ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

            Mahasangamam
   [1087]  Sangamavacarena  bhikkhuna  sanghe voharantena vatthum
janitabbam   vipatti   janitabba  apatti  janitabba  nidanam
janitabbam  akaro  janitabbo  pubbaparam  janitabbam  katakatam
janitabbam  kammam  janitabbam  adhikaranam  janitabbam  samatho  janitabbo
na  chandagati  gantabba  na  dosagati  gantabba  na  mohagati
gantabba  na  bhayagati  gantabba  sannapaniye thane sannapetabbam
nijjhapaniye   thane   nijjhapetabbam   pekkhaniye   thane
pekkhitabbam  pasadaniye  thane  pasadetabbam  laddhapakkhomhiti  paro
pakkho  1-  navajanitabbo  bahussutomhiti appassuto navajanitabbo
therataromhiti  navakataro navajanitabbo asampattam na byaharitabbam 2-
sampattam  dhammato  vinayato  na  parihapetabbam  yena  dhammena
yena  vinayena  yena  satthusasanena  tam  adhikaranam  vupasammati tatha
tam adhikaranam vupasametabbam.
   [1088] Vatthum janitabbanti atthaparajikanam 3- vatthum janitabbam
tevisasanghadisesanam  vatthum  janitabbam  dveaniyatanam  vatthum janitabbam
dvecattalisanissaggiyanam   vatthum  janitabbam  atthasitisatapacittiyanam
vatthum  janitabbam  dvadasapatidesaniyanam  vatthum  janitabbam  dukkatanam
@Footnote: 1 Ma. Yu. parapakkho . 2 byahatabbam itipi dissati . 3 sabbattha atthannam
@parajikananti dissati.
Vatthum janitabbam dubbhasitanam vatthum janitabbam.
   [1089] Vipatti janitabbati silavipatti janitabba acaravipatti
janitabba ditthivipatti janitabba ajivavipatti janitabba.
   [1090]  Apatti  janitabbati  parajikapatti  janitabba
sanghadisesapatti  janitabba thullaccayapatti janitabba pacittiyapatti
janitabba    patidesaniyapatti    janitabba    dukkatapatti
janitabba dubbhasitapatti janitabba.
   [1091]  Nidanam janitabbanti atthaparajikanam nidanam janitabbam
tevisasanghadisesanam  nidanam  janitabbam dveaniyatanam nidanam janitabbam
dvecattalisanissaggiyanam  nidanam  janitabbam  atthasitisatapacittiyanam
nidanam   janitabbam   dvadasapatidesaniyanam   nidanam  janitabbam
dukkatanam nidanam janitabbam dubbhasitanam nidanam janitabbam.
   [1092]  Akaro  janitabboti sangho akarato janitabbo
gano  akarato  janitabbo  puggalo  akarato  janitabbo
codako  akarato  janitabbo  cuditako  akarato janitabbo .
Sangho  akarato  janitabboti  patibalo  nu  kho  ayam  sangho
imam  adhikaranam  vupasametum  dhammena  vinayena  satthusasanena  udahu
noti  evam  sangho  akarato  janitabbo  .  gano akarato
janitabboti  patibalo  nu  kho  ayam  gano imam adhikaranam vupasametum
dhammena  vinayena  satthusasanena udahu noti evam gano akarato
Janitabbo  .  puggalo  akarato  janitabboti  patibalo nu kho
ayam  puggalo  imam adhikaranam vupasametum dhammena vinayena satthusasanena
udahu  noti  evam  puggalo  akarato  janitabbo  . codako
akarato  janitabboti  kacci  nu  kho  ayamayasma  pancasu
dhammesu  patitthaya  param  codeti  udahu  noti  evam  codako
akarato  janitabbo  .  cuditako  akarato  janitabboti kacci
nu  kho  ayamayasma  dvisu  dhammesu patitthito sacce ca akuppe
ca udahu noti evam cuditako akarato janitabbo.
   [1093]  Pubbaparam  janitabbanti  kacci  nu kho ayamayasma
vatthuto  va  vatthum  sankamati  vipattito  va  vipattim  sankamati
apattito  va  apattim  sankamati  avajanitva  va  patijanati
patijanitva  va  avajanati  annena  va  annam paticarati udahu
noti evam pubbaparam janitabbam.
   [1094] Katakatam janitabbanti methunadhammo janitabbo methunadhammassa
anulomam  janitabbam  methunadhammassa  pubbabhago  janitabbo  .
Methunadhammo   janitabboti   dvayandvayasamapatti  janitabba  .
Methunadhammassa  anulomam  janitabbanti  bhikkhu  attano  mukhena parassa
angajatam  ganhati  .  methunadhammassa  pubbabhago  janitabboti
vanno  avanno  1-  kayasamsaggo  dutthullavaca attakamaparicariya
@Footnote: 1 Ma. Yu. vannavanno.
Vannamanuppadanam 1-.
   [1095]  Kammam  janitabbanti  solasa  kammani  janitabbani
cattari   apalokanakammani   janitabbani  cattari  nattikammani
janitabbani   cattari   nattidutiyakammani  janitabbani  cattari
natticatutthakammani janitabbani.
   [1096]  Adhikaranam janitabbanti cattari adhikaranani janitabbani
vivadadhikaranam  janitabbam  anuvadadhikaranam  janitabbam  apattadhikaranam
janitabbam kiccadhikaranam janitabbam.
   [1097]  Samatho  janitabboti  satta  samatha  janitabba
sammukhavinayo   janitabbo   sativinayo  janitabbo  amulhavinayo
janitabbo   patinnatakaranam   janitabbam  yebhuyyasika  janitabba
tassapapiyasika janitabba tinavattharako janitabbo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 409-412. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8268&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8268&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1087&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=99              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1087              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=11464              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=11464              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]