ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [207] Anadariyam paticca anahate kabale mukhadvaram vivarantassa
dukkatam  .pe. eka pannatti .pe. ekena samutthanena samutthati
(pathamaparajike).
   [208]  Anadariyam  paticca  bhunjamanena  sabbam  hattham  mukhe
pakkhipantassa  dukkatam  .pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena
samutthanena samutthati (pathamaparajike).
   [209]  Anadariyam  paticca  sakabalena  mukhena  byaharantassa
dukkatam  .pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena  samutthanena
samutthati kayato ca vacato ca cittato ca samutthati.
   [210]  Anadariyam  paticca  pindukkhepakam  bhunjantassa  dukkatam
.pe.  Eka  pannatti  .pe.  ekena  samutthanena  samutthati
(pathamaparajike).
   [211]  Anadariyam  paticca  kabalavacchedakam  bhunjantassa dukkatam
.pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena  samutthanena  samutthati
(pathamaparajike).
   [212]  Anadariyam  paticca  avagandakarakam  bhunjantassa  dukkatam
.pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena  samutthanena  samutthati
(pathamaparajike).
   [213]  Anadariyam  paticca  hatthaniddhunakam  bhunjantassa  dukkatam
.pe.  eka  pannatti  .pe.  eka  samutthanena  samutthati
(pathamaparajike).
   [214]  Anadariyam  paticca  sitthavakarakam  bhunjantassa  dukkatam
.pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena  samutthanena  samutthati
(pathamaparajike).
   [215]  Anadariyam  paticca  jivhaniccharakam  bhunjantassa dukkatam
.pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena  samutthanena  samutthati
(pathamaparajike).
   [216] Anadariyam paticca capucapukarakam bhunjantassa dukkatam
.pe.  eka  pannatti  .pe.  ekena  samutthanena  samutthati
(pathamaparajike).
          Kabalavaggo pancamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 72-74. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1478&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1478&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=207&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=207              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]