ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

page453.

Parittārammaṇattikaṃ paṭiccavāro [1541] Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... [1542] Mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā mahaggatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe mahaggatārammaṇaṃ .... [1543] Appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā appamāṇārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... [1544] Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā. Saṅkhittaṃ. Avigatapaccayā. [1545] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ. Avigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page454.

[1546] Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. [1547] Mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo dhammo ... nahetupaccayā ahetukaṃ mahaggatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. [1548] Appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇārammaṇo dhammo ... nahetupaccayā ahetukaṃ appamāṇārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... [1549] Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe .... [1550] Mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo dhammo uppajjati naadhipatipaccayā mahaggatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe .... [1551] Appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇārammaṇo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page455.

Dhammo ... naadhipatipaccayā appamāṇārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... [1552] Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo ... napurejātapaccayā arūpe parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭisandhikkhaṇe .... [1553] Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo dhammo ... napurejātapaccayā arūpe mahaggatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... napurejātapaccayā mahaggatārammaṇe paṭisandhi natthi. [1554] Appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇārammaṇo dhammo ... napurejātapaccayā arūpe appamāṇārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... Napacchājātapaccayañca naāsevanapaccayañca naadhipatisadisaṃ. [1555] Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo ... Nakammapaccayā parittārammaṇe khandhe paṭicca parittārammaṇā cetanā. [1556] Mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo dhammo ... nakammapaccayā mahaggatārammaṇe khandhe paṭicca mahaggatārammaṇā cetanā. [1557] Appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇārammaṇo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page456.

Dhammo ... nakammapaccayā appamāṇārammaṇe khandhe paṭicca appamāṇārammaṇā cetanā. [1558] Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo ... Navipākapaccayā paṭisandhi natthi . najhānapaccayā pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... . namaggapaccayā ahetukaṃ parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ ... dve khandhe ... ahetuka- paṭisandhikkhaṇe dve khandhe .... [1559] Mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo dhammo ... namaggapaccayā ahetukaṃ mahaggatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ ... Dve khandhe .... [1560] Appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇārammaṇo dhammo ... namaggapaccayā ahetukaṃ appamāṇārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ ... Dve khandhe .... [1561] Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo ... Navippayuttapaccayā arūpe parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ .... [1562] Mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggatārammaṇo dhammo ... Navippayuttapaccayā arūpe mahaggatārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ .... [1563] Appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇārammaṇo dhammo ... navippayuttapaccayā arūpe appamāṇārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ ... Dve khandhe ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page457.

[1564] Nahetuyā tīṇi naadhipatiyā tīṇi .pe. napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi najhāne ekaṃ namagge tīṇi navippayutte tīṇi . evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyaṃ. [1565] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi nakamme tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomapaccanīyaṃ. [1566] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... Anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane dve kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi indriye tīṇi jhāne tīṇi magge dve sampayutte tīṇi vippayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyānulomaṃ. Paṭiccavāro niṭṭhito. Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 453-457. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=8873&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=8873&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1541&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1541              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12735              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12735              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]