ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [552]  Rattandhakare  appadipe  purisena saddhim ekenekaya
santitthantiya  pacittiyam  kattha pannattanti . savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati  . annataram bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti .
Annatara  bhikkhuni  rattandhakare appadipe purisena saddhim ekeneka
santitthi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (theyyasatthake).
   [553]  Paticchanne  okase  purisena  saddhim  ekenekaya
santitthantiya  pacittiyam  kattha pannattanti . savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati  . annataram bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti .
Annatara  bhikkhuni  paticchanne  okase  purisena saddhim ekeneka
santitthi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (theyyasatthake)
   [554]  Ajjhokase purisena saddhim ekenekaya santitthantiya
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
Arabbhati  .  annataram  bhikkhunim  arabbha  . kismim vatthusminti .
Annatara  bhikkhuni  ajjhokase  purisena  saddhim ekeneka santitthi
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
dvihi samutthanehi samutthati (theyyasatthake).
   [555] Rathiyaya va byuhe va singhatake va purisena saddhim
ekenekaya  santitthantiya  pacittiyam  kattha  pannattanti  .
Savatthiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  thullanandam  bhikkhunim
arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  thullananda  bhikkhuni  rathiyayapi
byuhepi  singhatakepi  purisena  saddhim  ekeneka  santitthi  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam dvihi
samutthanehi samutthati (theyyasatthake).
   [556]  Purebhattam  kulani  upasankamitva  asane  nisiditva
samike  anapuccha  pakkamantiya  pacittiyam  kattha  pannattanti .
Savatthiya pannattam . kam arabbhati . annataram bhikkhunim arabbha .
Kismim  vatthusminti . annatara bhikkhuni purebhattam kulani upasankamitva
asane  nisiditva  samike  anapuccha  pakkami tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
samutthati (kathinake).
   [557]  Pacchabhattam  kulani  upasankamitva samike anapuccha
asane  nisidantiya  1-  pacittiyam kattha pannattanti . savatthiya
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhinisidantiya.
Pannattam  .  kam  arabbhati  .  thullanandam  bhikkhunim  arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  thullananda  bhikkhuni  pacchabhattam  kulani
upasankamitva samike anapuccha asane nisidi 1- tasmim vatthusmim.
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
samutthati (kathinake).
   [558] Vikale kulani upasankamitva samike anapuccha seyyam
santharitva  va  santharapetva  va  abhinisidantiya pacittiyam kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . sambahula
bhikkhuniyo  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  sambahula bhikkhuniyo
vikale  kulani  upasankamitva samike anapuccha seyyam santharitva
abhinisidimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam dvihi samutthanehi samutthati (kathinake).
   [559]  Duggahitena  dupadharitena param ujjhapentiya pacittiyam
kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam arabbhati .
Annataram  bhikkhunim  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  annatara
bhikkhuni  duggahitena  dupadharitena  param  ujjhapesi tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi  samutthanehi
samutthati.
   [560] Attanam va param va nirayena va brahmacariyena va
abhisapantiya  pacittiyam  kattha  pannattanti . savatthiya pannattam .
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhinisidi.
Kam  arabbhati . candakalim bhikkhunim arabbha . kismim vatthusminti .
Candakali  bhikkhuni  attanampi  parampi  nirayenapi  brahmacariyenapi
abhisapi tasmim vatthusmim . eka pannatti . channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati.
   [561]  Attanam  vadhitva vadhitva rodantiya pacittiyam kattha
pannattanti  .  savatthiya  pannattam . kam arabbhati . candakalim
bhikkhunim  arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  candakali  bhikkhuni
attanam  vadhitva  vadhitva  rodi  tasmim  vatthusmim  .  eka
pannatti  .  channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena
samutthati (dhuranikkhepe).
         Rattandhakaravaggo dutiyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 152-155. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3094&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3094&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=552&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=40              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=552              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]