ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

         Anusayā anārammaṇātikathā
   [1327]  Anusayā anārammaṇāti . āmantā . rūpaṃ nibbānaṃ
cakkhāyatanaṃ .pe. Phoṭṭhabbāyatananti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1328]  Kāmarāgānusayo  anārammaṇoti  .  āmantā .
Kāmarāgo  kāmarāgapariyuṭṭhānaṃ  kāmarāgasaññojanaṃ kāmogho kāmayogo
kāmacchandanīvaraṇaṃ  anārammaṇanti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.
Kāmarāgo  kāmarāgapariyuṭṭhānaṃ  kāmarāgasaññojanaṃ kāmogho kāmayogo
kāmacchandanīvaraṇaṃ  sārammaṇanti  .  āmantā  .  kāmarāgānusayo
sārammaṇoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1329]  Kāmarāgānusayo  anārammaṇoti  .  āmantā .
Katamakkhandhapariyāpannoti    .   saṅkhārakkhandhapariyāpannoti   .
Saṅkhārakkhandho anārammaṇoti . na hevaṃ vattabbe .pe. Saṅkhārakkhandho
anārammaṇoti  .  āmantā  .  vedanākkhandho  saññākkhandho
viññāṇakkhandho anārammaṇoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1330]    Kāmarāgānusayo    saṅkhārakkhandhapariyāpanno
anārammaṇoti  .  āmantā  .  kāmarāgo saṅkhārakkhandhapariyāpanno
anārammaṇoti . na hevaṃ vattabbe .pe. kāmarāgo saṅkhārakkhandha-
pariyāpanno  sārammaṇoti  .  āmantā  .  kāmarāgānusayo
saṅkhārakkhandhapariyāpanno sārammaṇoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1331]  Kāmarāgānusayo  saṅkhārakkhandhapariyāpanno anārammaṇo
kāmarāgo  saṅkhārakkhandhapariyāpanno  sārammaṇoti  .  āmantā .
Saṅkhārakkhandho  ekadeso  sārammaṇo  ekadeso  anārammaṇoti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  saṅkhārakkhandho  ekadeso sārammaṇo
ekadeso anārammaṇoti . āmantā . vedanākkhandho saññākkhandho
viññāṇakkhandho  ekadeso  sārammaṇo  ekadeso  anārammaṇoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1332]  Paṭighānusayo  mānānusayo diṭṭhānusayo vicikicchānusayo
bhavarāgānusayo  avijjānusayo  anārammaṇoti . āmantā . avijjā
avijjogho   avijjāyogo   avijjānusayo   avijjāpariyuṭṭhānaṃ
avijjāsaññojanaṃ  avijjānīvaraṇaṃ  anārammaṇanti  . na hevaṃ vattabbe
.pe.  Avijjā  avijjogho  avijjāyogo  .pe.  avijjānīvaraṇaṃ
sārammaṇanti  .  āmantā  .  avijjānusayo  sārammaṇoti  . na
hevaṃ vattabbe .pe.
   [1333]  Avijjānusayo  anārammaṇoti  .  āmantā .
Katamakkhandhapariyāpannoti  . saṅkhārakkhandhapariyāpannoti . saṅkhārakkhandho
anārammaṇoti . na hevaṃ vattabbe .pe. Saṅkhārakkhandho anārammaṇoti.
Āmantā   .   vedanākkhandho   saññākkhandho  viññāṇakkhandho
anārammaṇoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1334] Avijjānusayo saṅkhārakkhandhapariyāpanno anārammaṇoti .
Āmantā  .  avijjā  saṅkhārakkhandhapariyāpannā  anārammaṇāti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  avijjā  saṅkhārakkhandhapariyāpannā
sārammaṇāti  .  āmantā  . avijjānusayo saṅkhārakkhandhapariyāpanno
sārammaṇoti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1335]  Avijjānusayo  saṅkhārakkhandhapariyāpanno  anārammaṇo
avijjā  saṅkhārakkhandhapariyāpannā  sārammaṇāti  .  āmantā .
Saṅkhārakkhandho  ekadeso  sārammaṇo  ekadeso  anārammaṇoti .
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  saṅkhārakkhandho  ekadeso sārammaṇo
ekadeso anārammaṇoti . āmantā . vedanākkhandho saññākkhandho
viññāṇakkhandho  ekadeso  sārammaṇo  ekadeso  anārammaṇoti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1336]  Na  vattabbaṃ anusayā anārammaṇāti . āmantā .
Puthujjano  kusalābyākate citte vattamāne sānusayoti vattabboti .
Āmantā  .  atthi  tesaṃ  anusayānaṃ  ārammaṇanti  .  na hevaṃ
vattabbe .pe. Tena hi anusayā anārammaṇāti.
   [1337]  Puthujjano kusalābyākate citte vattamāne sarāgoti
vattabboti  .  āmantā  .  atthi tassa rāgassa ārammaṇanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe. Tena hi rāgo anārammaṇoti.
         Anusayā anārammaṇātikathā.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 435-438. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=8683              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=8683              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1327&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=107              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1327              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5497              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5497              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com