ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

        Bhikkhunivibhange solasa mahavara
   [511] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
bhikkhuninam  pancamam  parajikam  kattha  pannattam  .  kam  arabbha .
Kismim  vatthusmim  . atthi tattha pannatti anuppannatti anuppannapannatti
sabbattha     pannatti    padesapannatti    sadharanapannatti
asadharanapannatti  ekato  pannatti  ubhato  pannatti  .  catunnam
patimokkhuddesanam  katthogadham  kattha  pariyapannam  katamena uddesena
uddesam  agacchati  .  catunnam  vipattinam katama vipatti . sattannam
apattikkhandhanam  katamo  apattikkhandho  . channam apattisamutthananam
katihi  samutthanehi samutthati . catunnam adhikarananam katamam adhikaranam .
Sattannam  samathanam  katihi  samathehi  sammati  .  ko  tattha vinayo
ko  tattha  abhivinayo  kim  tattha patimokkham kim tattha adhipatimokkham
ka  vipatti  ka  sampatti  ka  patipatti  .  kati  atthavase
paticca  bhagavata  bhikkhuninam  pancamam  parajikam  pannattam  .  ka
sikkhanti  .  ka  sikkhitasikkha . kattha thitam . ka dharenti .
Kassa vacanam. Kenabhatanti.
   [512] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
bhikkhuninam  pancamam  parajikam  kattha  pannattanti  .  savatthiya
pannattam  .  kam  arabbhati  .  sundarinandam  bhikkhunim  arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  sundarinanda  bhikkhuni  avassuta  avassutassa
purisapuggalassa  kayasamsaggam  sadiyi  tasmim  vatthusmim  .  atthi
tattha   pannatti   anuppannatti  anuppannapannattiti  .  eka
pannatti  anuppannatti  anuppannapannatti  tasmim  natthi  .  sabbattha
pannatti  padesapannattiti  .  sabbattha  pannatti  . sadharanapannatti
asadharanapannattiti   .   asadharanapannatti   .   ekato
pannatti  ubhato  pannattiti  .  ekato  pannatti  .  catunnam
patimokkhuddesanam  katthogadham  kattha  pariyapannanti  .  nidanogadham
nidanapariyapannam.
   {512.1}  Katamena uddesena uddesam agacchatiti . dutiyena
uddesena  uddesam agacchati . catunnam vipattinam katama vipattiti .
Silavipatti  .  sattannam  apattikkhandhanam  katamo apattikkhandhoti .
Parajikapattikkhandho   .   channam   apattisamutthananam   katihi
samutthanehi  samutthatiti  .  ekena samutthanena samutthati kayato
ca  cittato  ca  samutthati na vacato . catunnam adhikarananam katamam
adhikarananti  .  apattadhikaranam  .  sattannam  samathanam  katihi
samathehi  sammatiti  .  dvihi  samathehi  sammati  sammukhavinayena ca
patinnatakaranena  ca  . ko tattha vinayo ko tattha abhivinayoti .
Pannatti vinayo vibhatti abhivinayo.
   {512.2} Kim tattha patimokkham kim tattha adhipatimokkhanti. Pannatti
patimokkham vibhatti adhipatimokkham . ka vipattiti. Asamvaro vipatti. Ka
Sampattiti  .  samvaro  sampatti  .  ka patipattiti . na evarupam
karissamiti  yavajivam  apanakotikam  samadaya sikkhati sikkhapadesu .
Kati atthavase paticca bhagavata bhikkhuninam pancamam parajikam pannattanti.
Dasa  atthavase  paticca  bhagavata  bhikkhuninam  pancamam  parajikam
pannattam   sanghasutthutaya   sanghaphasutaya   dummankunam   bhikkhuninam
niggahaya   pesalanam   bhikkhuninam   phasuviharaya   ditthadhammikanam
asavanam  samvaraya  samparayikanam  asavanam  patighataya appasannanam
pasadaya    pasannanam    bhiyyobhavaya    saddhammatthitiya
vinayanuggahaya . ka sikkhantiti . sekkha 1- ca puthujjanakalyanika ca
sikkhanti  .  ka  sikkhitasikkhati . arahantiyo 2- sikkhitasikkha .
Kattha  thitanti  .  sikkhakamasu  thitam . ka dharentiti . yasam
vattati  ta  dharenti . kassa vacananti . bhagavato vacanam arahato
sammasambuddhassa. Kenabhatanti. Paramparabhatam.
   Upali dasako ceva         sonako siggavo tatha
   moggaliputtena pancama     ete jambusirivhaye.
   Tato mahindo ittiyo       uttiyo ceva sambalo
           .pe.
   Ete naga mahapanna     vinayannu maggakovida
   vinayam dipe pakasesum         pitakam tambapanniyati.
@Footnote: 1 Yu. sekha . 2 Yu. arahanta.
   [513]  Yantena  bhagavata  janata  passata  arahata
sammasambuddhena  bhikkhuninam  chattham  parajikam  kattha  pannattanti .
Savatthiya pannattam . kam arabbhati . thullanandam bhikkhunim arabbha.
Kismim  vatthusminti  .  thullananda  bhikkhuni  janam  parajikam  dhammam
ajjhapannam  bhikkhunim  neva  attana paticodesi na ganassa arocesi
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
ekana  samutthanena  samutthati  kayato  ca  vacato  ca cittato
ca samutthati.
   [514]  Bhikkhuninam  sattamam  parajikam  kattha  pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  thullanandam  bhikkhunim
arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  thullananda  bhikkhuni  samaggena
sanghena  ukkhittam  arittham  bhikkhum  gaddhabadhipubbam  anuvatti  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  . channam apattisasutthananam ekena
samutthanena samutthati (dhuranikkhepe).
   [515]  Bhikkhuninam  atthamam  parajikam  kattha  pannattanti .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  chabbaggiya bhikkhuniyo
arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  chabbaggiya  bhikkhuniyo  atthamam
vatthum  paripuresum  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati (dhuranikkhepe).
         Attha parajika nitthita.
             Tassuddanam
   [516] Methunadinnadananca     manussaviggahuttari
      kayasamsaggam chadeti         ukkhitta atthavatthuka
      pannapesi 1- mahaviro      chejjavatthu 2- asamsayati.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 136-140. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=2763&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=2763&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=511&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=511              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]