ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1202]  Katihi nu kho bhante angehi samannagatassa bhikkhuno
bhikkhunisangheneva   kammam  katabbanti  .  pancahupali  angehi
samannagatassa  bhikkhuno  bhikkhunisangheneva  kammam  katabbam  avandiyo
so  bhikkhu  bhikkhunisanghena  .  katamehi  pancahi . vivaritva kayam
bhikkhuninam  dasseti  urum  dasseti  angajatam  dasseti  ubho
amsakute  dasseti  obhasati  gihi  sampayojeti  .  imehi  kho
upali   pancahangehi   samannagatassa  bhikkhuno  bhikkhunisangheneva
kammam katabbam avandiyo so bhikkhu bhikkhunisanghena.
   {1202.1}  Aparehipi  upali  pancahangehi  samannagatassa
bhikkhuno  bhikkhunisangheneva  kammam  katabbam  avandiyo  so  bhikkhu
bhikkhunisanghena  .  katamehi  pancahi  . bhikkhuninam alabhaya parisakkati
bhikkhuninam  anatthaya  parisakkati  bhikkhuninam  anavasaya  parisakkati
bhikkhuniyo  akkosati paribhasati bhikkhu bhikkhunihi bhedeti . imehi kho
upali  pancahangehi  samannagatassa  bhikkhuno  bhikkhunisangheneva  kammam
katabbam avandiyo so bhikkhu bhikkhunisanghena.
   {1202.2} Aparehipi upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
bhikkhunisangheneva     kammam     katabbam     avandiyo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page481.

So bhikkhu bhikkhunisanghena . katamehi pancahi . bhikkhuninam alabhaya parisakkati bhikkhuninam anatthaya parisakkati bhikkhuninam anavasaya parisakkati bhikkhuniyo akkosati paribhasati bhikkhu bhikkhunihi sampayojeti . imehi kho upali pancahangehi samannagatassa bhikkhuno bhikkhunisangheneva kammam katabbam avandiyo so bhikkhu bhikkhunisanghenati. [1203] Katihi nu kho bhante angehi samannagataya bhikkhuniya kammam katabbanti . pancahupali angehi samannagataya bhikkhuniya kammam katabbam . katamehi pancahi . vivaritva kayam bhikkhunam dasseti urum dasseti angajatam dasseti ubho amsakute dasseti obhasati gihi sampayojeti . imehi kho upali pancahangehi samannagataya bhikkhuniya kammam katabbam. {1203.1} Aparehipi upali pancahangehi samannagataya bhikkhuniya kammam katabbam . katamehi pancahi . bhikkhunam alabhaya parisakkati bhikkhunam anatthaya parisakkati bhikkhunam anavasaya parisakkati bhikkhu akkosati paribhasati bhikkhuniyo bhikkhuhi bhedeti. Imehi kho upali pancahangehi samannagataya bhikkhuniya kammam katabbam . aparehipi upali pancahangehi samannagataya bhikkhuniya kammam katabbam . Katamehi pancahi . bhikkhunam alabhaya parisakkati bhikkhunam anatthaya parisakkati bhikkhunam anavasaya parisakkati bhikkhu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page482.

Akkosati paribhasati bhikkhuniyo bhikkhuhi sampayojeti . imehi kho upali pancahangehi samannagataya bhikkhuniya kammam katabbanti. [1204] Katihi nu kho bhante angehi samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na thapetabboti . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na thapetabbo . katamehi pancahi . alajji ca hoti balo ca apakatatto ca cavanadhippayo vatta hoti no vutthanadhippayo . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na thapetabbo . Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na thapetabbo . katamehi pancahi . aparisuddhakayasamacaro hoti aparisuddhavacisamacaro hoti aparisuddhajivo hoti balo hoti abyatto na patibalo anuyunjiyamano anuyogam datum . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na thapetabbo. {1204.1} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na thapetabbo . katamehi pancahi . kayikena anacarena samannagato hoti vacasikena anacarena samannagato hoti kayikavacasikena anacarena samannagato hoti bhikkhuninam akkosakaparibhasako hoti bhikkhunihi saddhim samsattho viharati ananulomikena samsaggena . imehi kho upali pancahangehi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page483.

Samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na thapetabbo . Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na thapetabbo . katamehi pancahi . alajji ca hoti balo ca apakatatto ca bhandanakarako ca hoti kalahakarako sikkhaya ca na paripurikari . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na thapetabboti. [1205] Katihi nu kho bhante angehi samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na gahetabboti . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na gahetabbo . katamehi pancahi . Kayikena anacarena samannagato hoti vacasikena anacarena samannagato hoti kayikavacasikena anacarena samannagato hoti bhikkhuninam akkosakaparibhasako hoti bhikkhunihi saddhim samsattho viharati ananulomikena samsaggena . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na gahetabbo . aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na gahetabbo . katamehi pancahi . Alajji ca hoti balo ca apakatatto ca gamiko va hoti gilano va . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna bhikkhuninam ovado na gahetabboti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page484.

[1206] Katihi nu kho bhante angehi samannagatena bhikkhuna saddhim na sakacchatabboti . pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna saddhim na sakacchatabbo . katamehi pancahi . na asekhena silakkhandhena samannagato hoti na asekhena samadhikkhandhena samannagato hoti na asekhena pannakhandhena samannagato hoti na asekhena vimuttikkhandhena samannagato hoti na asekhena vimuttinanadassanakkhandhena samannagato hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna saddhim na sakacchatabbo. {1206.1} Pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna saddhim sakacchatabbo . katamehi pancahi . asekhena silakkhandhena samannagato hoti asekhena samadhikkhandhena samannagato hoti asekhena pannakhandhena samannagato hoti asekhena vimuttikkhandhena samannagato hoti asekhena vimuttinanadassanakkhandhena samannagato hoti . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna saddhim sakacchatabbo. {1206.2} Aparehipi upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna saddhim na sakacchatabbo . katamehi pancahi . na atthapatisambhidapatto hoti na dhammapatisambhidapatto hoti na niruttipatisambhidapatto hoti na patibhanapatisambhidapatto hoti na yathavimuttam cittam paccavekkhati 1- . imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna saddhim na sakacchatabbo . @Footnote: 1 Ma. paccavekkhita.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page485.

Pancahupali angehi samannagatena bhikkhuna saddhim sakacchatabbo . Katamehi pancahi . atthapatisambhidapatto hoti dhammapatisambhidapatto hoti niruttipatisambhidapatto hoti patibhanapatisambhidapatto hoti yathavimuttam cittam paccavekkhati 1- . Imehi kho upali pancahangehi samannagatena bhikkhuna saddhim sakacchatabboti. Bhikkhuniovadavaggo atthamo. Tassuddanam [1207] Bhikkhuniheva katabbam aparehi tatha duve bhikkhuninam tayo kamma na thapetabbo 2- dve duka na gahetabbo dve vutta sakacchasu 3- ca dve dukati.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 480-485. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=9720&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=9720&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1202&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=113              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1202              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]