ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [334]  Tena  kho pana samayena mulaya patikassanaraha bhikkhu
sadiyanti  pakatattanam  bhikkhunam  abhivadanam  paccutthanam  anjalikammam
samicikammam  asanabhiharam  seyyabhiharam padodakam padapitham padakathalikam
pattacivarapatiggahanam  nahane  pitthiparikammam . ye te bhikkhu appiccha
.pe.  te  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham hi nama mulaya
patikassanaraha  bhikkhu  sadiyissanti  pakatattanam  bhikkhunam  abhivadanam
paccutthanam  anjalikammam  samicikammam  asanabhiharam  seyyabhiharam
padodakam   padapitham   padakathalikam   pattacivarapatiggahanam   nahane
pitthiparikammanti. Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum.
   [335]  Athakho  bhagava  etasmim  nidane  etasmim pakarane
bhikkhusangham  sannipatapetva  bhikkhu  patipucchi  saccam  kira  bhikkhave
mulaya  patikassanaraha  bhikkhu  sadiyanti pakatattanam bhikkhunam abhivadanam
paccutthanam  .pe.  nahane  pitthiparikammanti  .  saccam bhagavati .
Vigarahi  buddho  bhagava katham hi nama bhikkhave mulaya patikassanaraha
bhikkhu  sadiyissanti  pakatattanam  bhikkhunam  abhivadanam paccutthanam .pe.
Nahane   pitthiparikammam   netam   bhikkhave   appasannanam  va
pasadaya  .pe.  vigarahitva  dhammim  katham  katva bhikkhu amantesi
na  bhikkhave  mulaya  patikassanarahena  bhikkhuna saditabbam pakatattanam
bhikkhunam  abhivadanam  paccutthanam  .pe.  nahane  pitthiparikammam  yo
sadiyeyya  apatti  dukkatassa  .  anujanami  bhikkhave  mulaya
Patikassanarahanam  bhikkhunam  mithu  yathavuddham abhivadanam paccutthanam .pe.
Nahane  pitthiparikammam  . anujanami bhikkhave mulaya patikassanarahanam
bhikkhunam  panca  yathavuddham  uposatham  pavaranam  vassikasatikam  onojanam
bhattanca  .  tenahi  bhikkhave  mulaya patikassanarahanam bhikkhunam vattam
pannapessami yatha mulaya patikassanarahehi bhikkhuhi vattitabbam.
   [336]  Mulaya  patikassanarahena  bhikkhave  bhikkhuna  samma
vattitabbam  .  tatrayam sammavattana na upasampadetabbam na nissayo
databbo  na  samanero  upatthapetabbo  na  bhikkhunovadakasammati
saditabba  sammatenapi  bhikkhuniyo  na  ovaditabba yaya apattiya
[1]- Mulaya patikassanaraho [2]- hoti sa apatti na apajjitabba
anna  va  tadisika  tato  va papitthatara kammam na garahitabbam
kammika  na  garahitabba  na  pakatattassa  bhikkhuno  uposatho
thapetabbo  na  pavarana  thapetabba  na  savacaniyam  katabbam  na
anuvado  patthapetabbo  na  okaso  karetabbo na codetabbo
na saretabbo na bhikkhu 3- bhikkhuhi sampayojetabbam.
   [337] Na bhikkhave mulaya patikassanarahena bhikkhuna pakatattassa
bhikkhuno  purato  gantabbam  na  purato  nisiditabbam  yo  hoti
sanghassa   asanapariyanto  seyyapariyanto  viharapariyanto  so
tassa  padatabbo  tena  ca  so  saditabbo  .  na  bhikkhave
mulaya  patikassanarahena  bhikkhuna  pakatattena  bhikkhuna  puresamanena
@Footnote: 1 Ma. Yu. sanghena .  2 Ma. Yu. kato .  3 Ma. ayam patho na dissati.
Va  pacchasamanena  va  kulani  upasankamitabbani  na  arannikangam
samaditabbam  na  pindapatikangam  samaditabbam  na  ca  tappaccaya
pindapato niharapetabbo ma mam janimsuti.
   [338]  Na bhikkhave mulaya patikassanarahena bhikkhuna sabhikkhuka
avasa  abhikkhuko  1-  avaso  gantabbo  annatra pakatattena
annatra  antaraya  na  bhikkhave  mulaya  patikassanarahena bhikkhuna
sabhikkhuka  avasa  abhikkhuko  anavaso  gantabbo  annatra
pakatattena  annatra  antaraya  na bhikkhave mulaya patikassanarahena
bhikkhuna  sabhikkhuka  avasa  abhikkhuko  avaso  va anavaso
va  gantabbo  annatra  pakatattena  annatra  antaraya  na
bhikkhave  mulaya  patikassanarahena  bhikkhuna  sabhikkhuka  anavasa
abhikkhuko  avaso  gantabbo  annatra  pakatattena  annatra
antaraya
   {338.1}  na  bhikkhave  mulaya  patikassanarahena  bhikkhuna
sabhikkhuka  anavasa  abhikkhuko  anavaso  gantabbo  annatra
pakatattena  annatra  antaraya  na bhikkhave mulaya patikassanarahena
bhikkhuna  sabhikkhuka  anavasa  abhikkhuko  avaso va anavaso
va  gantabbo  annatra  pakatattena annatra antaraya na bhikkhave
mulaya  patikassanarahena  bhikkhuna sabhikkhuka avasa va anavasa
va abhikkhuko avaso gantabbo .pe. abhikkhuko anavaso gantabbo
.pe.  abhikkhuko  avaso  va anavaso va gantabbo annatra
@Footnote: 1 Yu. sabhikkhuko.
Pakatattena annatra antaraya.
   [339]  Na bhikkhave mulaya patikassanarahena bhikkhuna sabhikkhuka
avasa  sabhikkhuko avaso gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka
annatra  pakatattena  annatra  antaraya  na  bhikkhave  mulaya
patikassanarahena  bhikkhuna  sabhikkhuka  avasa  sabhikkhuko anavaso
gantabbo  .pe.  sabhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo
yatthassu  bhikkhu nanasamvasaka annatra pakatattena annatra antaraya
na  bhikkhave  mulaya  patikassanarahena  bhikkhuna sabhikkhuka anavasa
sabhikkhuko  avaso  gantabbo  .pe.  sabhikkhuko  anavaso
gantabbo  .pe.  sabhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo
yatthassu  bhikkhu  nanasamvasaka  annatra  pakatattena  annatra
antaraya  na  bhikkhave  mulaya  patikassanarahena bhikkhuna sabhikkhuka
avasa  va  anavasa va sabhikkhuko avaso gantabbo .pe.
Sabhikkhuko  anavaso  gantabbo  .pe.  sabhikkhuko  avaso
va  anavaso  va  gantabbo  yatthassu  bhikkhu  nanasamvasaka
annatra pakatattena annatra antaraya.
   [340]  Gantabbo  bhikkhave  mulaya patikassanarahena bhikkhuna
sabhikkhuka  avasa  sabhikkhuko avaso .pe. sabhikkhuko anavaso
.pe.  sabhikkhuko  avaso  va  anavaso  va  yatthassu bhikkhu
samanasamvasaka  yam  janna  sakkomi  ajjeva  gantunti  gantabbo
Bhikkhave  mulaya  patikassanarahena  bhikkhuna  sabhikkhuka  anavasa
sabhikkhuko  avaso  .pe.  sabhikkhuko  anavaso .pe. sabhikkhuko
avaso  va  anavaso  va  yatthassu  bhikkhu  samanasamvasaka
yam  janna  sakkomi  ajjeva  gantunti  gantabbo  bhikkhave
mulaya   patikassanarahena  bhikkhuna  sabhikkhuka  avasa  va
anavasa  va  sabhikkhuko  avaso  .pe.  sabhikkhuko anavaso
.pe.  sabhikkhuko  avaso  va  anavaso  va  yatthassu bhikkhu
samanasamvasaka yam janna sakkomi ajjeva gantunti.
   [341] Na bhikkhave mulaya patikassanarahena bhikkhuna pakatattena
bhikkhuna  saddhim  ekacchanne  avase  vatthabbam  na  ekacchanne
anavase  vatthabbam  na  ekacchanne avase va anavase va
vatthabbam  pakatattam  bhikkhum  disva  asana  vutthatabbam  pakatatto
bhikkhu  asanena  nimantetabbo  na  pakatattena  bhikkhuna  saddhim
ekasane  nisiditabbam  na  nice  asane  nisinne ucce asane
nisiditabbam  na  chamayam  nisinne  asane  nisiditabbam na ekacankame
cankamitabbam  na  nice cankame cankamante ucce cankame cankamitabbam
na chamayam cankamante cankame cankamitabbam.
   [342] Na bhikkhave mulaya patikassanarahena bhikkhuna parivasikena
bhikkhuna  saddhim  .pe.  mulaya  patikassanarahena vuddhatarena bhikkhuna
saddhim  .pe.  manattarahena  bhikkhuna saddhim .pe. manattacarikena
Bhikkhuna  saddhim  .pe.  abbhanarahena  bhikkhuna  saddhim ekacchanne
avase vatthabbam na ekacchanne anavase vatthabbam na ekacchanne
avase  va  anavase  va  vatthabbam  na ekasane nisiditabbam
na  nice  asane  nisinne  ucce  asane nisiditabbam na chamayam
nisinne  asane  nisiditabbam  na  ekacankame  cankamitabbam na nice
cankame  cankamante ucce cankame cankamitabbam na chamayam cankamante
cankame cankamitabbam.
   [343] Mulaya patikassanarahacatuttho ce bhikkhave parivasam dadeyya
mulaya  patikasseyya  manattam  dadeyya  tabbiso  1-  abbheyya
akammam tam 2- na ca karaniyanti.
       Mulaya patikassanarahavattam nitthitam 3-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 137-142. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=2782&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=2782&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=334&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=17              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com