bodhiyā  buddho na ca
tāya bodhiyā bodhikaraṇīyaṃ karotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [949]  Atītāya  bodhiyā buddho na ca tāya bodhiyā dukkhaṃ
parijānāti  .pe.  maggaṃ  bhāvetīti  . āmantā . paccuppannāya
bodhiyā  buddho  na  ca  tāya  bodhiyā  dukkhaṃ parijānāti .pe.
Maggaṃ bhāvetīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [950]  Anāgatāya  bodhiyā  buddho  na  ca tāya bodhiyā
bodhikaraṇīyaṃ  karotīti  .  āmantā . paccuppannāya bodhiyā buddho
na ca tāya bodhiyā bodhikaraṇīyaṃ karotīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [951] Anāgatāya bodhiyā buddho na ca tāya bodhiyā dukkhaṃ
parijānāti  .pe.  maggaṃ  bhāvetīti  . āmantā . paccuppannāya
bodhiyā  buddho  na  ca  tāya  bodhiyā  dukkhaṃ parijānāti .pe.
Maggaṃ bhāvetīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [952]  Atītāya  bodhiyā  buddho anāgatāya bodhiyā buddho
paccuppannāya  bodhiyā  buddhoti  .  āmantā  .  tīhi  bodhīhi
buddhoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [953]  Tīhi  bodhīhi  buddhoti  . āmantā . satataṃ samitaṃ
abbokiṇṇaṃ  tīhi  bodhīhi  samannāgato samāhito 1- tisso bodhiyo
paccupaṭṭhitāti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
@Footnote:1. Ma. samohito.
   [954]  Na  vattabbaṃ  bodhiyā buddhoti . āmantā . nanu
bodhipaṭilābhā  buddhoti  .  āmantā . hañci bodhipaṭilābhā buddho
tena vata re vattabbe bodhiyā buddhoti.
   [955] Bodhipaṭilābhā buddhoti . bodhiyā buddhoti. Āmantā.
Bodhipaṭilābhā bodhīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
          Bodhiyā buddhotikathā.
              -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 306-309. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=6150              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=6150              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=937&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=58              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=937              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4586              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4586              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com