ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Parittarammanattikam
            paticcavaro
   [1541]  Parittarammanam  dhammam  paticca  parittarammano dhammo
uppajjati  hetupaccaya  parittarammanam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  dve  khandhe  ... patisandhikkhane parittarammanam ekam khandham
paticca tayo khandha dve khandhe ....
   [1542]  Mahaggatarammanam  dhammam  paticca  mahaggatarammano
dhammo   uppajjati  hetupaccaya  mahaggatarammanam  ekam  khandham
paticca tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane mahaggatarammanam ....
   [1543]  Appamanarammanam  dhammam  paticca  appamanarammano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  appamanarammanam  ekam  khandham
paticca tayo khandha dve khandhe ....
   [1544]  Parittarammanam  dhammam  paticca  parittarammano dhammo
uppajjati arammanapaccaya adhipatipaccaya. Sankhittam. Avigatapaccaya.
   [1545] Hetuya tini arammane tini adhipatiya tini. Sankhittam.
Avigate tini. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1546]  Parittarammanam  dhammam  paticca  parittarammano dhammo
uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  parittarammanam  ekam khandham paticca
tayo  khandha  dve  khandhe ... ahetukapatisandhikkhane parittarammanam
ekam  khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato
moho.
   [1547]  Mahaggatarammanam  dhammam  paticca  mahaggatarammano
dhammo ... nahetupaccaya ahetukam mahaggatarammanam ekam khandham paticca
tayo khandha dve khandhe ... vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe
paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1548]  Appamanarammanam  dhammam  paticca  appamanarammano
dhammo  ...  nahetupaccaya  ahetukam  appamanarammanam  ekam khandham
paticca tayo khandha dve khandhe ....
   [1549]  Parittarammanam  dhammam  paticca  parittarammano dhammo
uppajjati  naadhipatipaccaya  parittarammanam  ekam  khandham  paticca tayo
khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane ....
   [1550]  Mahaggatarammanam  dhammam paticca mahaggatarammano dhammo
uppajjati  naadhipatipaccaya  mahaggatarammanam  ekam  khandham  paticca
tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane ....
   [1551]  Appamanarammanam  dhammam  paticca  appamanarammano
Dhammo  ...  naadhipatipaccaya  appamanarammanam  ekam  khandham paticca
tayo khandha dve khandhe ....
   [1552]   Parittarammanam   dhammam  paticca  parittarammano
dhammo  ...  napurejatapaccaya  arupe  parittarammanam  ekam
khandham patisandhikkhane ....
   [1553]   Parittarammanam  dhammam  paticca  mahaggatarammano
dhammo ... napurejatapaccaya arupe mahaggatarammanam ekam khandham paticca
tayo  khandha  dve  khandhe ... napurejatapaccaya mahaggatarammane
patisandhi natthi.
   [1554]  Appamanarammanam  dhammam  paticca  appamanarammano
dhammo  ...  napurejatapaccaya  arupe appamanarammanam ekam khandham
paticca tayo khandha dve khandhe ....
   Napacchajatapaccayanca naasevanapaccayanca naadhipatisadisam.
   [1555] Parittarammanam dhammam paticca parittarammano dhammo ...
Nakammapaccaya   parittarammane   khandhe  paticca  parittarammana
cetana.
   [1556]  Mahaggatarammanam  dhammam  paticca  mahaggatarammano
dhammo  ...  nakammapaccaya  mahaggatarammane  khandhe  paticca
mahaggatarammana cetana.
   [1557]  Appamanarammanam  dhammam  paticca  appamanarammano
Dhammo  ...  nakammapaccaya  appamanarammane  khandhe  paticca
appamanarammana cetana.
   [1558] Parittarammanam dhammam paticca parittarammano dhammo ...
Navipakapaccaya  patisandhi  natthi  .  najhanapaccaya  pancavinnanasahagatam
ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... . namaggapaccaya
ahetukam parittarammanam ekam khandham ... dve khandhe ... ahetuka-
patisandhikkhane dve khandhe ....
   [1559]  Mahaggatarammanam  dhammam  paticca  mahaggatarammano
dhammo  ... namaggapaccaya ahetukam mahaggatarammanam ekam khandham ...
Dve khandhe ....
   [1560]  Appamanarammanam  dhammam  paticca  appamanarammano
dhammo ... namaggapaccaya ahetukam appamanarammanam ekam khandham ...
Dve khandhe ....
   [1561] Parittarammanam dhammam paticca parittarammano dhammo ...
Navippayuttapaccaya arupe parittarammanam ekam khandham ....
   [1562]  Mahaggatarammanam  dhammam  paticca  mahaggatarammano
dhammo ... Navippayuttapaccaya arupe mahaggatarammanam ekam khandham ....
   [1563]  Appamanarammanam  dhammam  paticca  appamanarammano
dhammo ... navippayuttapaccaya arupe appamanarammanam ekam khandham ...
Dve khandhe ....
   [1564]  Nahetuya  tini  naadhipatiya tini .pe. napurejate
tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme tini navipake
tini  najhane  ekam  namagge  tini  navippayutte  tini  .  evam
ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1565]  Hetupaccaya  naadhipatiya tini ... napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
navippayutte tini. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1566] Nahetupaccaya arammane tini ... Anantare tini samanantare
tini  sahajate  tini  annamanne  tini  nissaye  tini  upanissaye
tini purejate tini asevane dve kamme tini vipake ekam ahare
tini  indriye  tini  jhane  tini  magge  dve  sampayutte tini
vippayutte  tini  atthiya  tini  natthiya  tini vigate tini avigate
tini. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Paticcavaro nitthito.
    Sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi
        sampayuttavaropi paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 453-457. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=8873&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=8873&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1541&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1541              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12735              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12735              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]