ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

            Aniccatākathā
   [1472]  Aniccatā  parinipphannāti  .  āmantā  .  tāya
aniccatāya  aniccatā  parinipphannāti  .  na hevaṃ vattabbe .pe.
Tāya  aniccatāya  aniccatā  parinipphannāti  .  āmantā . tāya
tāyeva  natthi  dukkhassa  antakiriyā  natthi  vaṭṭūpacchedo  natthi
anupādāparinibbānanti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1473]  Jarā  parinipphannāti  . āmantā . tāya jarāya
jarā  parinipphannāti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. tāya jarāya
jarā  parinipphannāti  .  āmantā . tāya tāyeva natthi dukkhassa
antakiriyā  natthi  vaṭṭūpacchedo  natthi  anupādāparinibbānanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1474]  Maraṇaṃ  parinipphannanti . āmantā . tassa maraṇassa
maraṇaṃ  parinipphannanti  .  na  hevaṃ vattabbe .pe. tassa maraṇassa
maraṇaṃ  parinipphannanti  .  āmantā . tassa tasseva natthi dukkhassa
antakiriyā  natthi  vaṭṭūpacchedo  natthi  anupādāparinibbānanti .
Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1475]  Rūpaṃ  parinipphannaṃ  rūpassa  aniccatā  atthīti .
Āmantā  .  aniccatā parinipphannā aniccatāya aniccatā atthīti .
Na  hevaṃ  vattabbe .pe. rūpaṃ parinipphannaṃ rūpassa jarā atthīti .
Āmantā  .  jarā  parinipphannā jarāya jarā atthīti . na hevaṃ
vattabbe  .pe.  rūpaṃ  parinipphannaṃ  rūpassa bhedo atthi antaradhānaṃ
atthīti  .  āmantā  .  maraṇaṃ  parinipphannaṃ maraṇassa bhedo atthi
antaradhānaṃ atthīti . na hevaṃ vattabbe .pe. vedanā .pe. Saññā
.pe.  saṅkhārā  .pe.  viññāṇaṃ  parinipphannaṃ viññāṇassa aniccatā
atthīti  .  āmantā . aniccatā parinipphannā aniccatāya aniccatā
atthīti  .  na hevaṃ vatabbe .pe. viññāṇaṃ parinipphannaṃ viññāṇassa
jarā atthīti . āmantā . jarā parinipphannā jarāya jarā atthīti.
Na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  viññāṇaṃ parinipphannaṃ viññāṇassa bhedo
atthi  antaradhānaṃ  atthīti . āmantā . maraṇaṃ parinipphannaṃ maraṇassa
bhedo atthi antaradhānaṃ atthīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
           Aniccatākathā.
          Ekādasamo vaggo.
           Tassa uddānaṃ
      anusayā abyākatā ahetukā cittavippayuttā
     Aññāṇe vigate ñāṇī     ñāṇaṃ cittavippayuttaṃ
     yattha sadde ñāṇaṃ pavattati  iddhibalena samannāgato kappaṃ
     tiṭṭheyya cittasantati samādhi  dhammaṭṭhitatā aniccatāti.
            -----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 490-492. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=9751              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9751              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1472&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=134              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1472              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5869              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5869              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]