ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            ajjhattattikaṃ
            paṭiccavāro
   [2033]  Ajjhattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ajjhatto  dhammo uppajjati
hetupaccayā   ajjhattaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  ajjhattaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ...
Khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca
tayo   mahābhūtā   mahābhūte   paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ
kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [2034]  Bahiddhā  dhammaṃ  paṭicca  bahiddhā  dhammo  uppajjati
hetupaccayā   bahiddhā  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe bahiddhā ekaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page571.

Khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [2035] Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca paṭisandhikkhaṇe ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vatthuṃ paṭicca khandhā. [2036] Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca khandhā. [2037] Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati adhipatipaccayā ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. [2038] Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo ... Adhipatipaccayā bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ. [2039] Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo ... Anantarapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page572.

Paccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [2040] Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati sahajātapaccayā bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... Khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [2041] Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā purejātepi āsevanepi paṭisandhi natthi . Kammapaccayā vipākapaccayā āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page573.

Maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā. [2042] Hetuyā dve ārammaṇe dve . saṅkhittaṃ . Avigate dve. Anulomaṃ. [2043] Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. [2044] Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. [2045] Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page574.

Naārammaṇapaccayā ajjhatte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ajjhatte khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhe paṭicca vatthu ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca. [2046] Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā bahiddhā khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe bahiddhā khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhe paṭicca vatthu ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ ... Āhāra ... Utu ... Asaññasattānaṃ .... [2047] Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo uppajjati naadhipatipaccayā .pe. anulomasahajātasadisaṃ ninnākaraṇaṃ . Naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā arūpe ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca .pe. ajjhatte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ajjhattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca āhāra ... Utu ... Asaññasattānaṃ .... [2048] Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo uppajjati napurejātapaccayā arūpe bahiddhā ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhe ... Bahiddhā khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe paripuṇṇaṃ . Ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ ... Āhāra ... Utu ... Asaññasattānaṃ ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page575.

[2049] Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ... napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā nakammapaccayā ajjhatte khandhe paṭicca ajjhattā cetanā āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ .... [2050] Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo ... Nakammapaccayā bahiddhā khandhe paṭicca bahiddhā cetanā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ .... [2051] Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ... navipākapaccayā paṭisandhi natthi. Naāhārapaccayā utu ... Asaññasattānaṃ .... [2052] Bahiddhā dhammaṃ paṭicca ... Naāhārapaccayā bāhiraṃ ... Utu ... Asaññasattānaṃ .... [2053] Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ... naindriyapaccayā āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ. [2054] Bahiddhā dhammaṃ paṭicca ... Naindriyapaccayā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ. [2055] Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhatto dhammo ... Najhānapaccayā pañcaviññāṇa ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ .... [2056] Bahiddhā dhammaṃ paṭicca bahiddhā dhammo ... Najhānapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page576.

Pañcaviññāṇa ... bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ .... [2057] Ajjhattaṃ dhammaṃ paṭicca ... namaggapaccayā nahetusadisaṃ moho natthi . nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā arūpe āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ .... [2058] Bahiddhā dhammaṃ paṭicca ... navippayuttapaccayā arūpe bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ... Nonatthipaccayā novigatapaccayā. [2059] Nahetuyā dve naārammaṇe dve naadhipatiyā dve naanantare dve nasamanantare dve . saṅkhittaṃ . sabbattha dve novigate dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyaṃ. [2060] Hetupaccayā naārammaṇe dve . saṅkhittaṃ . Navipāke nasampayutte nonatthiyā novigate dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomapaccanīyaṃ. [2061] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... anantare dve. Saṅkhittaṃ. Magge dve avigate dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyānulomaṃ. Paṭiccavāro niṭṭhito. Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 570-576. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=11177&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=11177&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2033&items=29              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=43              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2033              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12765              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12765              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]