ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1103]  Katham  na  chandagatim  gacchati  .  adhammam adhammoti
dipento  na  chandagatim  gacchati  dhammam  dhammoti  dipento  na
Chandagatim  gacchati  avinayam  avinayoti  dipento  na  chandagatim
gacchati   vinayam   vinayoti  dipento  na  chandagatim  gacchati
abhasitam  alapitam  tathagatena  abhasitam alapitam tathagatenati dipento
na  chandagatim  gacchati  bhasitam  lapitam  tathagatena  bhasitam  lapitam
tathagatenati   dipento   na   chandagatim  gacchati  anacinnam
tathagatena  anacinnam  tathagatenati  dipento  na chandagatim gacchati
acinnam  tathagatena  acinnam  tathagatenati  dipento na chandagatim
gacchati   appannattam   tathagatena   appannattam   tathagatenati
dipento  na  chandagatim  gacchati  pannattam  tathagatena  pannattam
tathagatenati  dipento  na  chandagatim  gacchati anapattim anapattiti
dipento  na  chandagatim  gacchati  apattim  apattiti  dipento
na   chandagatim   gacchati  lahukam  apattim  lahuka  apattiti
dipento  na  chandagatim  gacchati  garukam  apattim  garuka apattiti
dipento  na  chandagatim  gacchati  savasesam  apattim  savasesa
apattiti   dipento   na   chandagatim   gacchati   anavasesam
apattim  anavasesa  apattiti  dipento  na  chandagatim  gacchati
dutthullam  apattim  dutthulla  apattiti  dipento  na  chandagatim
gacchati   adutthullam  apattim  adutthulla  apattiti  dipento
na chandagatim gacchati evam na chandagatim gacchati.
   [1104]  Katham  na  dosagatim  gacchati  .  adhammam adhammoti
Dipento  na  dosagatim  gacchati  dhammam  dhammoti  dipento  na
dosagatim  gacchati  .pe.  dutthullam  apattim  dutthulla  apattiti
dipento  na  dosagatim  gacchati  adutthullam  apattim  adutthulla
apattiti  dipento  na  dosagatim  gacchati  evam  na  dosagatim
gacchati.
   [1105]  Katham  na  mohagatim  gacchati  .  adhammam adhammoti
dipento  na  mohagatim  gacchati  dhammam  dhammoti  dipento  na
mohagatim  gacchati  .pe.  dutthullam  apattim  dutthulla  apattiti
dipento  na  mohagatim  gacchati  adutthullam  apattim  adutthulla
apattiti  dipento  na  mohagatim  gacchati  evam  na  mohagatim
gacchati.
   [1106]  Katham  na  bhayagatim  gacchati  .  adhammam  adhammoti
dipento  na  bhayagatim  gacchati  dhammam  dhammoti  dipento  na
bhayagatim  gacchati  .pe.  dutthullam  apattim  dutthulla  apattiti
dipento  na  bhayagatim  gacchati  adutthullam  apattim  adutthulla
apattiti dipento na bhayagatim gacchati evam na bhayagatim gacchati.
   [1107] Chanda dosa bhaya moha  yo dhammam nativattati
     apurati tassa yaso          sukkapakkheva candimati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 415-417. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8405&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8405&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1103&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=101              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1103              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]